Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Zielony Ład pozostaje kompasem unijnego planu odbudowy ‎ związanego z pandemią COVID-19  

Podczas gdy że trzecia fala COVID-19 nie oszczędza niemal żadnego terytorium, przywódcy lokalni i regionalni postanawiają skupić się w 2021 r. głównie na osiągnięciu zrównoważonej odbudowy gospodarczej sprzyjającej włączeniu społecznemu, w której nikt nie zostanie pominięty.

Komisja ENVE w Europejskim Komitecie Regionów przedstawiła dziś swój program prac na 2021 r. Priorytetem przywódców lokalnych i regionalnych jest dopilnowanie, by odbudowa gospodarcza związana z pandemią COVID-19 przełożyła się na konkretne projekty, które przyspieszą transformację w kierunku neutralności klimatycznej, a jednocześnie przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i włączenia społecznego na każdym terytorium. Wśród tematów omawianych na spotkaniu, podczas którego goszczono Florikę Fink - Hooijer , nową dyrektor generalną DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej, znalazły się ambicje klimatyczne, renowacja zasobów budowlanych UE, różnorodność biologiczna i 8. program działań w zakresie środowiska. Członkowie wymienili się doświadczeniami i wnioskami z pandemii COVID-19. KR odbywa sesję plenarną w dniach 3–5 lutego 2021 r.

Otwierając posiedzenie, burmistrz Sewilli Juan Espadas (ES/PES) powiedział: Miasta i regiony mają zasadnicze znaczenie w walce z pandemią COVID-19 i muszą teraz znaleźć się w centrum uwagi przy lepszej odbudowie naszych terytoriów. Działania w dziedzinie środowiska i klimatu są naszym największym sojusznikiem w odbudowie gospodarczej, ale aby to osiągnąć, konieczne jest wzmocnienie wielopoziomowej współpracy, wspieranej odpowiednimi środkami finansowymi. Jedynie poprzez zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w formułowanie zrównoważonych strategii odbudowy i jedynie przy uwzględnieniu cech geograficznych i społecznych danego obszaru zdołamy zbudować miasta odporne i przygotowane na przyszłe wyzwania, osiągając zarazem cele Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie neutralności klimatycznej i ochrony środowiska. Juan Espadas jest przewodniczącym Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” .

Bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi w celu skutecznej realizacji polityki ochrony środowiska w terenie. I nie możemy tego osiągnąć bez współpracy z KR-em – powiedziała Florika Fink-Hooijer , nowa dyrektor generalna DG ds. Środowiska. Zielony Ład pozostaje kompasem unijnego planu odbudowy – dodała przed przedstawieniem wykazu priorytetów środowiskowych Komisji na 2021 r. Priorytety te obejmują plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń ( konsultacje są otwarte do 10 lutego 2021 r.), inicjatywę KE dotyczącą zrównoważonych produktów , nową strategię leśną oraz zwiększenie ambicji w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej przed ważnymi światowymi szczytami, które odbędą się w 2021 r. Florika Fink-Hooijer zaproponowała, by KR zorganizował nową platformę zainteresowanych stron na potrzeby przyszłego planu działania na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń.

W swoim wystąpieniu sprawozdawca KR-u w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu Andries Gryffroy (BE/EA) przypomniał propozycję KR-u dotyczącą opracowania regionalnej tablicy wyników w celu oceny wdrażania strategii UE na rzecz zrównoważonego wzrostu na szczeblu lokalnym.

Dimitrios Karnavos (EL/EPL) przedstawił główne punkty projektu opinii w sprawie 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska (EAP) .Burmistrz Kallithei podkreślił, że pandemia COVID-19 zwiększyła potrzebę lepszego powiązania między zdrowiem a środowiskiem. Postrzega on 8. EAP jako narzędzie promowania zrównoważonego otoczenia biznesowego i wspierania zielonych inwestycji . W swojej opinii zwraca się do KE o dodanie platformy technicznej na rzecz środowiska do wniosku w sprawie 8. EAP, który jest obecnie przedmiotem negocjacji międzyinstytucjonalnych. Opinia ma zostać przyjęta w tym tygodniu na sesji plenarnej KR-u odbywającej się w dniach 3–5 lutego 2021 r. Posłanka do PE Grace O’Sullivan (IE/Zieloni) , sprawozdawczyni PE w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r., zabrała głos, by potwierdzić zobowiązanie Parlamentu do współpracy z KR-em w celu realizacji tego programu.

Członkowie Komisji ENVE przyjęli projekt opinii Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia . Sprawozdawca Enrico Rossi (IT/PES) , były przewodniczący regionu Toskania (2010–2020), a obecnie radny gminy Signa (Florencja), powiedział: Środki europejskie dostępne w nadchodzących latach mają charakter nadzwyczajny. Pobudzanie inwestycji publicznych w sektorze budowlanym może sprzyjać odbudowie gospodarczej. Domagamy się wielopoziomowego sprawowania rządów, w tym finansowania, w szczególności instrumentu pomocy technicznej dostępnego dla wszystkich władz regionalnych i lokalnych w celu wdrożenia fali renowacji, oraz bardziej elastycznych przepisów budżetowych dla miast i regionów w celu wspierania ich zdolności do inwestowania w renowację budynków. Fala renowacji to szansa, której nie możemy przegapić. 27 stycznia odbyło się webinarium poświęcone finansowaniu fali renowacji. Projekt opinii Enrica Rossiego ma zostać przyjęty w dniach 17–19 marca 2021 r.

Członkowie wymienili poglądy na temat następujących opinii:

Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26 . Sprawozdawca: Vincent Chauvet (FR/RE), mer Autun . Projekt opinii ma zostać przyjęty 26 marca 2021 r., a głosowanie końcowe zaplanowano na sesję plenarną KR-u w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2021 r.

Bezpieczne i zrównoważone chemikalia na rzecz środowiska wolnego od toksyn w europejskich miastach i regionach . Sprawozdawcą jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (PL/EPL) . Przyjęcie projektu opinii zaplanowano na 26 marca 2021 r., a głosowanie końcowe przewidziano na sesję plenarną KR-u w dniach 5–7 maja 2021 r.

Emma Nohrèn (SE/Zieloni) , wiceburmistrzyni gminy Lysekil, Władze lokalne i regionalne chroniące środowisko morskie . Przyjęcie projektu opinii zaplanowano na 26 marca 2021 r., a głosowanie końcowe przewidziano na sesję plenarną KR-u w dniach 5–7 maja 2021 r.

Komisja ENVE z zadowoleniem przyjęła udział Joke Schauvliege (BE/EPL) , członkini parlamentu flamandzkiego i sprawozdawczyni KR-u w sprawie Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu związanego z COVID-19 . Projekt opinii ma zostać przyjęty na sesji plenarnej KR-u w marcu 2021 r.

Następne posiedzenie Komisji ENVE odbędzie się 26 marca 2021 r.

Kontekst:

W sprawozdaniu na temat stanu środowiska na 2020 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega, że Europa stoi w obliczu wyzwań środowiskowych o niespotykanej dotąd skali i pilności.

Tutaj można zapoznać się z wywiadem internetowym KR-u z Dimitriosem Karnavosem (EL/EPL) na temat 8. programu działań w zakresie środowiska (EAP).

Zapoznaj się z inicjatywą KR-u „Zielony Ład w terenie” oraz z elektroniczną mapą najlepszych praktyk KR-u.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023