Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP): Edycja specjalna dotycząca reakcji na COVID-19  

Europejski Komitet Regionów (KR) rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w specjalnej edycji konkursu o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości”. Miasta, regiony i gminy mogą przedstawiać pod hasłem „Przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonej odbudowy” swoje strategie wspierania MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 października 2020 r.

Co roku Europejski Komitet Regionów przyznaje nagrodę ERP trzem miastom, regionom lub gminom, które przedstawią wybitne, przyszłościowe strategie wspierania MŚP, przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up. Wyróżnienie marką „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” zapewnia uznanie i widoczność lokalnych lub regionalnych strategii przedsiębiorczości. Oznacza także dostęp do rosnącej sieci pionierskich regionów, które aktywnie wzmacniają swoje ekosystemy przedsiębiorczości, wymieniają się dobrymi praktykami i współpracują w zakresie projektów europejskich.

Tegoroczna specjalna edycja odbędzie się w poszerzonej formie ERP 2021. Regiony i miasta UE zachęca się do opracowania strategii na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i MŚP, które mierzą się ze skutkami kryzysu wywołanego COVID-19. Nagroda zostanie przyznana maksymalnie sześciu regionom, które będą wyróżnione marką ERP przez dwa lata (2021 i 2022), co umożliwi im zaplanowanie i wdrożenie strategii udanej odbudowy gospodarczej i społecznej.

Odbudowa gospodarki UE po kryzysie spowodowanym COVID-19 zajmie dużo czasu i będzie wymagać wysiłku ze strony wszystkich szczebli europejskich, krajowych, regionalnych i lokalnych. Nasze gospodarki lokalne będą potrzebować dużo aktywnej przedsiębiorczości i innowacyjności, by stawić czoła temu wyzwaniu, korzystając w pełni z możliwości, jakie przyniesie ze sobą transformacja ekologiczna i cyfrowa. Efektywność naszych MŚP będzie jednym z najważniejszych elementów, które pozwolą ponownie uruchomić gospodarczy motor Europy i podnieść jej długoterminową odporność. Będziemy musieli ponownie przeanalizować i zaktualizować nasze strategie polityczne, plany rozwoju lokalnego i strategie, tak aby odpowiadały one nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej – stwierdził Michael Murphy, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) w KR-ze.

Specjalna edycja nagrody ERP została formalnie zainaugurowana w trakcie debaty z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie wpływu pandemii na gospodarkę i unijnych środków reagowania dla MŚP i przemysłu.

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” jest dowodem na to, że tempo ożywienia gospodarczego w UE będzie zależało od zdecydowanych działań podejmowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Komisja Europejska w pełni popiera inicjatywę ERP, zachęcającą regiony i miasta UE, by priorytetowo traktowały przedsiębiorczość w ich strategiach i planach działania , powiedziała Kristin Schreiber , dyrektorka DG GROW Komisji Europejskiej i członkini jury ERP.

Zgłoszenia udziału w konkursie o nagrodę ERP na lata 2021–2022 będą przyjmowane do 28 października 2020 r. Zgłoszenia można dokonać na stronie ERP .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023