Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Brexit: Europejski Komitet Regionów powołuje Grupę Kontaktową ‎ KR–Zjednoczone Królestwo  

Europejski Komitet Regionów (KR) powołał Grupę Kontaktową KR–Zjednoczone Królestwo, której celem jest podtrzymanie komunikacji między władzami lokalnymi i regionalnymi w Unii Europejskiej a brytyjskimi miastami, regionami i zdecentralizowanymi organami administracji. Inicjatywa ta jest następstwem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w dniu 31 stycznia 2020 r.

Pierwsze posiedzenie Grupy Kontaktowej, które odbyło się w formie wideokonferencji 22 września wyłącznie z udziałem polityków z 27 państw członkowskich UE, miało charakter przygotowawczy. Do gubernatorów, burmistrzów i radnych lokalnych przemawiali Michel Barnier , główny negocjator Unii Europejskiej, oraz Kati Piri (NL/PES), współsprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego ds. negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem.

UE dąży do osiągnięcia do 31 października porozumienia w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem, które wymagałoby ratyfikacji przez Parlament Europejski. Bez porozumienia istniejące więzi prawne między UE a Zjednoczonym Królestwem wygasną 31 grudnia 2020 r.

Grupie Kontaktowej przewodniczy Loïg Chesnais-Girard (FR/PES), przewodniczący rady regionalnej Bretanii. Stwierdził on: „Obecny impas między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem nie powinien zamykać drzwi do podtrzymania współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym, ponieważ – niezależnie od wyniku negocjacji – władze lokalne i regionalne będą musiały ze sobą współpracować po 2020 r. Pokrzepiające jest to, że członkowie samorządów lokalnych, zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w całym Zjednoczonym Królestwie wykazują duże zainteresowanie podtrzymaniem naszych kontaktów. Brexit będzie miał poważne konsekwencje dla wielu europejskich regionów i miast, takich jak Bretania. Nasz głos musi być słyszany, a programy wsparcia dostępne dla regionów, takie jak pobrexitowa rezerwa dostosowawcza, muszą zostać wprowadzone już teraz”.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), gubernator Macedonii Środkowej w Grecji, powiedział: „Samorządy lokalne i regionalne jako pierwsze zmierzą się z konsekwencjami, jakie końcowe negocjacje w sprawie brexitu przyniosą w życiu obywateli. W czasach, gdy społeczności potrzebują stabilności, wynikający z pobudek ideologicznych i politycznych brak porozumienia będzie hamował odbudowę i zagrażał pokojowi na irlandzkiej wyspie. Grupa Kontaktowa UE–Zjednoczone Królestwo dąży do utrzymania bliskich kontaktów między przywódcami lokalnymi i regionalnymi, nawiązywanych na przestrzeni dziesięcioleci, tak aby mogli oni dzielić się swoimi obawami, łagodzić skutki brexitu i chronić współpracę w interesie obywateli”.

Grupa Kontaktowa będzie spotykać się maksymalnie trzy razy w roku, aby omówić kwestie związane z handlem, przepływem towarów, osób i usług oraz metodami kontynuowania współpracy transgranicznej.

Jest to organ jednostronny, w którego skład wchodzi dwunastu członków KR-u oraz obserwator z nowo utworzonej Grupy Zielonych KR-u. Grupa będzie zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli władz lokalnych oraz zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w Zjednoczonym Królestwie w oparciu o porządek obrad danego posiedzenia. Od samorządów lokalnych, zdecentralizowanych parlamentów i zgromadzeń w Zjednoczonym Królestwie może również przyjmować zaproszenia do organizowania posiedzeń w tym kraju

Przed brexitem ustępująca delegacja brytyjska w KR-ze zaapelowała o utworzenie odpowiedniego organu w celu podtrzymania i wspierania dobrych stosunków między władzami lokalnymi i regionalnymi w UE i Zjednoczonym Królestwie.

Oprócz Loïga Chesnaisa-Girarda do Grupy Kontaktowej z ramienia KR-u należą: Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EPL), przewodnicząca delegacji niderlandzkiej i burmistrzyni Hof van Twente, Michael Murphy (IE/EPL), przewodniczący delegacji irlandzkiej i członek rady hrabstwa Tipperary, Ximo Puig i Ferrer (ES/PES), przewodniczący regionu Walencja, Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPL), prezydent Gdańska, Erik Flyvholm (DK/Renew Europe), burmistrz Lemvig, Pehr Granfalk (SE/EPL), burmistrz gminy Solna, Antje Grotheer (DE/PES), wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Brema, Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), członek rady prowincji Flevoland, Maria Gomes (PT/PES), burmistrzyni Portimão, Karl Vanlouwe (BE/Przymierze Europejskie), poseł do Parlamentu Flamandzkiego, oraz Oldřich Vlasák (CZ/EKR), radny miasta Hradec Králové. Funkcję obserwatora z ramienia Grupy Zielonych sprawuje Henrike Müller (DE), posłanka do parlamentu kraju związkowego Brema.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

Dołącz do sieci #EUCouncillors
Dołącz do sieci #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-LAUNCHES-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023