Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wzmacnianie przedsiębiorczości młodzieży i kobiet ‎ w regionie eurośródziemnomorskim  
Libijska firma odzieżowa wyróżniona nagrodą „Young Local Entrepreneurship ‎ in the Mediterranean”

Libijska firma odzieżowa i włókiennicza otrzymała w dniu 26 lutego tegoroczną nagrodę „Young Local Entrepreneurship in the Mediterranean” („Lokalna przedsiębiorczość młodzieży w regionie Morza Śródziemnego”). Nagrodę wręczono na sesji plenarnej Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM) , która odbyła się w Sewilli z udziałem 100 przywódców lokalnych i regionalnych. Dyskutowali oni o wspieraniu przedsiębiorczości wśród młodzieży, wzmacnianiu pozycji kobiet, poprawie zarządzania, lepszej współpracy między miastami i o zarządzaniu migracją.

Nagrodę przyznano Zimni Jdeed , firmie odzieżowej i tekstylnej z siedzibą w Trypolisie, która z wielkim powodzeniem modyfikuje tradycyjną odzież. Młoda właścicielka firmy Najway Altahir Mohammed Shukri i jej brat Ali założyli swoje przedsiębiorstwo trzy lata temu. Obecnie zatrudniają sześć szwaczek, oferując kobietom godne warunki pracy. Podczas pierwszej edycji nagrody ARLEM-u wpłynęły 24 wnioski z dziewięciu krajów.

Gratulując zwycięzcom Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów , powiedział: „W całym regionie Morza Śródziemnego czuje się chęć bliższej współpracy i odblokowania ogromnego potencjału regionu. Wzmacniając pozycję wszystkich młodych ludzi bez względu na płeć, możemy promować przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Dzięki zdecentralizowanej współpracy pogłębiamy integrację regionu, pokonując wyzwania wykraczające poza granice, takie jak migracja i wykluczenie społeczne, oraz zapewniając zrównoważony rozwój”.

Lahcen Amrouch , burmistrz Argany w Maroku i przedstawiciel współprzewodniczącego ARLEM-u Mohammeda Boudry na tym spotkaniu podkreślił: „Przedsiębiorczość młodzieży jest priorytetem dla ARLEM-u. Dlatego też ustanowiliśmy nagrodę ARLEM-u mającą na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi i zapewnienie widoczności tym, którzy nie są zniechęceni trudnościami w rozpoczęciu nowej działalności. Wzywamy rządy krajowe do uproszczenia przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenia obciążeń administracyjnych i podatkowych oraz tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości i systemów mikrokredytów w celu pobudzenia przedsiębiorczości wśród młodych ludzi”.

Nasser Kamel, sekretarz generalny Unii dla Śródziemnomorza , powiedział: „Prace Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Samorządów Lokalnych i Regionalnych mają wyjątkowe znaczenie. Zgromadzenie reprezentuje mieszkańców regionu eurośródziemnomorskiego, ponad 800 milionów obywateli, którzy potrzebują naszego zaangażowania w promowanie dialogu i współpracy. Jako wymiar terytorialny Unii dla Śródziemnomorza ARLEM musi przyczynić się do określenia priorytetów i zwiększenia widoczności podejmowanych przez nas prac i działań, przybliżając partnerstwo eurośródziemnomorskie do interesów i oczekiwań obywateli”.

Delegacja złożona z 100 uczestników z 19 państw członkowskich odwiedziła wyspę Cartuja w Sewilli, gdzie w 1992 r. odbyła się wystawa światowa, a następnie obiekt ten został przekształcony w park biznesowy i inkubator skupiający 450 firm i 17 tys. pracowników. Burmistrz Sewilli, Juan Espadas (ES/PES), powiedział: „Rada miasta wprowadziła nowe kompetencje w zakresie walki z bezrobociem, koncentrując się na szkoleniach dla młodzieży i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Sewilla posiada wielki kapitał ludzki. Przedsiębiorczość jest w DNA naszego miasta. Dlatego też jestem szczególnie usatysfakcjonowany, że w naszym mieście odbywa się pierwsza ceremonia przyznania nagrody ARLEM-u dla młodych przedsiębiorców”.

Na posiedzeniu ARLEM-u przyjęto sprawozdanie w sprawie „ Przedsiębiorczość młodzieży w regionie Morza Śródziemnego” w którym wezwano do wzmocnienia odpowiednich programów, takich jak MedUP!, Med4jobs i Next Society , w celu promowania rozwoju gospodarczego na południowych wybrzeżach Morza Śródziemnego. W sprawozdaniu stwierdzono, że UE powinna zainicjować programy, które dadzą młodym przedsiębiorcom z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu możliwość odbycia szkoleń u doświadczonych przedsiębiorców w jednym z 28 państw członkowskich UE.

Sprawozdawca Olgierd Geblewicz (PL/EPL) , marszałek województwa zachodniopomorskiego, powiedział: „ Musimy ułatwiać młodym przedsiębiorczość, aby ożywić lokalne społeczności, stworzyć nowe miejsca pracy, pobudzić wzrost gospodarczy i poprawić dobrobyt społeczny. Apelujemy do UE, ONZ i rządów krajowych w regionie eurośródziemnomorskim o stworzenie programów kształcenia zawodowego i opracowanie systemów mikrokredytów dla młodych przedsiębiorców. Władze lokalne i regionalne powinny być w pełni zaangażowane w politykę rynku pracy i zatrudnienia, ponieważ są one najlepiej przygotowane do wdrażania programów, które odpowiadają potrzebom ich społeczności”.

Przyjęto również sprawozdanie na temat: „ Zarządzanie i przejrzystość w regionie Morza Śródziemnego ”, opracowane pod kierownictwem Lütfü Savasa , burmistrza Hatay w Turcji. W sprawozdaniu wezwano do większej decentralizacji w regionie jako sposobu na rozwiązanie problemu obecnego braku zaufania do władz publicznych. Dzięki wzmocnieniu pozycji samorządów lokalnych obywatele będą mogli aktywniej uczestniczyć w procesie decyzyjnym. ARLEM broni wyższych budżetów dla samorządów lokalnych i zdolności poboru podatków, aby umożliwić inwestowanie w nowe projekty w obszarach priorytetowych.

Odbyły się również współorganizowane przez Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) i Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (AEBR) warsztaty na temat migracji, które koncentrowały się na roli władz lokalnych i regionalnych w przyjmowaniu i integracji migrantów.

Ponadto rozmawiano o inicjatywie nikozyjskiej , programie współpracy zdecentralizowanej między UE a libijskimi burmistrzami. Po udanych doświadczeniach programów wymiany w zakresie zrównoważonego rybołówstwa władz regionu Friuli-Wenecja Julijska i organów gospodarki wodnej Murcji ARLEM dąży do rozszerzenia inicjatywy nikozyjskiej o kolejne fundusze i programy wymiany. Z zadowoleniem przyjęto nowych partnerów inicjatywy, takich jak rząd regionalny Galicji i miasto Sewilla.

Uwaga dla redaktorów:

Europejski Komitet Regionów utworzył ARLEM w 2010 r., aby umożliwić reprezentowanie wybranych przedstawicieli trzech wybrzeży Morza Śródziemnego przed UE i Unią dla Śródziemnomorza oraz aby utrzymać dialog polityczny i promować współpracę międzyregionalną. W skład ARLEM-u wchodzi 80 członków i 2 obserwatorów z UE i ze śródziemnomorskich krajów partnerskich. ARLEM-owi współprzewodniczą przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz i Mohamed Boudra, burmistrz marokańskiego miasta Al Hoceima oraz przewodniczący Marokańskiego Stowarzyszenia Przewodniczących Rad Gminnych (AMPCC). Unię dla Śródziemnomorza utworzono w 2008 r. Unia dla Śródziemnomorza jest organizacją międzyrządową z siedzibą w Barcelonie, która zrzesza 43 państwa, w tym 28 państw UE.

Czym jest nagroda ARLEM-u: obejrzyj prezentację wideo .

Obejrzyj wideo o firmie, która zdobyła tegoroczną nagrodę ARLEM-u.

Kontakt:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Czasy kryzysu wymagają wzmożonych wysiłków na rzecz równouprawnienia płci
Czasy kryzysu wymagają wzmożonych wysiłków na rzecz równouprawnienia płci
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023