Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Spójność najważniejszym elementem przyszłości Europy w ramach #EURegionsWeek  
W Brukseli rozpoczyna się 16. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Setki lokalnych, regionalnych i europejskich przywódców spotkały się 8 października w Brukseli pod hasłem: „Przyszłością Europy są młodzi ludzie, regiony i miasta oraz jedność i spójność“, by zainaugurować Europejski Tydzień Regionów i Miast . Coroczna konferencja organizowana przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Komisję Europejską jest największym na świecie wydarzeniem poświęconym rozwojowi regionalnemu.

W ciągu 30 lat od swego ustanowienia w 1988 r. polityka spójności UE stała się głównym narzędziem inwestycyjnym wspierającym miasta i regiony w tworzeniu miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, podnoszeniu konkurencyjności i rozwoju zrównoważonego, a także w poprawianiu jakości życia. Jej głównym celem jest wyeliminowanie dysproporcji między regionami UE i w ich obrębie, a także przyczynienie się do harmonijnego rozwoju UE i dobrostanu Europejczyków.

Zabierając głos na inauguracji, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz stwierdził: Inwestycje w spójność to nie tylko pieniądze, lecz odzwierciedlenie naszych najważniejszych europejskich wartości. Współpraca UE, rządów krajowych oraz samorządów lokalnych i regionalnych pokazuje, że największe problemy XXI wieku można pokonać wyłącznie wspólnie w duchu solidarności. Ograniczanie tej polityki jest sprzeczne z celami UE w zakresie spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej. Jeżeli UE ma zdobyć serca i umysły obywateli, którym służy, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnej polityki spójności. Unia pozbawiona spójności nie może istnieć.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker stwierdził: Mówimy dzisiaj o przyszłości naszych miast i regionów, lecz tak naprawdę jest to również przyszłość naszej Unii, gdyż są one ze sobą ściśle powiązane. W przyszłym dziesięcioleciu Komisja będzie jeszcze bardziej wspierać miasta i regiony w przestawieniu się na bardziej innowacyjną i ekologiczną gospodarkę na rzecz zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Kluczową rolę w tym procesie będą odgrywać polityka spójności, czyli jeden z najbardziej konkretnych przykładów solidarności UE, a także „Horyzont Europa“, Erasmus+, InvestEU i wszystkie inne programy i inicjatywy przedstawione w naszej propozycji dotyczącej budżetu UE na przyszłość. Zasadnicze znaczenie dla terminowego dostarczenia tego wsparcia do miast i regionów ma osiągnięcie porozumienia w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE przed wyborami europejskimi.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu stwierdziła: Jestem dumna z propozycji dotyczącej nowej, nowocześniejszej, elastycznej i uproszczonej polityki spójności, którą zgłosiliśmy w maju. Wciąż jednak pozostaje jeszcze praca do wykonania. Już teraz musimy zacząć planowanie następnych programów, by inwestycje mogły się rozpocząć w 2021 r. Dzisiaj jest pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Jest to dobra okazja, by przedyskutować przyszłość polityki spójności, a zatem przedstawię swoje propozycje, by pomóc regionom i państwom członkowskim w opracowaniu programów.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pavel Telička stwierdził: Polityka spójności jest najlepszym wyrazem solidarności w UE. Dokonywane w jej ramach inwestycje umożliwiają realizację długofalowych celów UE. Dlatego też istotne jest możliwie największe wykorzystanie jej potencjału po 2020 r., zwiększenie jej elastyczności, wartości dodanej, a także spójności i zgodności z procesem europejskiego semestru. Większe ukierunkowanie naszych wydatków, obiektywna ocena oparta na stałych wskaźnikach i – w razie potrzeby – wprowadzenie korekt przyspieszą wzrost gospodarczy, stwarzając nowe szanse, zwłaszcza w perspektywicznych dla obywateli obszarach w całej Europie. Europejski Tydzień Regionów i Miast jest znakomitą okazją do omówienia przyszłości polityki spójności z osobami, które mają wiedzę fachową zdobytą w terenie.

By zachęcić do silnej polityki spójności dla wszystkich regionów i miast w nowym budżecie UE po 2020 r., KR wraz z wiodącymi stowarzyszeniami UE reprezentującymi miasta i regiony zainicjował w ubiegłym roku sojusz #CohesionAlliance , oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że unijna polityka spójności UE musi nadal stanowić filar przyszłości UE. Od jego zainicjowania podczas inauguracji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w ubiegłym roku deklarację Sojuszu podpisało ponad 8 tys. zwolenników, w tym 114 regionów, 110 miast i prowincji, 45 stowarzyszeń samorządów lokalnych i regionalnych, 30 posłów do Parlamentu Europejskiego, 35 organizacji sektorowych UE i 141 innych partnerów instytucjonalnych takich jak uczelnie wyższe, ośrodki badawcze i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). Nadal można podpisać deklarację #CohesionAlliance, a jej członkowie będą starannie śledzić bieżące międzyinstytucjonalne negocjacje budżetowe.

Wprowadzenie:

W Europejskim Tygodniu Regionów i Miast co roku uczestniczą tysiące przedstawicieli administracji lokalnej, regionalnej i europejskiej, naukowców i ekspertów, którzy omawiają różne aspekty polityki spójności w ramach ponad 170 warsztatów, seminariów, prelekcji i spotkań odbywających się w ciągu czterech dni, a także wymieniają się poglądami na ten temat. Tegoroczna edycja kładzie szczególny nacisk na potrzebę silnej polityki spójności po 2020 r., by pokonać bariery strukturalne, rozwinąć kapitał ludzki i poprawić jakość życia. Inne tematy zasługujące na uwagę to zarządzanie lokalnymi skutkami globalizacji, transformacja cyfrowa i zmiana klimatu oraz skuteczne strategie lokalne i regionalne na rzecz młodzieży, integracji migrantów i włączenia społecznego.

Zdjęcia i nagranie z wydarzenia można pobrać bezpłatnie.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 0 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023