Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE do kanclerz Angeli Merkel: „Chcemy współpracować, by zbudować bardziej odporną, demokratyczną, zrównoważoną i ludzką Europę”.  
 

Na październikowej sesji plenarnej kanclerz Niemiec Angela Merkel omówiła wpływ kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 oraz przyszłość Europy z członkami Europejskiego Komitetu Regionów.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powitał Angelę Merkel, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (#CoRplenary) w dniu 13 października. Kanclerz przedstawiła priorytety prezydencji niemieckiej UE, omówiła rolę władz lokalnych i regionalnych w odbudowie Europy i wymieniła poglądy z członkami KR-u w sprawie przyszłości Europy (obejrzyj nagraną debatę tutaj ).

Nawiązując do najważniejszych oczekiwań miast i regionów wobec prezydencji niemieckiej, Apostolos Tzitzikostas ( całe przemówienie ) stwierdził : Trzysta regionów i 90 tysięcy gmin to w UE fundament demokracji, a zarazem jej siatka bezpieczeństwa . Jako lokalni i regionalni przywódcy stoimy na czele walki z pandemią. Niestrudzenie podejmujemy wysiłki, by powstrzymać wirus, pomóc osobom najbardziej narażonym, chronić nasze społeczności oraz lokalne gospodarki i miejsca pracy Obywatele uważają, że jesteśmy najbardziej zaufanym i skutecznym poziomem sprawowania rządów. Jeżeli Europa pragnie nawiązać lepszy kontakt z obywatelami na obszarach lokalnych i znaleźć konkretne rozwiązania ich bolączek, przywódcy lokalni i regionalni muszą mieć większy wpływ na proces podejmowania decyzji w UE.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała: „Wasze perspektywy, wasze doświadczenia i wasze zaangażowanie są dokładnie tym, czego Europa potrzebuje, aby przejść przez ten trudny czas solidarnie i wziąć odpowiedzialność w terenie. Bez Was my, jako szefowie państw i rządów, niewiele możemy zrobić - tak samo mało, jak bez obywateli Europy. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim, którzy poważnie traktują swoją odpowiedzialność w regionach i gminach. Przezwyciężenie kryzysu jest zadaniem herkulesowym, które będzie skuteczne tylko przy ścisłej współpracy w Europie''.*

Pandemia obnażyła ograniczenia obecnie dwuwymiarowej Europy, opartej wyłącznie na państwach członkowskich i Brukseli dodał przewodniczący Apostolos Tzitzikostas. Potrzebujemy Europejskiej Izby Demokracji trzech wymiarów z wszystkimi poziomami sprawowania władzy – unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym – działającymi razem dla ludzi i bliżej ludzi. Wierzymy w niemieckie motto „gemeinsam” („razem”). Tylko razem możemy zbudować Europę bardziej odporną, demokratyczną, zrównoważoną i po prostu ludzką.

* Tłumaczenie dzięki uprzejmości Europejskiego Komitetu Regionów. Proszę odnieść się do oficjalnego przemówienia Kanclerz Merkel tutaj

KONTEKST:

Europejskie miasta i regiony nadal stoją na czele walki z pandemią COVID-19. Władze lokalne i regionalne muszą szybko reagować w celu zapewnienia wsparcia obywatelom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji oraz przedsiębiorstwom lokalnym. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 odbija się na każdym regionie, mieście i społeczności lokalnej w Europie, lecz w sposób bardzo zróżnicowany, co odzwierciedlają wyniki dorocznego barometru regionalnego i lokalnego przedstawione przez KR na początku tygodnia. Zgodnie z motto „Razem na rzecz odbudowy Europy” niemiecka prezydencja skupi się bezpośrednio na przezwyciężeniu pandemii COVID-19: zwalczaniu rozprzestrzeniania się wirusa, wspieraniu odbudowy gospodarki europejskiej i wzmacnianiu spójności społecznej w Europie. Bliski kontakt z obywatelami przez cały czas trwania kryzysu pokazuje, że władze lokalne i regionalne muszą być centralnym ogniwem procesu decyzyjnego w celu zapewnienia pomyślnej i sprawiedliwej odbudowy gospodarczej.

Pandemia dowiodła również, że pilnie potrzebne jest umieszczenie władz lokalnych i regionalnych w centrum konferencji w sprawie przyszłości Europy, tak by UE stała się bardziej demokratyczną, przejrzystą i zbliżoną do obywateli unią, która będzie w stanie lepiej reagować na ich potrzeby. Niedawny sondaż (zobacz tutaj ) instytutu Kantar uwidacznia, że w każdym kraju przeważająca większość obywateli uważa, że samorząd lokalny i regionalny ma zbyt mały wpływ na szczeblu UE, a absolutna większość jest zdania, że zwiększenie jego wpływu miałoby pozytywne oddziaływanie na zdolność UE do rozwiązywania problemów.

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego

Tel. +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-TO-MERKEL.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022