Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Dążenie UE do oczyszczenia mórz jest korzystne dla przedsiębiorstw  
Lokalni i regionalni politycy popierają propozycje aktualizacji i uproszczenia działań na rzecz zwiększenia ilości odpadów ze statków przywożonych do portów.

Regiony i miasta Unii Europejskiej poparły plany zmniejszenia ilości tworzyw sztucznych i paliw wyrzucanych do morza, podkreślając, że jasne zasady, konsekwentne egzekwowanie i umiarkowane opłaty pomogłyby portom i statkom utrzymać morze w czystości. Europejski Komitet Regionów poparł również plany UE ze względów ekonomicznych, twierdząc, że zmiany te pomogłyby w rozwoju turystyki i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zalecenia zgromadzenia lokalnych i regionalnych polityków UE stanowią wkład w debatę na temat istotnej aktualizacji przepisów UE, dostosowując je do zmian w Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL), poprawiając ich egzekwowanie oraz traktując łącznie przepisy dotyczące statków i portów morskich. Przegląd ten jest częścią szerszego dążenia Komisji Europejskiej do uproszczenia prawa UE i obniżenia kosztów jego stosowania.

Sprawozdawca KR-u w sprawie „ Czyste porty, czyste morza – portowe urządzenia do odbioru odpadów ze statków ”, Spyros Spyridon (EL/EPL) powiedział: Czystsze morza oznaczają zrównoważony rozwój gospodarczy, szczególnie w sektorze turystyki, który jest filarem gospodarki Grecji i jest bardzo ważny dla wielu innych krajów UE. Statki powinny być zobowiązane do dostarczania odpadów do portów morskich, a my musimy zapewnić, by wszystkie porty morskie były w stanie przyjmować odpady po rozsądnych kosztach. Wyzwanie polega na stworzeniu zachęt do odprowadzania odpadów w portach bez nakładania obciążeń finansowych na statki czy też wprowadzania dodatkowych procedur lub innych czasochłonnych przepisów. Ogólnie rzecz biorąc, wnioski Komisji pozwalają osiągnąć te cele. Ponadto wnioski te upraszczają i wyjaśniają zasady, a zatem powinny usunąć wiele niejasności dotyczących nadawców ładunków, władz portowych i podmiotów zajmujących się przyjmowaniem odpadów”.

Spyros Spyridon, który jest członkiem greckiej delegacji KR-u i reprezentuje region Attyka, dodał: „Uważamy, że istnieje szczególnie pilna potrzeba zajęcia się odpadami plastikowymi i chcemy, aby w dyrektywie znalazły się systemy oczyszczania gazów spalinowych. Inne wyzwania to elastyczność, opłaty i egzekwowanie przepisów. Istnieje wiele lokalnych i regionalnych aspektów zarządzania portami, a opłaty za odpady nie powinny być narzucane centralnie. Komisja wyraźnie zdaje sobie sprawę z potrzeby elastyczności, która jest bardzo pozytywna. Potrzebujemy jednak również zdecydowanego egzekwowania prawa, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji i przetrzymywaniu odpadów na statku do zawinięcia do portu o korzystniejszych warunkach. Potrzebne są więc jednolite systemy kar, a nadawcy ładunków i porty muszą być bardzo wyraźnie ostrzeżeni przed zagrożeniem karami”.

Dodał, że choć KR krytykuje wnioski za brak rozwiązania kwestii technicznych i przedstawienia sposobów ograniczenia ilości odpadów, to chciałby, aby UE dążyła do rozszerzenia wpływu prawodawstwa, tak aby porty w basenach morskich i regionach sąsiadujących z UE miały powody, by dobrowolnie podjąć takie same zobowiązania.

Sprawozdanie zostało przyjęte z pewnymi poprawkami .

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023