Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Tzitzikostas: Budżet UE i plan odbudowy są historycznym przykładem solidarności i muszą zostać szybko zrealizowane, by wesprzeć regiony, miasta i wsie. Musimy jak najlepiej wykorzystać każde euro w celu ochrony naszych obywateli.  

Powodzenie planów UE zależeć będzie od pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych.

Komentując zakończenie szczytu europejskiego, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Apostolos Tzitzikostas powiedział: Środki uzgodnione przez państwa członkowskie są historycznym przykładem solidarności i stanowią odpowiedź na bezprecedensowe zagrożenie. Budżet UE i plan odbudowy muszą teraz zostać szybko udostępnione wszystkim obywatelom w regionach, miastach i wsiach w całej Europie. Ważne jest, by inwestować fundusze unijne tam, gdzie są potrzebne, i jak najlepiej wykorzystać każde euro.

Pomimo kontrowersyjnych cięć i ustępstw w ostatniej chwili wynegocjowane środki oferują lokalnym społecznościom konkretną pomoc w celu ochrony obywateli, ożywienia gospodarki i pobudzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Pozwolą one na poprawę infrastruktury i usług zdrowotnych, a także na wzmocnienie zdolności naszych szkół i uczelni. Społeczności lokalne będą mogły zwiększyć odporność infrastruktury transportowej i publicznej oraz zmniejszyć powodowane przez nią zanieczyszczenia, a także przyspieszyć cyfryzację. Pomogą MŚP przetrwać tę nadzwyczajną sytuację i wesprą przemysł w dążeniu do zwiększenia efektywności energetycznej i konkurencyjności, dodał przewodniczący Tztitzikostas.

Wszyscy – instytucje unijne, rządy krajowe, regionalne i lokalne – ponosimy obecnie odpowiedzialność za udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom pełnego wachlarza istniejących narzędzi. Wymaga to rzeczywistego partnerstwa między wszystkimi poziomami sprawowania rządów. Musimy unikać nadmiernej centralizacji, która podważyłaby wpływ tych nadzwyczajnych środków. Jestem przekonany, że Parlament Europejski wypełni teraz swoją kluczową funkcję i doprowadzi do sfinalizowania porozumienia i udoskonalenia ram regulacyjnych dzięki zapewnieniu, że regiony, miasta i wsie Europy będą mogły przyczynić się do podejmowania skutecznych decyzji inwestycyjnych oraz do ich wdrażania w terenie, stwierdził na zakończenie Apostolos Tztitzikostas

KONTEKST

Od wybuchu pandemii COVID-19 Europejski Komitet Regionów przekazuje stanowisko miliona demokratycznie wybranych polityków lokalnych i regionalnych w całej Europie .

W deklaracji przyjętej 8 maja KR apelował o:

1) Plan na rzecz zrównoważonej, odpornej i społecznej Europy, w tym o Fundusz Odbudowy, powiązany z ambitnym budżetem UE i oparty na europejskim ubezpieczeniu zadłużenia, o wartości co najmniej 500 mld EUR.

2) Unijny mechanizm ochrony zdrowia mający na celu zakup środków medycznych oraz ocenę, dostosowanie i monitorowanie zdolności regionalnych systemów opieki zdrowotnej do inwestowania w odporność i zrównoważoność systemów opieki zdrowotnej.

3) Systemy finansowania mające pomóc społecznościom lokalnym i regionalnym w pokryciu lokalnych strat podatkowych oraz w przeprojektowaniu usług publicznych, tak aby stały się cyfrowe, trwałe i odporne.

4) Uproszczone procedury finansowania zrównoważonej lokalnej infrastruktury.

5) Specjalne udogodnienia i rozwiązania prawne w zakresie wspierania MŚP, turystyki i kultury.

6) Plan integracji obszarów wiejskich w celu wspierania innowacji, przedsiębiorczości i konektywności na obszarach wiejskich.

Przeczytaj deklarację tutaj .

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20COVID-19%20Response/Declaration%20of%20the%20European%20Committee%20of%20the%20Regions%20on%20local%20and%20region.pdf

Zapoznaj się z priorytetami politycznymi KR-u na lata 2020–2025 tutaj e

https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/cor-priorities.aspx

Kontakt:

Rzecznik przewodniczącego:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023