Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Szeroko zakrojone i długofalowe angażowanie obywateli jako nowy sposób działania dla UE: czy to się sprawdzi?  

Z okazji Europejskiego Szczytu Regionów i Miast , zorganizowanego 14–15 marca w Bukareszcie, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Karl-Heinz Lambertz i przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) Luca Jahier ponowili apel do instytucji UE o ustanowienie w trakcie kolejnej kadencji (2019–2024) stałego unijnego mechanizmu systematycznych konsultacji z  obywatelami, miastami, regionami i społeczeństwem obywatelskim.

W ostatnich latach instytucje na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym próbują zaangażować obywateli w proces kształtowania polityki, dążąc do poprawy jej jakości, przejrzystości i akceptacji. Przewodniczący dwóch organów doradczych – Luca Jahier (EKES) i Karl-Heinz Lambertz (KR) – ponowili swój apel do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej o ustanowienie wspólnego stałego mechanizmu konsultacji z obywatelami.

„Dziś Unia Europejska bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje odnowienia swoich podstawowych przekonań i wartości. Dotyczy to również tego, jak instytucje UE podchodzą do problemów obywateli, oraz potrzeby większego angażowania obywateli w proces podejmowania decyzji. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą odegrać kluczową rolę i są gotowe do rozpoczęcia nowego dialogu z obywatelami”, powiedział Luca Jahier .

„Demokracja zaczyna się w naszych regionach i miastach. Wybierani tam przedstawiciele są najbliżej obywateli i utrzymują z nimi codzienne kontakty. Apeluję do lokalnych przywódców wszystkich państw członkowskich UE o bardziej zdecydowane działania, tak by raz do roku angażowały się w prawdziwie europejską debatę. Taka debata powinna koncentrować się na najistotniejszych zagadnieniach, a wnioski – w tym wezwanie do działania – należy przekazywać poziomowi unijnemu. Jeżeli chcemy bardziej demokratycznej Europy, samo przysłuchiwanie się nie wystarczy”, powiedział Karl-Heinz Lambertz .

Obaj przewodniczący zabrali głos 15 marca na Europejskim Szczycie Regionów i Miast w Bukareszcie – wydarzeniu współorganizowanym przez KR i prezydencję rumuńską UE, w którym wzięło udział ponad 700 burmistrzów i wybranych przedstawicieli rządów i parlamentów regionalnych. Od 2015 r. KR zorganizował ponad 200 spotkań w ramach dialogu obywatelskiego z udziałem 40 tys. obywateli w 27 państwach członkowskich. EKES nawiązał kontakty ze społeczeństwem obywatelskim za pośrednictwem 27 konsultacji krajowych, w których wzięło udział ponad tysiąc przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Kontekst

W dniach 13–14 grudnia 2018 r. Rada Europejska omówiła wyniki 1700 konsultacji i spotkań w ramach dialogu obywatelskiego przeprowadzonych przez rządy krajowe na temat przyszłości Europy. Przewodniczący Luca Jahier i Karl-Heinz Lambertz zareagowali jako pierwsi i zaproponowali ustanowienie stałego unijnego mechanizmu systematycznych konsultacji i dialogów z obywatelami. Taki mechanizm obejmowałby parlamenty i zgromadzenia regionalne, władze lokalne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, a jego celem byłoby regularne oddziaływanie na cykl polityki UE. Projekt jest obecnie przedmiotem dyskusji między instytucjami UE, aby mechanizm mógł zostać uruchomiony pod koniec przyszłego roku.

     

Dodatkowe informacje:

Stały unijny mechanizm systematycznych konsultacji i dialogów z obywatelami´
8. Europejski Szczyt Regionów i Miast

 

Kontakt:               
Nathalie Vandelle
tel. +32 (0)2 282 24 99                 
nathalie.vandelle@cor.europa.eu                

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Dołącz do sieci #EUCouncillors
Dołącz do sieci #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023