Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE musi przeznaczyć więcej pieniędzy na integrację imigrantów  
Liderzy lokalni i regionalni UE ostrzegają przed brakiem równowagi w unijnych planach finansowych dotyczących kontroli granic i zarządzania migracją.

Przywódcy lokalni i regionalni wezwali Unię Europejską do zwiększenia o niemal 6 mld EUR puli środków jej Funduszu Azylu i Migracji na lata 2021–27. Przestrzegli unijnych decydentów przed kładzeniem „zbyt dużego nacisku na kontrolę granic” i zaapelowali, by około jednej trzeciej zasobów funduszu przeznaczyć na zarządzanie legalną migracją i integrację oraz by przewidzieć obowiązek wydatkowania pewnej kwoty na integrację.

Europejski Komitet Regionów (KR) wystosował swój apel, zawarty w zaleceniach przyjętych 9 października, miesiąc po tym, jak przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ogłosił, że na Fundusz Azylu i Migracji ma zostać udostępnionych w ciągu siedmiu lat 10,4 mld EUR, tj. o 51% więcej niż w poprzednim okresie programowania. Według zalecenia KR-u, przyjętego w poprawce , fundusz powinien dysponować kwotą niemal 16,2 mld EUR, a więc tak podwyższoną, by odpowiadała proponowanemu przez Komisję zwiększeniu środków na kontrole granic o 240% za pośrednictwem różnych funduszy.

Sprawozdawca generalny KR-u w sprawie Funduszu Azylu i Migracji Peter Bossman (SI/PES), burmistrz Piranu, stwierdził: „Wszyscy chcemy wydajniejszego i skoordynowanego zarządzania migracją, ale te plany trzeba wyraźnie poprawić, zanim będzie można powiedzieć, że unijne pieniądze będą mądrze i właściwie wydawane. Zarządzanie migracją wymaga przekonującego reagowania wobec wszystkich jej aspektów: migracji nieuregulowanej, azylu, legalnej migracji, integracji, a także podstawowych przyczyn migracji. Decyzja o pominięciu słowa »integracja« w nazwie funduszu jest wymowna i niepokojąca. Obawiamy się, że przyjęte ogólne podejście koncentruje się raczej na budowaniu murów niż na poszukiwaniu zrównoważonego rozwiązania w kwestii zarządzania migracją. Europa musi głęboko zastanowić się nad tym, jak integrować nowo przybyłych, którzy już żyją w naszych społecznościach”.

„Ponadto – kontynuował sprawozdawca – do skutecznej koordynacji potrzebna jest współpraca z samorządami lokalnymi i regionalnymi, które odpowiadają np. za większość krótkoterminowych działań integracyjnych. Niestety w przedstawionych propozycjach zlekceważono nasz wielokrotnie ponawiany apel, by miastom i regionom przyznać rolę w zarządzaniu funduszem. Samorządy lokalne i regionalne ogromnie pomogły Europie w staraniach, by przyjąć, zakwaterować, zintegrować i zatrudnić uchodźców i migrantów, którzy dotarli na kontynent w 2015 r. Trudno jest reformować złożoną politykę w samym środku kryzysu, jednak dziś – kiedy liczba nowo przybywających znacząco spadła – ufamy, że decydenci UE będą mogli zdecydować się na reformę, która okaże się właściwie wyważona i uwzględni wartość współpracy z politykami w terenie”.

W jednym z innych zaleceń KR wezwał, by regiony i miasta miały bezpośredni dostęp do finansowania unijnego w momentach kryzysu, tak aby pieniądze bardzo szybko docierały do samorządów zmagających się ze szczególnymi wyzwaniami. KR opowiada się za całościową europejską polityką migracyjną, wobec czego jest zdania, że państwa członkowskie, które odstępują od stosowania wytycznych w sprawie wydatków, powinny być zobowiązane do przedstawienia „szczegółowego wyjaśnienia” pokazującego, jak zagwarantują, że ich wybór nie zagrozi osiągnięciu celów funduszu.

Obecnie pieniądze z funduszu idą np. na ulepszanie usług zakwaterowania i przyjmowania dla ubiegających się o azyl, na poprawę pomocy udzielanej osobom wymagającym szczególnego traktowania, usprawnianie wymiany informacji i współpracy między państwami UE oraz kampanii informacyjnych w krajach nienależących do Unii.

Opinia w sprawie Funduszu Azylu i Migracji jest jedną z szeregu odpowiedzi Europejskiego Komitetu Regionów na wnioski Komisji Europejskiej dotyczące budżetu na lata 2021–27. W dniu 9 października KR uchwalił także zalecenia w sprawie wniosku dotyczącego całkowitego budżetu oraz w sprawie konkretnych części proponowanego budżetu: programu w zakresie badań naukowych „Horyzont Europa” , Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) , programu „Prawa i Wartości” oraz przyszłości programu LIFE (programu działań na rzecz środowiska i klimatu) .

Tego samego dnia przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz wygłosił doniosłe przemówienie , w którym naświetlił stan Unii Europejskiej z perspektywy regionalnej i lokalnej i poparł organizację „kampanii ukazującej projekty na rzecz integracji realizowane w naszych miastach i regionach” .

Debata o migracji, przeprowadzona podczas sesji plenarnej KR-u w dniu 10 października, pozwoliła uwypuklić przykłady działań zrealizowanych przez samorządy lokalne i regionalne. I tak Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE) szczegółowo omówiła nową inicjatywę na rzecz integracji podjętą przez rząd Kraju Basków, Basilio Horta (PT/PES) zaprezentował plan przyjmowania i integracji migrantów opracowany przez miasto Sintra, a Flamand Luc Van den Brande (BE/EPL) podkreślił wagę tworzenia partnerstw między samorządami lokalnymi z Europy i Afryki jako wkładu w zarządzanie migracją.

Kontakt:

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023