Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
#EUregionsweek: Przywódcy UE i samorządów lokalnych apelują o spójną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość dla Europy  

Podczas inauguracji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 najważniejszymi tematami były solidarność, zrównoważony rozwój i Europa bliżej obywateli. W obecności ponad 600 polityków lokalnych, regionalnych i unijnych, ekspertów i naukowców Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Klára Dobrew, komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz pięciu młodych demokratycznie wybranych polityków zaapelowało o więcej europejskiej solidarności i większe inwestycje regionalne, aby zapewnić lepszą przyszłość wszystkim obywatelom.

W tym roku Europejski Tydzień Regionów i Miast odbywa się w czasie politycznych przemian w Unii Europejskiej. Wraz z ustanowieniem nowego Parlamentu Europejskiego i rozpoczęciem nowego mandatu Komisji Europejskiej UE koncentruje się w dużym stopniu na określeniu przyszłych priorytetów, w tym na Europie bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, zrównoważonej i bliższej obywatelom. Organizowana jest również tygodniowa konferencja, w ramach której państwa członkowskie będą nadal negocjować następny długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027, który określi, w jakim stopniu inwestycje UE będą przeznaczone na realizację tych priorytetów w nadchodzących latach.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Przez lata polityka regionalna UE uległa zmianie w odpowiedzi na nowe wyzwania, przed którymi stoi obecnie Europa. Polityka spójności UE, która zapewnia regionom i miastom niezbędne inwestycje w odpowiedzi na takie problemy jak zmiana klimatu, włączenie społeczne i nierówności, musi pozostać centralnym elementem Unii Europejskiej. Oprócz stabilnych inwestycji UE musi w trybie pilnym na nowo określić sposób stanowienia prawa, umożliwiając władzom lokalnym i regionalnym, które są odpowiedzialne za realizację 70 % prawa UE, zajęcie autentycznego miejsca przy europejskim stole, gdzie podejmuje się decyzje.

Klára Dobrew , wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, powiedziała: Wkraczamy w nową erę . Przed politykami zawsze stoi dylemat, jak pogodzić krótkoterminowe interesy polityczne z autentycznymi celami długoterminowymi. Na scenę weszli jednak nowi gracze. To młodzi ludzie, energiczni i entuzjastyczni, którzy są świadomi zagrożenia wynikającego ze zmiany klimatu. Od tej pory przyszłość wybieranych demokratycznie polityków będzie w dużym stopniu zależeć od ich zdolności do stawienia czoła temu ogromnemu zagrożeniu dla ludzkości. Innymi słowy będzie się od nich wymagać znacznie więcej. A ja będę Waszą sojuszniczką w tej walce.

Przemawiając w trakcie debaty, Elżbieta Bieńkowska , komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, stwierdziła: Polityka spójności polega na solidarności i budowaniu lepszej przyszłości dla każdego obywatela . Nowa polityka spójności na lata 2021–2027 będzie wymagała od wszystkich zaangażowania w nowy okres finansowania i wspólnego działania. Polityka spójności musi nadal wzmacniać pozycję regionów i miast, które stoją na czele zrównoważonej Europy, zapewniając gotowość do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej.

Do dyskusji zaproszono pięciu młodych polityków reprezentujących ponad 100 młodych polityków zaproszonych na konferencję. Laura Sparavigna , radna miasta Florencja, Włochy (PES), Radosław Swoł , radny Mielca, Polska (EKR), Vincent Chauvet , burmistrz Autun, Francja (RE), Miia Eskelinen-Fingerroos , radna gminy Kuopio, Finlandia (EPL) i Kirsteen Currie , radna Highland, Wielka Brytania (EA) podzielili się swoimi doświadczeniami i poglądami na temat możliwości i środków, jakimi miasta i regiony powinny dysponować dla przyszłości Unii Europejskiej.

Kontekst:

Europejski Tydzień Regionów i Miast (# EURegionsWeek) to doroczna czterodniowa konferencja organizowana wspólnie przez KR i Komisję Europejską. To największe wydarzenie poświęcone rozwojowi regionalnemu w Europie. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie ponad 9 tys. osób, wśród nich naukowcy, administratorzy publiczni, eksperci i ponad 600 polityków szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, którzy wezmą udział w ponad 400 warsztatach, debatach i wystawach i będą mieli możliwość tworzenia sieci kontaktów w kontekście różnych aspektów polityki spójności.

Tu można bezpłatnie pobrać zdjęcia i nagranie z tego wydarzenia.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023