Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Samorządy lokalne UE i Ukrainy ustanawiają partnerstwa w celu wsparcia reformy decentralizacyjnej  

W dniu 8 marca Unia Europejska zwiększyła swoje wsparcie dla władz lokalnych i regionalnych na Ukrainie wraz z uruchomieniem pięciu partnerstw między miastami i regionami UE i Ukrainy. W ramach tych partnerstw władze lokalne i regionalne z Estonii, Niemiec, Węgier, Litwy i Polski będą dzielić się swoimi doświadczeniami w dziedzinach określonych jako priorytetowe przez partnerów ukraińskich, takich jak sporządzanie planów rozwoju gospodarczego, wspieranie obszarów wiejskich, pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, dynamizacja turystyki i zwiększanie przejrzystości.

Inicjatywa ta jest częścią szerszych działań prowadzonych przez Europejski Komitet Regionów (KR) w ramach wspierania decentralizacji władzy na Ukrainie. Proces ten rozpoczął się w kwietniu 2014 r. i doprowadził do konsolidacji samorządów lokalnych, zwiększenia ich finansowania i przekazania im większych uprawnień.

Partnerstwa przewidują wzajemne wizyty urzędników i ekspertów reprezentujących samorządy lokalne z zamiarem określenia celów, przeanalizowania wyzwań oraz wdrożenia planów na kolejne trzy lata lub dłużej. Cztery na pięć zainteresowanych unijnych społeczności ma przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów. Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu Komisji Europejskiej, natomiast Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) zapewnia bieżące wsparcie techniczne.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz powiedział: „Samorządy lokalne i regionalne działają wspólnie na rzecz wzmocnienia decentralizacji i budowania potencjału przez zapewnienie praktycznego wsparcia dla społeczności na Ukrainie. Partnerstwa te pomogą ukraińskim społecznościom naśladować przykład unijnych miast i regionów, które skorzystały z większej kontroli nad lokalnymi służbami. Rozwijanie kontaktów i wymiana dobrych doświadczeń leżą w interesie lokalnych społeczności i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i dobrobytu w sąsiedztwie Europy.”

Sergiej Czernow , przewodniczący Rady Regionalnej Charkowa i przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Rad Powiatowych i Regionalnych, powiedział: „Partnerstwa te to bardzo korzystna inicjatywa, która przyczyni się do procesu decentralizacji. Samorządy lokalne na Ukrainie zyskują coraz więcej uprawnień i środków finansowych, lecz lokalni politycy potrzebują bardzo konkretnego wsparcia, aby nauczyć się, jak korzystać z tego uprawnienia w sposób optymalny dla ich społeczności. Jest to także wyraz solidarności miast i regionów we wschodnich Niemczech, Estonii, na Węgrzech, na Litwie i w Polsce, które przebyły podobną drogę od bardzo scentralizowanego zarządzania.”

Miasto Rakvere w Estonii będzie współpracować z Wesełe na południowej Ukrainie w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju lokalnego, zaś region Wielkopolska nawiązał kontakty z regionem Charków na północnym wschodzie Ukrainy w celu wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Miasto Szyroke w obwodzie dniepropietrowskim we wschodniej Ukrainie rozpocznie współpracę z Barleben w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech, podczas gdy region Chmielnicki na zachodzie Ukrainy zwrócił się do komitatu Szabolcs Szatmár Bereg na Węgrzech o pomoc we wspieraniu rozwoju zielonej turystyki wiejskiej. Gmina miejska Jeziorosy (Zarasai) na Litwie podzieli się doświadczeniami związanymi z poprawą przejrzystości i zaangażowaniem obywateli w procesy decyzyjne z miastem Czerniowce, położonym u podnóża Karpat.

W tym samym dniu w Brukseli przedstawiciele regionów Ukrainy wzięli także udział w posiedzeniu grupy zadaniowej ds. Ukrainy utworzonej przez KR, na którym głównym mówcą był Wiaczesław Nehoda, pierwszy wiceminister ds. rozwoju regionalnego, budownictwa i mieszkalnictwa. Wśród prelegentów znaleźli się Mark Cools, wiceprzewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Tibor Szanyi, poseł do PE, wiceprzewodniczący Komisji Parlamentarnej ds. Stowarzyszenia UE-Ukraina oraz wyżsi rangą urzędnicy UE, w tym Peter Wagner, szef grupy wsparcia Komisji Europejskiej na rzecz Ukrainy i Dirk Schuebel, dyrektor Wydziału ds. Partnerstwa Wschodniego w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.

Uwagi dla redaktora:

• Komisja Europejska zapewnia finansowanie za pośrednictwem programu U-LEAD. Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) realizuje program w imieniu UE. Bastian Veigel, GIZ, dyrektor programu U-LEAD, zabrał głos podczas inauguracji inicjatywy w Brukseli w dniu 8 marca.

• Europejski Komitet Regionów utworzył grupę zadaniową ds. Ukrainy w 2015 r. Ukraińskie władze lokalne i regionalne są również reprezentowane w CORLEAP-ie, Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego, która została utworzona przez KR w 2011 r. w celu wspierania kontaktów i współpracy między miastami i regionami UE i partnerami z sześciu państw należących do Partnerstwa Wschodniego UE: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.

• W 2016 r. Europejski Komitet Regionów (KR) zainicjował wzajemnepartnerstwo z libijskimi miastami, wśród których znalazły się Trypolis, Bengazi, Gharjan, Tobruk, Sabha, Syrta, Az-Zintan i Zliten. Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, określiła współpracę KR-u z libijskimi miastami jako przykład „dyplomacji miejskiej w najlepszym wydaniu”, twierdząc, że „gminy mogą odgrywać kluczową rolę w odbudowie Libii, a my [KR] musimy podtrzymywać relacje z nimi”.

• Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów na rzecz Wzrostu Gospodarczego została zapoczątkowana przez Unię Europejską w 2017 r. Zapewnia ona wsparcie techniczne dla samorządów lokalnych w krajach Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja), które chcą opracowywać plany rozwoju gospodarczego. Celem jest pomoc gminom w katalizowaniu wzrostu gospodarczego na szczeblu lokalnym. KR wezwał władze lokalne w krajach Partnerstwa Wschodniego do korzystania z wiedzy fachowej UE i do rozwoju wzajemnych stosunków.

Contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :