Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Samorządy lokalne UE i Ukrainy ustanawiają partnerstwa w celu wsparcia reformy decentralizacyjnej  

W dniu 8 marca Unia Europejska zwiększyła swoje wsparcie dla władz lokalnych i regionalnych na Ukrainie wraz z uruchomieniem pięciu partnerstw między miastami i regionami UE i Ukrainy. W ramach tych partnerstw władze lokalne i regionalne z Estonii, Niemiec, Węgier, Litwy i Polski będą dzielić się swoimi doświadczeniami w dziedzinach określonych jako priorytetowe przez partnerów ukraińskich, takich jak sporządzanie planów rozwoju gospodarczego, wspieranie obszarów wiejskich, pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom, dynamizacja turystyki i zwiększanie przejrzystości.

Inicjatywa ta jest częścią szerszych działań prowadzonych przez Europejski Komitet Regionów (KR) w ramach wspierania decentralizacji władzy na Ukrainie. Proces ten rozpoczął się w kwietniu 2014 r. i doprowadził do konsolidacji samorządów lokalnych, zwiększenia ich finansowania i przekazania im większych uprawnień.

Partnerstwa przewidują wzajemne wizyty urzędników i ekspertów reprezentujących samorządy lokalne z zamiarem określenia celów, przeanalizowania wyzwań oraz wdrożenia planów na kolejne trzy lata lub dłużej. Cztery na pięć zainteresowanych unijnych społeczności ma przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów. Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu Komisji Europejskiej, natomiast Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) zapewnia bieżące wsparcie techniczne.

Przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz powiedział: „Samorządy lokalne i regionalne działają wspólnie na rzecz wzmocnienia decentralizacji i budowania potencjału przez zapewnienie praktycznego wsparcia dla społeczności na Ukrainie. Partnerstwa te pomogą ukraińskim społecznościom naśladować przykład unijnych miast i regionów, które skorzystały z większej kontroli nad lokalnymi służbami. Rozwijanie kontaktów i wymiana dobrych doświadczeń leżą w interesie lokalnych społeczności i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i dobrobytu w sąsiedztwie Europy.”

Sergiej Czernow , przewodniczący Rady Regionalnej Charkowa i przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Rad Powiatowych i Regionalnych, powiedział: „Partnerstwa te to bardzo korzystna inicjatywa, która przyczyni się do procesu decentralizacji. Samorządy lokalne na Ukrainie zyskują coraz więcej uprawnień i środków finansowych, lecz lokalni politycy potrzebują bardzo konkretnego wsparcia, aby nauczyć się, jak korzystać z tego uprawnienia w sposób optymalny dla ich społeczności. Jest to także wyraz solidarności miast i regionów we wschodnich Niemczech, Estonii, na Węgrzech, na Litwie i w Polsce, które przebyły podobną drogę od bardzo scentralizowanego zarządzania.”

Miasto Rakvere w Estonii będzie współpracować z Wesełe na południowej Ukrainie w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju lokalnego, zaś region Wielkopolska nawiązał kontakty z regionem Charków na północnym wschodzie Ukrainy w celu wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Miasto Szyroke w obwodzie dniepropietrowskim we wschodniej Ukrainie rozpocznie współpracę z Barleben w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w Niemczech, podczas gdy region Chmielnicki na zachodzie Ukrainy zwrócił się do komitatu Szabolcs Szatmár Bereg na Węgrzech o pomoc we wspieraniu rozwoju zielonej turystyki wiejskiej. Gmina miejska Jeziorosy (Zarasai) na Litwie podzieli się doświadczeniami związanymi z poprawą przejrzystości i zaangażowaniem obywateli w procesy decyzyjne z miastem Czerniowce, położonym u podnóża Karpat.

W tym samym dniu w Brukseli przedstawiciele regionów Ukrainy wzięli także udział w posiedzeniu grupy zadaniowej ds. Ukrainy utworzonej przez KR, na którym głównym mówcą był Wiaczesław Nehoda, pierwszy wiceminister ds. rozwoju regionalnego, budownictwa i mieszkalnictwa. Wśród prelegentów znaleźli się Mark Cools, wiceprzewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Tibor Szanyi, poseł do PE, wiceprzewodniczący Komisji Parlamentarnej ds. Stowarzyszenia UE-Ukraina oraz wyżsi rangą urzędnicy UE, w tym Peter Wagner, szef grupy wsparcia Komisji Europejskiej na rzecz Ukrainy i Dirk Schuebel, dyrektor Wydziału ds. Partnerstwa Wschodniego w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.

Uwagi dla redaktora:

• Komisja Europejska zapewnia finansowanie za pośrednictwem programu U-LEAD. Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) realizuje program w imieniu UE. Bastian Veigel, GIZ, dyrektor programu U-LEAD, zabrał głos podczas inauguracji inicjatywy w Brukseli w dniu 8 marca.

• Europejski Komitet Regionów utworzył grupę zadaniową ds. Ukrainy w 2015 r. Ukraińskie władze lokalne i regionalne są również reprezentowane w CORLEAP-ie, Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego, która została utworzona przez KR w 2011 r. w celu wspierania kontaktów i współpracy między miastami i regionami UE i partnerami z sześciu państw należących do Partnerstwa Wschodniego UE: Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.

• W 2016 r. Europejski Komitet Regionów (KR) zainicjował wzajemnepartnerstwo z libijskimi miastami, wśród których znalazły się Trypolis, Bengazi, Gharjan, Tobruk, Sabha, Syrta, Az-Zintan i Zliten. Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych, określiła współpracę KR-u z libijskimi miastami jako przykład „dyplomacji miejskiej w najlepszym wydaniu”, twierdząc, że „gminy mogą odgrywać kluczową rolę w odbudowie Libii, a my [KR] musimy podtrzymywać relacje z nimi”.

• Inicjatywa Porozumienie Burmistrzów na rzecz Wzrostu Gospodarczego została zapoczątkowana przez Unię Europejską w 2017 r. Zapewnia ona wsparcie techniczne dla samorządów lokalnych w krajach Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja), które chcą opracowywać plany rozwoju gospodarczego. Celem jest pomoc gminom w katalizowaniu wzrostu gospodarczego na szczeblu lokalnym. KR wezwał władze lokalne w krajach Partnerstwa Wschodniego do korzystania z wiedzy fachowej UE i do rozwoju wzajemnych stosunków.

Contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UKRAINE-CITIES-REGIONS-VANGUARD-OF-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
04.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023