Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódczynie i przywódcy na szczeblu lokalnym pozytywnie oceniają pakt na rzecz obszarów wiejskich UE i długoterminową wizję, ale apelują o zwrócenie większej uwagi na odbudowę obszarów wiejskich  

KR zdecydowanie docenia propozycje Komisji dotyczące zwiększenia odpowiedzialności za inwestycje na obszarach wiejskich oraz wzmocnienia synergii między wspólną polityką rolną a polityką spójności, ale domaga się większej koordynacji z funduszami odbudowy.

Przedstawienie przez Komisję Europejską długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich jest dużym sukcesem Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), który od 2016 r. apeluje o przyjęcie programu dla obszarów wiejskich. Lokalni przywódcy z zadowoleniem przyjmują propozycję paktu na rzecz obszarów wiejskich i plan działania, w którym określono cele i wzmocniono odpowiedzialność polityczną za inwestycje w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. KR docenia długoterminową wizję obejmującą obszary wiejskie w całej ich różnorodności oraz wysiłki na rzecz ich rewitalizacji w sposób wykraczający poza rolnictwo i uwzględniający każdą dziedzinę polityki poprzez pryzmat obszarów wiejskich. Jak przewidziano we wniosku Komisji, Komitet jest gotów wspierać mobilizację społeczności lokalnych we wdrażaniu planu działania i wizji dla obszarów wiejskich. Jednocześnie domaga się, by wspólna polityka rolna (WPR) UE była koordynowana nie tylko z polityką spójności, ale również z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas powiedział: Podczas pandemii zbyt wiele obywatelek i obywateli ze społeczności wiejskich musiało pokonywać często duże odległości, by uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej, zbyt wiele przedsiębiorstw nie mogło skorzystać z szans na rynkach cyfrowych, zbyt wielu uczniów nie mogło wziąć udziału w lekcjach z powodu słabego połączenia internetowego. Sytuacja ta skłoniła nas do zaproponowania wiejskiego ładu, w którym określono by jasne cele i skoordynowano dostępne narzędzia inwestycyjne w celu zapewnienia zrównoważonej odbudowy obszarów wiejskich. Dziś z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy pakt na rzecz obszarów wiejskich i plan działania zaproponowane przez Komisję w ramach długoterminowej wizji, ponieważ mogą one pomóc w ukierunkowaniu zarówno inwestycji nadzwyczajnych, jak i długoterminowych, wzmacniając odpowiedzialność polityczną i współpracę polityczną. Europejska polityka rolna ma fundamentalne znaczenie dla obszarów wiejskich, które będą w stanie pokonać kryzys i stać się konkurencyjne jedynie dzięki zdecydowanej i skoordynowanej interwencji wszystkich polityk unijnych na rzecz spójności, innowacji i odbudowy gospodarczej.

Enda Stenson (IE/EA), członek Rady Hrabstwa Leitrim i sprawozdawca opinii „Strategia UE na rzecz odnowy obszarów wiejskich” , stwierdził: Z zadowoleniem przyjmuję długoterminową wizję jako ważny krok we właściwym kierunku, biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby i duży potencjał obszarów wiejskich. Nie ma czasu do stracenia; musimy wdrożyć wizję zawartą w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności, funduszach spójności i funduszach rolnych. Pobudzanie zróżnicowanego rozwoju obszarów wiejskich musi rozpocząć się już teraz od konkretnych działań, które sprawią, że nasze społeczności wiejskie będą najlepszym miejscem do życia, pracy i zakładania rodziny.

Kontekst

W marcu 2021 r. Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) w KR-ze przyjęła oświadczenie , w którym wyrażono obawy, iż obszary wiejskie mogą w mniejszym zakresie skorzystać z planów UE dotyczących odbudowy po COVID-19 na rzecz bardziej przyjaznej dla środowiska, cyfrowej i odporniejszej Europy. Oświadczenie poparł zespół miedzypartyjny ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych oraz inteligentnych wsi w Parlamencie Europejskim.

Zgodnie z najnowszym ogólnounijnym badaniem Eurobarometr , większość obywateli unijnych uważa, że UE powinna uwzględniać obszary wiejskie w decyzjach dotyczących wydatków publicznych. Podstawową potrzebą obszarów wiejskich najczęściej przytaczaną przez respondentów badania jest infrastruktura transportowa i połączenia transportowe (44%). W dalszej kolejności wspomina się o dostępie do opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, dostępności miejsc pracy/zatrudnienia/możliwości biznesowych (27%) oraz dostępie do infrastruktury cyfrowej (26%).

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-RURAL-PACT-RURAL-RECOVERY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-RURAL-PACT-RURAL-RECOVERY.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-RURAL-PACT-RURAL-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-RURAL-PACT-RURAL-RECOVERY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-RURAL-PACT-RURAL-RECOVERY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023