Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta UE rozpoczynają budowę sojuszu na rzecz przyszłości polityki spójności  

Z myślą o przyszłych negocjacjach w sprawie budżetu UE Europejski Komitet Regionów łączy siły ze stowarzyszeniami lokalnymi i regionalnymi i wzywa wszystkie zainteresowane podmioty na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym do zbudowania sojuszu na rzecz silnej i ambitnej polityki spójności po 2020 r.

Nowe priorytety takie jak obrona, bezpieczeństwo i kontrola granic oraz z drugiej strony wpływ Brexitu na budżet UE mogą stanowić zagrożenie dla przyszłości najsilniejszej polityki inwestycyjnej przeznaczonej dla UE-27, której wartość do 2020 r. wynosiła 454 mld EUR. Z tego właśnie powodu dziś w KR-ze została zainaugurowana koncepcja nowego otwartego sojuszu.

Jego celem jest zwrócenie uwagi na wartość dodaną i efektywność polityki spójności w ciągu ostatniego dziesięciolecia oraz zagwarantowanie, że w decyzjach w sprawie kolejnego budżetu UE zostaną uwzględnione glosy setek tysięcy beneficjentów – władz lokalnych i regionalnych, MŚP, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni wyższych, organizacji kulturalnych itp.

W związku z niedawnym przyjęciem opinii „Przyszłość polityki spójności po 2020 r.” i w kontekście planowanego na koniec czerwca 7. Forum Spójności Komitet, wraz z wiodącymi stowarzyszeniami lokalnymi i regionalnymi, zainicjował rzeczową debatę mającą na celu bezpośrednią reakcję na niektóre zarzuty wobec krytyki spójności, jednocześnie intensyfikując współpracę jej zwolenników.

„Polityka spójności nie jest działalnością dobroczynną, to jest nasz obowiązek. Obywatelom UE w naszych regionach i miastach potrzebna jest taka polityka, ale silniejsza, łatwiejsza i bardziej skuteczna. Dlatego właśnie po przyjęciu naszej opinii pracujemy nad szerszym sojuszem na rzecz silnej polityki spójności po 2020 r.” – powiedział sprawozdawca KR-u Michael Schneider , sekretarz stanu kraju związkowego Saksonia-Anhalt i przewodniczący Grupy EPL w KR-ze, dodając, że „nie chodzi tu o działania propagandowe, ale o szeroką mobilizację miast, regionów, stowarzyszeń lokalnych i regionalnych, rządów centralnych, instytucji UE, uczelni wyższych, MŚP i społeczeństwa obywatelskiego”.

„Inwestycje w ramach polityki spójności sprawiły, że nasze miasta stały się wygodniejsze do życia i bardziej otwarte na wszystkich mieszkańców‘” – stwierdził Daniël Termont , burmistrz Gandawy i przewodniczący EUROCITIES, podkreślając, że „jest to silny wyraz solidarności europejskiej i ma duży potencjał ukazania naszym obywatelom korzyści płynących z Europy. Aby ta polityka była w przyszłości silniejsza, miasta muszą się bezpośrednio angażować w strategiczne decyzje inwestycyjne dotyczące funduszy strukturalnych. Należy koniecznie zagwarantować, że finansowanie będzie odpowiadać potrzebom lokalnym, co wzmocni poczucie odpowiedzialności na poziomie lokalnym i sprawi, że wdrażanie finansowania będzie efektywniejsze”.

W imieniu Rady Gmin i Regionów Europy Carola Gunnarsson , burmistrz Sali i rzeczniczka w sprawie polityki spójności, zauważyła, że „polityka spójności jest instrumentem, który ludziom pokazuje, iż UE o nich się troszczy i że wszystkie poziomy sprawowania rządów mogą się połączyć w celu stawienia czoła obecnym wyzwaniom. Rezygnacja z polityki spójności oznaczałaby, że UE pozbawiłaby projekt europejski znacznej części jego treści. Poprzez ten sojusz burmistrzowie i przywódcy lokalni pragną utrzymać silną politykę spójności, która będzie odpowiedzią na potrzeby naszych obywateli”.

Konferencję Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (KPRNE) reprezentował Erik Bergkvist, przewodniczący regionalnego komitetu wykonawczego Västerbotten (SE), który stwierdził: „terytoria Europy stoją przed różnymi wyzwaniami, w tym ograniczeniami geograficznymi, środowiskowymi i społecznymi, i nie można opracować jednego uniwersalnego rozwiązania dla całej Europy. Dlatego potrzebujemy polityki spójności o silniejszym wymiarze terytorialnym – dzięki temu osiągniemy unijne cele dotyczące spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej i będziemy stymulować wzrost. Potrzebujemy polityki spójności opartej na lepszym rozeznaniu różnorodności terytorialnej Europy, większej elastyczności dla niektórych regionów geograficznych, podejścia opartego na danej lokalizacji oraz synergii pomiędzy różnymi poziomami sprawowania rządów. Tylko wówczas polityka spójności może uwolnić potencjał wszystkich europejskich regionów.”

„Potrzebujemy rosnącego zaangażowania na rzecz polityki spójności w prawie wszystkich państwach członkowskich” – powiedział przewodniczący KR-u Markku Markkula, zachęcając zarazem zainteresowane strony do połączenia wysiłków: „Gdy rozpoczynają się trudne negocjacje dotyczące przyszłego budżetu UE, nasz Komitet jest gotów przekazać te głosy w Brukseli. Dlatego zależy nam na sojuszu na rzecz spójności, który będzie otwarty dla wszystkich wierzących w fundamentalne wartości UE takie jak solidarność i partnerstwo”.

Więcej informacji:

Infografika nt. opinii KR-u w sprawie przyszłości polityki spójności

Analizy KR-u dotyczące przyszłości polityki spójności

Oceny okresu programowania 2007–2013

Portal otwartych danych dotyczących polityki spójności UE

Wystąpienie przewodniczącego Markku Markkuli na temat posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych w dniu 25 kwietnia poświęconego spójności

Rezolucja komisji REGI Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki spójności po 2020 r.

Oświadczenie EUROCITIES na temat przyszłości polityki spójności

Przed 7. Forum Spójności zostanie opublikowany nowy dokument programowy.

Stanowiska Rady Gmin i Regionów Europy w sprawie polityki spójności

Stanowisko Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (KPRNE) w sprawie zasad polityki spójności po 2020 r.

Stanowisko w sprawie przyszłości polityki spójności zostanie formalnie przyjęte na posiedzeniu biura politycznego w Stavanger w czerwcu 2017 r.

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 2461

tel. kom.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023