Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący Komisji uczestniczą w dyskusji z przywódcami lokalnymi na temat przyszłości Europy  

Europejski Komitet Regionów (KR) będzie gościł przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego oraz Jyrkiego Katainena, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność. W pierwszym dniu sesji plenarnej (11 maja) Komitet jako pierwsza instytucja UE przyjmie formalne stanowisko w sprawie polityki spójności UE po roku 2020. Dyskusje na temat przyszłości inwestycji UE w regionach i miastach będą kontynuowane w drugim dniu sesji (12 maja) z udziałem komisarza do spraw budżetu UE Günthera Oettingera.

Rozważania nad przyszłością Europy i odbudowa zaufania

Unia stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań i narastającego braku zaufania publicznego. Jako dwie instytucje Unii mające bezpośrednie kontakty z obywatelami, Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski odgrywają zasadniczą rolę w przywracaniu zaufania obywateli i dążeniu do budowania konsensusu na temat przyszłości Europy.

W ramach trwającej refleksji nad przeszłością, obecnym stanem i przyszłością Unii, KR – unijne zgromadzenie przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych – rozpoczął inicjatywę zatytułowaną „Rozważania nad Europą”, która obejmuje prowadzone przez członków dialogi obywatelskie i debaty w ratuszach oraz dyskusje polityczne w parlamentach regionalnych i radach lokalnych. Celem jest umożliwienie obywatelom wyrażenia obaw i oczekiwań wobec Europy. Tym samym Komitet spełni prośbę przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który zwrócił się do KR-u o przygotowanie zaleceń dotyczących odbudowy zaufania w Europie dzięki działaniom miast i regionów.

Również przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zwrócili się do Komitetu o przedstawienie stanowiska na temat Białej księgi w sprawie przyszłości Europy. W związku z tym KR przyjmie 12 maja rezolucję w sprawie białej księgi Komisji Europejskiej, podkreślającą w szczególności zasadniczą rolę polityki spójności UE w powiązaniu obywateli z Europą i budowaniu solidarności.

Konferencja prasowa przewodniczącego KR-u Markku Markkuli i przewodniczącego PE Antonia Tajaniego, 11 maja, godz. 16.00

Inwestycje lokalne: przyszłość budżetu UE i polityki spójności

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne to główne narzędzia inwestycyjne UE, o wartości ponad jednej trzeciej całkowitego budżetu UE do roku 2020. Jednak ich rola po 2020 r. może zostać zagrożona w wyniku Brexitu i wyłonienia się innych priorytetów UE, takich jak obrona, bezpieczeństwo i migracja. W dniu 11 maja europejskie regiony i miasta przedstawią propozycje mające na celu ulepszenie polityki spójności i wzmocnienia jej wkładu w realizację celów UE w opinii opracowanej przez Michaela Schneidera (DE/EPL). Następnego dnia głos zabierze komisarz do spraw budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger, który wygłosi przemówienie do członków KR-u przed przyjęciem przez Komitet rezolucji w sprawie projektu rocznego budżetu UE na 2018 r.

W porządku obrad znajduje się również dyskusja z udziałem przewodniczącej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy Gudrun Mosler-Törnström, podczas której szczególną uwagę poświęci się prawom człowieka, demokracji, wolności i praworządności.

Inne opinie, które mają zostać przyjęte:

Ulepszenie zarządzania europejskim semestrem – kodeks postępowania dotyczący udziału władz lokalnych i regionalnych

Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii

Przedsiębiorczość na wyspach: wkład w spójność terytorialną

Nowy etap w polityce europejskiej na rzecz niebieskiego wzrostu

Innowacje społeczne jako nowe narzędzie reagowania na wyzwania społeczne

Lokalny i regionalny wymiar biogospodarki oraz rola miast i regionów

Strategia rozszerzenia UE

Zdrowie w miastach – wspólne dobro

Inwestowanie w młodzież Europy

Informacje praktyczne:

Miejsce: Parlament Europejski, budynek im. Józsefa Antalla (sala JAN 4Q2), rue Wiertz 60, Bruksela

Data: 11 maja, godz. 15.00–21.00; 12 maja, godz. 9.00–13.00

• Tu znajdziesz porządek obrad sesji plenarnej i inne dokumenty.

• Sesja plenarna będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej KR-u

Program medialny sesji plenarnej

Śledź nas na: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023