Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pakiet dotyczący czystej energii UE: ‎ regiony i miasta muszą wykraczać poza wyznaczone cele, jeżeli Europa ma osiągnąć cele klimatyczne z Paryża  
Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz: nowe unijne cele, zakładające pozyskiwanie 32% energii ze źródeł odnawialnych i oszczędności z poprawy efektywności energetycznej na poziomie 32,5% do 2030 r., oznaczają krok naprzód, podczas gdy konieczny jest skok

Europejski Komitet Regionów (KR) zaapelował do wszystkich władz lokalnych i regionalnych, by podejmowały jeszcze więcej działań w procesie przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej, o ile UE ma wypełnić swoje zobowiązania w dziedzinie klimatu określone w porozumieniu z Paryża, stwierdzając, że nowe cele strategii „Europa 2030” oznaczają jedynie minimum. KR, będący unijnym zgromadzeniem samorządów regionalnych i lokalnych, odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które zatwierdziły nowe cele związane z klimatem i energią na rok 2030: wiążący cel co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym UE oraz 32,5% oszczędności wynikających z poprawy efektywności energetycznej, które mogą zostać jeszcze zwiększone do 2023 r. na mocy klauzuli przeglądowej

Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz powiedział: „UE musi nadawać tempo w globalnej walce ze zmianą klimatu i już zaczyna wywiązywać się ze swoich obietnic złożonych w Paryżu . Cele w dziedzinie energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej stanowią istotny krok w kierunku przechodzenia na zrównoważoną energetykę w Europie. Umieszczenie konsumentów w centrum transformacji energetycznej sprawi, że nowe porozumienie pozwoli obywatelom, władzom lokalnym, małym przedsiębiorstwom i spółdzielniom stać się aktywnymi uczestnikami rynku energii poprzez produkcję, konsumpcję i sprzedaż własnej energii ze źródeł odnawialnych. Cele te stanowią jednak absolutne minimum i zaledwie krok naprzód, podczas gdy konieczny jest skok, jeśli mamy osiągnąć to, czego pragną miasta i regiony: świat neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Władze lokalne i regionalne wykraczają i nadal będą wykraczać poza cele UE w zakresie energii i klimatu, co wykazało prawie 8 tys. miast i regionów, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów UE ”.

Cor Lamers (NL/EPL), burmistrz Schiedam i przewodniczący Komisji ENVE w KR-ze, powiedział: „Ustalenie wyznaczonego na 2030 r. celu dotyczącego energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 32% jest z całą pewnością pozytywne. Jednakże cel w zakresie efektywności energetycznej wynoszący 32,5% stwarza ryzyko osłabienia potencjału oszczędności transformacji energetycznej oraz zmniejszenia korzyści gospodarczych zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Powtarzamy nasz apel o cel dotyczący efektywności energetycznej na poziomie 40% do 2030 r. i oczekujemy, że Komisja Europejska poprze ten wariant w aktualizacji przewidzianej na rok 2023. W sprawie finansowania pozostajemy ostrożni, gdyż musimy zobaczyć, czy kolejny budżet UE pozwoli wzmocnić działania na rzecz klimatu na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez bezpośrednie programy i mechanizmy wsparcia finansowego”.

Andrew Cooper (UK/EA) , członek rady miejskiej Kirklees i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie zarządzania w zakresie klimatu po 2020 r. , powiedział: „Udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym UE do 2030 r. ogranicza zobowiązania podjęte w ramach porozumienia paryskiego, jakkolwiek należy przyjąć z zadowoleniem pozostawienie możliwości zwiększenia celów w roku 2023. Gdy chodzi o zarządzanie, przyjmujemy z zadowoleniem włączenie „wielostronnych dialogów zainteresowanych stron”, jednak potrzebujemy dowodów, że władze lokalne i regionalne będą uczestniczyć w opracowywaniu krajowych planów w zakresie energii i klimatu, a ich osiągnięcia zostaną zawarte w krajowych raportach inwentaryzacyjnych.”

KR przyjmie opinię radnego Andrew Coopera w sprawie zarządzania w zakresie klimatu na swojej sesji plenarnej w dniach 4-5 lipca 2018 r., podczas której odbędzie się debata wysokiego szczebla na temat klimatu i porozumienia paryskiego z udziałem Miguela Ariasa Cañete , komisarza UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Tomasza Chruszczowa , lidera wysokiego szczebla ds. klimatu i specjalnego wysłannika polskiego rządu do spraw działań klimatycznych odpowiedzialnego za nadzorowanie negocjacji COP 24, Ashoka Alexandra Sridharana , burmistrza Bonn i pierwszego wiceprzewodniczącego ICLEI, (gospodarza COP 23) oraz Mariusza Skiby , zastępcy burmistrza miasta Katowice, w którym w dniach 3–14 grudnia 2018 r. odbędzie się konferencja COP 24

W dniu dzisiejszym Europejski Komitet Regionów organizuje techniczny briefing na temat postępów osiągniętych w sprawie „paryskiej księgi zasad”, z udziałem Tomasza Chruszczowa oraz Yvon Slingenberg, dyrektor do spraw międzynarodowych i uwzględniania kwestii klimatu, DG Komisji Europejskiej ds. Działań w dziedzinie Klimatu .

Dodatkowe informacje:

Europejski Komitet Regionów zareagował na różne aspekty pakietu dotyczącego czystej energii w następujących opiniach:

Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii , sprawozdawca: Michel Lebrun (BE/EPL), radny gminy Viroinval (kwiecień 2016 r.).

Zarządzanie unią energetyczną i czysta energia , sprawozdawca: Bruno Hranić (HR/EPL), burmistrz gminy Vidovec (lipiec 2017 r.).

Efektywność energetyczna i budynki , sprawozdawca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), członek Zarządu Prowincji Flevoland (lipiec 2017 r.).

Energia ze źródeł odnawialnych i rynek wewnętrzny energii elektrycznej , sprawozdawczyni: Daiva Matonienė (LT/EKR), członkini Rady Miasta Szawli (Šiauliai).

Oświadczenie Komisji Europejskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. Europa światowym liderem w dziedzinie przejścia na czystą energię: Komisja z zadowoleniem przyjmuje zawarcie ambitnego porozumienia w sprawie dalszego rozwoju sektora energii odnawialnej w UE. Dostępne tutaj .

Oświadczenie Komisji Europejskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. Efektywność energetyczna przede wszystkim: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie efektywności energetycznej Dostępne tutaj .

Komisja Europejska, komunikat prasowy z 20 czerwca 2018 r. Unia energetyczna otrzymuje uproszczone, solidne i przejrzyste struktury zarządzania: Komisja z zadowoleniem przyjmuje ambitne porozumienie. Dostępne tutaj .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu +32 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CLEAN-ENERGY-PACKAGE.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023