Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Istnieje zagrożenie, że budżet UE będzie prezentem dla populistów – kosztem obywateli”— ostrzega przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas  

​​Europejski Komitet Regionów (KR) zwraca się o utrzymanie funduszy przeznaczonych na szpitale, szkoły, transport lokalny, środowisko naturalne, uczelnie wyższe i małe przedsiębiorstwa.

„W imieniu Europejskiego Komitetu Regionów apeluję o unikanie cięć w inwestycjach, które przyczyniają się do poprawy jakości życia obywateli w miastach i regionach” – powiedział przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas na dwa dni przed specjalnym szczytem europejskim w sprawie budżetu UE.

„Musimy nadal inwestować pieniądze podatników w lokalne społeczności, gdyż przynosi to korzyści zarówno płatnikom netto do budżetu UE, jak i beneficjentom netto. Zmniejszenie funduszy UE na szpitale i szkoły, transport lokalny, środowisko naturalne, uczelnie wyższe i małe przedsiębiorstwa byłoby prezentem dla populistów – kosztem obywateli”, dodał przewodniczący KR-u.

„W większości państw członkowskich około 50% wszystkich inwestycji publicznych finansowanych jest ze środków UE na spójność, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Jest to nie tylko praktyczny przejaw solidarności UE, lecz także motor wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i jednolitego rynku, który przynosi wszystkim korzyści”, kontynuował przewodniczący Tzitzikostas.

„Jestem głęboko zaniepokojony kwestionowaniem tych strategii politycznych, które przybliżają Europę do obywateli, a obywateli – do Europy. Jesteśmy świadomi skutków finansowych brexitu, ale jego kosztami nie wolno obciążać miast i regionów. Nie chodzi o pieniądze, lecz o inwestycję w przyszłość naszych obywateli” – zakończył.

Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro również skomentował szczyt.

„Ostatni wniosek dotyczący WRF uderza w politykę spójności, gdyż środki na nią zmniejszono o 12% w porównaniu z obecnymi ramami, a wskaźniki współfinansowania wciąż pozostają poniżej obecnego poziomu. Decyzja o zmniejszeniu wsparcia na rozwój regionalny, zwłaszcza w ramach polityki spójności, nie zbliży UE do obywateli.  Regiony i miasta nie będą w stanie lepiej pracować na rzecz swoich obywateli i UE przy mniejszym wsparciu ze strony UE. Unia musi wziąć pod uwagę przede wszystkim rosnące nierówności. Obecne WRF to jedyna szansa, by unijnym przywódcom udało się skierować UE na drogę zrównoważonej równości i sprawiedliwej transformacji, która nie pozostawi ani regionów, ani obywateli w tyle. Niepowodzenie nadwyrężyłoby wiarygodność projektu Unii Europejskiej. Nadszedł czas, by państwa członkowskie UE wywiązały się z obietnic.”

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-RISKS-BEING-A-FAILURE-FOR-PEOPLE-AND-A-GIFT-TO-POPULISM-WARNS-COR-PRESIDENT-APOSTOLOS-TZITZIKOSTAS-.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023