Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Plany dotyczące budżetu UE i odbudowy gospodarczej pod lupą posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów  

Europejscy komisarze do spraw budżetu, rynku wewnętrznego, zarządzania kryzysowego oraz demokracji i demografii wystąpią na pierwszej sesji plenarnej Komitetu, która odbędzie się w tzw. trybie hybrydowym (łączącym udział zdalny i fizyczny).

Na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która poświęcona będzie głównie problemom gospodarczym i zdrowotnym związanym z obecną pandemią, Johannes Hahn, komisarz europejski ds. budżetu UE, omówi z przywódcami lokalnymi i regionalnymi plan odbudowy gospodarczej Unii Europejskiej i jej długoterminowy budżet, nad którym Unia właśnie pracuje. Trzej inni komisarze europejscy również odniosą się do działań podejmowanych przez UE – w wymiarze politycznym i w różnych sferach działania – w odpowiedzi na kryzys: wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica poruszy zagadnienia dotyczące demokracji i demografii, komisarz Thierry Breton odpowie na pytania związane z rynkiem wewnętrznym, a komisarz Janez Lenarčič omówi niektóre działania UE w zakresie zarządzania kryzysowego.

Przywódcy lokalni i regionalni będą głosować nad rezolucją w sprawie długoterminowego budżetu UE – czyli wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027 – oraz w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy, który jest filarem inwestycyjnym Zielonego Ładu, opracowanym przez Komisję Europejską z myślą o osiągnięciu przez UE neutralności emisyjnej do 2050 r.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), którzy przynależą do sześciu grup politycznych, zdecydują również o politycznych priorytetach tego zgromadzenia na lata 2020–2025. Po wybraniu go na przewodniczącego Komitetu w lutym, Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), gubernator regionu Macedonia Środkowa, stwierdził, że opowie się za „zmodernizowaną” demokracją europejską, za działaniami podejmowanymi w odpowiedzi na „głębokie przemiany” związane z „obecną rewolucją ekologiczną, cyfrową i demograficzną”, a także za tymi strategiami politycznymi UE – takimi jak polityka spójności – które mają „największe oddziaływanie regionalne i lokalne”.

Zielony Ład – oraz konieczność umieszczenia go w centrum planów odbudowy gospodarek lokalnych i regionalnych – będzie przedmiotem osobnej debaty.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zagłosują również nad ośmioma sprawozdaniami zawierającymi zalecenia władz lokalnych i regionalnych skierowane do instytucji decyzyjnych UE. Kilka z tych opinii miało zostać pierwotnie przyjętych na majowej sesji plenarnej, która została odwołana z powodu środków izolacji wprowadzonych w całej Unii.

Z powodu obostrzeń związanych z ochroną zdrowia jedynie ograniczona liczba członków będzie mogła osobiście uczestniczyć w sesji. Pozostali będą w niej uczestniczyć zdalnie. Przejście na format hybrydowy wiąże się również z głosowaniem elektronicznym, a sama sesja plenarna potrwa trzy dni zamiast zwyczajowo dwóch.

W dniu 29 czerwca, w przeddzień sesji plenarnej, odbędzie się posiedzenie Prezydium KR-u, na którym przedstawiciele trzech kolejnych prezydencji Rady Unii Europejskiej przedstawią wspólny program. Ambasador Michael Clauss zabierze głos w imieniu Niemiec, które sprawować będą rotacyjną prezydencję w drugiej połowie 2020 r.; ambasador Nuno Brito przedstawi priorytety Portugalii na okres od stycznia do lipca 2021 r., a ambasador Iztok Jarc omówi cele, które przyświecać będą sześciomiesięcznej prezydencji Słowenii w drugiej połowie 2021 r.

Debaty:

  • Wtorek, 30 czerwca (15.00–16.00): zarządzanie kryzysowe związane z COVID-19 i plan odbudowy – z Janezem Lenarčičem , komisarzem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe
  • Wtorek, 30 czerwca (16.00–16.30): Zielony Ład w centrum lokalnych i regionalnych planów odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19)
  • Środa, 1 lipca (12.15–13.30): demografia – z Dubravką Šuicą , komisarz ds. demokracji i demografii
  • Czwartek, 2 lipca (10.15–12.00): przyszłe WRF w kontekście odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 – z   Johannesem Hahnem , komisarzem odpowiedzialnym za budżet i administrację
  • Czwartek, 2 lipca (12.45–14.15): gospodarcze aspekty odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19 – z   Thierrym Bretonem komisarzem odpowiedzialnym za rynek wewnętrzny

Opinie:

Informacje praktyczne:

Miejsce: Parlament Europejski, budynek im. Paula-Henriego Spaaka – sala posiedzeń plenarnych.

Data: wtorek, 30 czerwca–czwartek, 2 lipca 2020 r.

Materiały: program sesji plenarnej oraz dokumenty .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023