Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Parlament Europejski popiera apel przywódczyń i przywódców lokalnych ‎ o wzmocnienie roli miast i regionów w globalnych negocjacjach w sprawie klimatu  

Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów zajmują wspólne stanowisko przed COP27, wzywając państwa członkowskie do zwiększenia zakresu celów klimatycznych
i wzmocnienia wielopoziomowej współpracy

Członkinie i członkowie delegacji Europejskiego Komitetu Regionów na COP27 z zadowoleniem przyjmują uznanie przez Parlament Europejski pilnej potrzeby wspierania wielopoziomowej współpracy w globalnych działaniach w dziedzinie klimatu oraz pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego. Parlament Europejski głosował nad rezolucją w sprawie COP27 na sesji plenarnej w Strasburgu.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro powiedział: Głosując nad rezolucją, Parlament Europejski podziela apel Europejskiego Komitetu Regionów o dalsze uznanie ważnej roli władz szczebla niższego niż krajowy w skutecznych działaniach w dziedzinie klimatu. Liczymy na to, że prezydencja czeska i wszystkie państwa członkowskie uzyskają potwierdzenie tego uznania przez Radę ds. Środowiska w przyszłym tygodniu. Musimy przejść od zobowiązań do faktycznych osiągnięć, korzystając również z dotychczasowych działań władz lokalnych i regionalnych, a jednocześnie pytać samorządów, czego potrzebują, by mogły zrobić jeszcze więcej. Miasta i regiony muszą mieć możliwość kształtowania polityki klimatycznej na wszystkich szczeblach, ponieważ to one są odpowiedzialne za wdrażanie działań na rzecz klimatu i osiąganie wymiernych rezultatów w tej dziedzinie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL), przewodniczący Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, stwierdził: W kontekście obecnego kryzysu energetycznego i kryzysu klimatycznego popieramy apel Parlamentu Europejskiego o sprawniejsze kierowanie środków finansowych do władz lokalnych i regionalnych, aby stawić czoła tym wyzwaniom. Przed COP27 potwierdzamy nasze ambicje klimatyczne i zobowiązanie do realizacji celów porozumienia paryskiego i ponawiamy apel o bezpośredni dostęp miast i regionów do funduszy UE w celu realizacji projektów w ramach Zielonego Ładu.

Radna miasta Dublin Alison Gilliland (IE/PES) stwierdziła: Zgodnie z paktem klimatycznym z Glasgow potrzebujemy integracyjnego globalnego zarządzania w dziedzinie klimatu, co zostało właśnie potwierdzone w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Jako sprawozdawczyni w sprawie COP27 apeluję do ministra irlandzkiego Eamona Ryana i do pozostałych rządów UE, by na posiedzeniu Rady ds. Środowiska w przyszłym tygodniu wyraźnie uznano zasadniczą rolę władz szczebla niższego niż krajowy we wdrażaniu działań na rzecz klimatu oraz poparto włączenie tych władz w dialogi na temat klimatu. Alison Gilliland jest sprawozdawczynią opinii KR-u „W kierunku strukturalnego włączenia miast i regionów w Konferencję Stron UNFCCC COP27”.

Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz (PL/EPL) powiedział: Wyrażamy uznanie dla naszych koleżanek i kolegów z Parlamentu Europejskiego za przyjęcie rezolucji w sprawie COP27, w której uznano zasadniczą rolę miast i regionów w realizacji działań na rzecz klimatu i osiąganiu celów klimatycznych UE. Delegacja UE może liczyć na wsparcie miast i regionów jako nowych dyplomatów klimatycznych.Olgierd Geblewicz jest sprawozdawcą opinii „Pobudzanie dyplomacji klimatycznej na szczeblu niższym niż krajowy przed COP27 i COP28”.

Mer Autun Vincent Chauvet (FR/Renew Europe) powiedział: Dziękujemy Parlamentowi Europejskiemu za poparcie naszego apelu o formalne włączenie miast i regionów w globalne negocjacje w sprawie klimatu. Teraz kolej na Radę i państwa członkowskie, by wykazały swoje poparcie dla wielopoziomowej współpracy i wsparły swoje miasta i regiony.

Poseł do parlamentu flamandzkiego Andries Gryffroy (BE/EA) stwierdził: Cieszymy się, że w głosowaniu nad rezolucją Parlament Europejski uznał zasadniczą rolę władz szczebla niższego niż krajowy w walce ze zmianą klimatu. Regiony i miasta znajdują się na pierwszej linii walki z zagrożeniami klimatycznymi, lecz są także liderami w zakresie rozwiązań. Opierając się na osiągnięciach COP26 i uznaniu znaczenia wielopoziomowej współpracy, wzywamy państwa członkowskie do przestrzegania zasady wielopoziomowego sprawowania rządów i do wspierania oddolnego podejścia do przeciwdziałania zmianie klimatu.

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski (PL/EKR) powiedział: Województwo śląskie jest liderem ważnych i innowacyjnych zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju. Musimy jednak przyspieszyć transformację. Pandemia COVID-19, kryzys energetyczny, wysoka inflacja i wojna w Ukrainie przypominają nam, że żyjemy w świecie podatnym na zagrożenia oraz uwidaczniają potrzebę budowania odporności w coraz bardziej nieprzewidywalnym kontekście.

Uwagi dla redaktorów:

W rezolucji PE w sprawie COP27 uznano pilną potrzebę wielopoziomowych i opartych na współpracy działań oraz zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego, poparto kierowane lokalnie podejście do przystosowania się do zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej, wezwano do wprowadzenia obowiązkowych testów przystosowania się do zmiany klimatu i wrażliwości na zmianę klimatu na szczeblu lokalnym, podkreślono potrzebę usprawnienia przekazywania środków finansowych szczeblowi lokalnemu i uznano proces z Edynburga za przykład inkluzywnego podejścia obejmującego całą administrację rządową. Parlament Europejski wzywa również wszystkie państwa do przyspieszenia realizacji celów klimatycznych na 2030 r. przed COP27, aby można było ograniczyć globalne ocieplenie zgodnie z porozumieniem paryskim.

Kontakt:

David Crous

tel. +32 (0) 470 88 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EP-COP27-VOTE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EP-COP27-VOTE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EP-COP27-VOTE.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EP-COP27-VOTE.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EP-COP27-VOTE.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023