Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Bezpośrednie fundusze unijne dla miast i regionów na walkę z kryzysem energetycznym – kluczowy priorytet prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego jako nowego przewodniczącego Komisji ENVE Europejskiego Komitetu Regionów  

Ponieważ agresja Rosji na Ukrainę wciąż zagraża Europie, prezydent Warszawy stawia na pierwszym miejscu walkę z ubóstwem energetycznym i przyznanie środków unijnych bezpośrednio miastom i regionom w celu rozwiązania problemu gwałtownie rosnących cen energii i pobudzenia działań na rzecz klimatu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został wybrany na przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), odpowiedzialnej za Europejski Zielony Ład, w tym politykę energetyczną i klimatyczną, różnorodność biologiczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym i zerowy poziom zanieczyszczeń. Jego mandat będzie trwał dwa i pół roku. Prezydent Trzaskowski będzie również przewodniczył grupie roboczej „Zielony Ład w terenie”, kierując działaniami KR-u na rzecz umieszczenia miast i regionów w centrum transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL), polityk znany ze swojego zaangażowania w obronę praw środowiskowych i społecznych w Polsce i na świecie, został dziś w Mediolanie wybrany na nowego przewodniczącego Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym jako nowy przewodniczący Rafał Trzaskowski powiedział: „Obecna niepewność geopolityczna, wysoka inflacja i ceny energii spowodowane bezprawną wojną Rosji w Ukrainie nie zmniejszają stanu zagrożenia klimatycznego, w którym żyjemy. Nie ma czasu do stracenia. Jedynym rozwiązaniem jest walka z ubóstwem energetycznym poprzez zapewnienie miastom i regionom bezpośrednich funduszy i pomocy technicznej w celu poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia rachunków za energię i przyspieszenia rozpowszechniania energii ze źródeł odnawialnych. Bez zaangażowania obywateli i społeczności lokalnych nie uda nam się osiągnąć zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji dla wszystkich. Są to kluczowe priorytety, na których skoncentruję swoją uwagę. Nie zapomnę też o konieczności kontynuowania prac nad ochroną różnorodności biologicznej, ograniczaniem zanieczyszczeń i postępem w realizacji programu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Mówiąc o płaszczyźnie instytucjonalnej UE prezydent Trzaskowski podkreślił: „W oparciu o nasze osiągnięcia niezwykle ważne jest wzmocnienie partnerstw instytucjonalnych z Komisją Europejską, Parlamentem i Radą, tak aby głos miast i regionów nie pozostawał bez echa i skutecznie kształtował prawodawstwo dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu w tym procesie. Władze lokalne i regionalne muszą znaleźć się w centrum reform strukturalnych rynku energii zaplanowanych na 2023 r., wraz z obowiązkowymi mechanizmami konsultacji w ramach rozporządzenia w sprawie zarządzania energią. Obecność sprawozdawców KR-u w różnych składach Rady, czy to w grupach roboczych, czy w radach ministerialnych, musi być regułą, a nie wyjątkiem”.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Vasco Alves Cordeiro, pogratulował prezydentowi Trzaskowskiemu nowego stanowiska, i dodał: „W tym krytycznym momencie dla całej Unii Europejskiej, Europejski Komitet Regionów, będzie mógł liczyć na doświadczonego i zaangażowanego prezydenta miasta, jakim jest Rafał Trzaskowski, na stanowisku nowego przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii. Od kryzysu klimatycznego po implementację europejskiego Zielonego Ładu, od rosnących kosztów energii po realizację transformacji energetycznej, Europejski Komitet Regionów będzie nadal wspierał i bronił roli regionów i miast w osiąganiu sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji dla wszystkich."

W trakcie obecnej kadencji KR zawarł decydujące porozumienia z DG ENER w sprawie wspólnego planu działania dotyczącego fali renowacji, uruchomienia platformy zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń z DG ds. Środowiska oraz utworzenia Izby Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów i sieci ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu KR-u, we współpracy z DG CLIMA.

Odnosząc się do płaszczyzny międzynarodowej – a do rozpoczęcia konferencji klimatycznej ONZ – COP 27 pozostały już tylko cztery tygodnie – przewodniczący Trzaskowski z zadowoleniem przyjął rezolucję Komisji ENVI Parlamentu Europejskiego na COP27, przegłosowaną w poniedziałek 3 października i popierającą propozycje KR-u dotyczące wzmocnienia roli miast i regionów we wdrażaniu porozumienia paryskiego. „Śledzimy uważnie stanowiska państw członkowskich dotyczące globalnych negocjacji w sprawie klimatu i oczekujemy, że Rada UE jednoznacznie potwierdzi pilną potrzebę wielopoziomowej współpracy i pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie porozumienia paryskiego w ramach konkluzji końcowych COP27” – powiedział Rafał Trzaskowski. „Proces z Edynburga i ramy konwencji ONZ w sprawie ochrony różnorodności biologicznej (CBD COP 15)są przykładem do naśladowania”, podkreślił nowy przewodniczący Komisji ENVE.

Warszawa przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów w lutym 2009 r. Pod przywództwem Rafała Trzaskowskiego miasto Warszawa przyjęło ambitny program czystego powietrza i jako priorytety stawia nowoczesny czysty system transportu miejskiego, termomodernizację budynków w budownictwie mieszkaniowym, sektorze publicznym i sektorze usług, realizację produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań w zakresie przetwarzania odpadów w energię, zmniejszenie zużycia energii dzięki nowym technologiom efektywności energetycznej oraz zaangażowanie obywateli poprzez kampanie uświadamiające i angażujące.

Rafał Trzaskowski jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów od listopada 2019 r. Wcześniej pełnił funkcje posła do Parlamentu Europejskiego (2009–2013), ministra administracji i cyfryzacji (2013–2014) oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (2014–2015). Prezydent Trzaskowski został wybrany na posła do polskiego parlamentu w 2015 r. W październiku 2018 r. Rafał Trzaskowski wygrał wybory na prezydenta Warszawy. Jako kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w maju 2020 r. otrzymał ponad 10 mln głosów (48,97%), zajmując drugie miejsce.

W Europejskim Komitecie Regionów prezydent Trzaskowski był członkiem Komisji COTER i ENVE oraz sprawozdawcą opinii w sprawie „Europejski Pakt na rzecz Klimatu” oraz „Zmiana dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z myślą o realizacji nowych celów klimatycznych na 2030 r.”. Rafał Trzaskowski jest uznawany na szczeblu międzynarodowym za autorytet w działaniach w dziedzinie klimatu, jest członkiem Rady Politycznej Porozumienia Burmistrzóworaz ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu.

Kontakt:

David Crous

tel. +32 (0) 470 88 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-NEW-CHAIR.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-NEW-CHAIR.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-NEW-CHAIR.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-NEW-CHAIR.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-NEW-CHAIR.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023