Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o ekologiczną odbudowę i o większe ambicje w dziedzinie klimatu przed zbliżającym się szczytem COP26.  

Członkowie i członkinie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się na zdalnym posiedzeniu, aby przedyskutować sposoby zapewnienia ekologicznej i inkluzywnej odbudowy po pandemii COVID-19 obejmującej ambitniejsze cele klimatyczne przed szczytem klimatycznym ONZ, który odbędzie się w listopadzie w Glasgow. Posiedzenie obejmowało przedstawienie czterech projektów opinii: w sprawie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów na rzecz środowiska wolnego od toksyn w europejskich miastach i regionach, w sprawie strategii UE dotyczącej integracji systemu energetycznego, w sprawie ochrony środowiska morskiego oraz w sprawie ambitniejszego celu klimatycznego Europy do 2030 r. w związku z COP26 .

Otwierając posiedzenie, Juan ESPADAS (ES/PES) , burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” , stwierdził: Przed COP26 Unia Europejska musi nie tylko dać wyraźny przykład w określaniu celów klimatycznych, aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., ale także przedstawić konkretne rozwiązania umożliwiające właściwe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych. Deklaracja z Edynburga w sprawie różnorodności biologicznej pokazuje, że ten kierunek działań jest możliwy i mam nadzieję, że osiągniemy podobne zaangażowanie miast i regionów do szczytu w Glasgow. Bez zaangażowania władz lokalnych i regionalnych nie uda się przeprowadzić transformacji klimatycznej, w związku z czym należy w pełni uwzględnić ich rolę.

W trakcie posiedzenia odbyła się debata na temat tego, jak zapewnić ekologiczną odbudowę po pandemii COVID-19 – z udziałem Amai BARREDO reprezentującej rząd Kraju Basków, obecnie przewodniczącej Regions4 , Sieci Samorządów Regionalnych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Głos zabrali także Arno BONTE , zastępca burmistrza Rotterdamu i członek ICLEI , oraz Eulalia RUBIO z Instytutu Jacques’a Delorsa .

Członkowie omówili globalne działania w dziedzinie klimatu z udziałem posłanki do PE Marii SPYRAKI (EL/EPL) , współprzewodniczącej intergrupy ds. zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju, Jamesa GRABERTA , dyrektora ds. łagodzenia skutków zmiany klimatu i p.o. dyrektora ds. komunikacji i zaangażowania UNFCCC , Kirstena DUNLOPA , dyrektora generalnego Climate-KIC , oraz Dimitriosa ZEVGOLISA , zastępcy kierownika Działu Stosunków Międzynarodowych oraz Delegacji UE do Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, DG CLIMA , Komisja Europejska.

Członkowie zagłosowali za umową o ściślejszej współpracy między KR-em a DG ENER, która określa wspólne środki mające na celu zapewnienie pomyślnego wprowadzenia fali renowacji .


Członkowie Komisji ENVE omówili następujące cztery projekty opinii:

Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26; Sprawozdawca i burmistrz Autun Vincent CHAUVET (FR/RE) stwierdził: Moim głównym celem jest zapewnienie równowagi między ambitnym celem UE w zakresie klimatu na 2030 r. a tym, co poszczególne miasta i regiony mogą dziś osiągnąć. Nie jest to jednak cel sam w sobie. Staram się określić, co należy zrobić, aby stworzyć falę przemian w całej Europie, wyeksportować ten sekretny składnik i wezwać do nadania formalnej roli miastom i regionom oraz ich wkładowi na COP 26.

Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego to tytuł projektu opinii sprawozdawcy Gunārsa ANSIŅŠA (LV/RE) . Zastępca burmistrza miasta Lipawa stwierdził: Strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego jest ważna dla ożywienia gospodarczego jednostek samorządu lokalnego i regionalnego, zwłaszcza po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. Ważne jest ustalenie celu w zakresie priorytetowego potraktowania efektywności energetycznej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Podobnie integracja systemów może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej w jednostkach samorządu lokalnego i regionalnego dzięki temu, że dostępne zasoby będą wykorzystywane do przechodzenia na bardziej efektywne technologie energetyczne.

Adam STRUZIK (PL/EPL) jest sprawozdawcą projektu opinii „Bezpieczne i zrównoważone chemikalia na rzecz wolnego od toksyn środowiska w europejskich miastach i regionach”. Marszałek województwa mazowieckiego stwierdził: Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju jest ważnym elementem polityki gospodarczej opartej na ekologicznych rozwiązaniach. Regiony i społeczeństwo spodziewają się efektów jej wdrożenia. W niniejszej opinii pragniemy wskazać rolę regionów w procesie jej realizacji, koncentrując się na zdrowiu mieszkańców i na środowisku. Strategia ta jest szansą na poprawę konkurencyjności dzięki innowacjom.

Emma NOHREN (SE/Zieloni) , sprawozdawczyni projektu opinii KR-u w sprawie ochrony środowiska morskiego , zauważyła: Poprzez zaniedbywanie oceanów zabijamy naszą planetę. Straciliśmy już cenny czas i nie udało nam się osiągnąć dobrego stanu środowiska w morzach UE. Obecnie nadszedł czas na działanie! Uwolnienie ogromnej siły gmin i regionów UE otworzyłoby podwoje dla prawdziwych działań na rzecz odbudowy naszych mórz.

Więcej informacji:

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa KR-u, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem i zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia grupy roboczej. Aby zainspirować i przyspieszyć działania, Zielony Ład w terenie obejmuje mapę internetową zawierającą 200 najlepszych praktyk.

Kontakt:

David Crous

tel. 32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023