Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Poszukiwanie najbardziej przedsiębiorczych miast i regionów w Europie  

Czy Twój region jest gotów zdobyć nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) za ambitną i wybitną strategię przedsiębiorców i MŚP? Należy się pośpieszyć, gdyż termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 kwietnia 2017 r.

Europejski Komitet Regionów (KR) co roku nominuje i nagradza trzy regiony UE wyróżniające się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Twórcy trzech najbardziej przyszłościowych i obiecujących wizji obejmujących wiarygodny plan wdrażania otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP).

 

Kto może zgłosić swoją kandydaturę?

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie obszary UE poniżej szczebla państwa członkowskiego, które mają uprawnienia polityczne i są w stanie zrealizować ogólną wizję przedsiębiorczości. W ramach programu ERP regiony definiuje się w jak najszerszym znaczeniu jako wspólnoty, wspólnoty autonomiczne, departamenty, landy, prowincje, hrabstwa, obszary metropolitalne, duże miasta, a także obszary transgraniczne posiadające osobowość prawną, takie jak EUWT i euroregiony.

 

Jak zgłosić kandydaturę?

 

Należy złożyć wniosek obejmujący następujące elementy:

 

formularz zgłoszenia, obejmujący arkusz informacyjny dotyczący danego obszaru, zarys wizji politycznej tej jednostki, opis przewidywanego mechanizmu zarządzania mającego zapewnić skuteczne wdrożenie działań ERP oraz plan działania i plan w zakresie komunikacji;

deklarację zaangażowania politycznego, pokazującą, że strategia ERP danego obszaru ma poparcie jego politycznego organu przywódczego (np. zgromadzenia regionalnego, samorządu regionalnego bądź innych uprawnionych organów politycznych). Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej ERP.

 

Kryteria oceny:

 

Zgłoszenia zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 

Polityczna wizja i zaangażowanie

Wielopoziomowe sprawowanie rządów, partnerstwo i współpraca

Realizacja

Komunikacja

Jaki jest kolejny etap?

 

Nazwiska laureatów nagrody ERP 2018 zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczenia nagród w lipcu 2017 r. Jury ERP składające się z członków KR-u, przedstawicieli instytucji UE i partnerów społecznych będzie przez cały rok monitorować wdrażanie nagrodzonych w konkursie strategii regionalnych. Pod koniec roku jury odwiedzi wyłonione w konkursie regiony lub miasta, by sprawdzić poczynione postępy i przedstawić im obiektywną ocenę zewnętrzną ich polityki. Główne wyniki i osiągnięcia laureatów konkursu ERP 2018 zostaną również przedstawione i poddane pod dyskusję na poziomie władz lokalnych i regionalnych za pośrednictwem sieci ERP.

 

Termin nadsyłania kandydatur upływa 7 kwietnia 2017 r. Formularz zgłoszeniowy i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ERP.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER_AWARD_2017.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023