Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości 2023” kładzie nacisk na odporne społeczności  

Europejski Komitet Regionów (KR) rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń w edycji w 2023 r. konkursu o nagrodę „Europejski Region Przedsiębiorczości”. Miasta, regiony i gminy mogą przedstawiać pod hasłem „Przedsiębiorczość i odporne społeczności” swoje strategie wspierania MŚP w ciągu najbliższych dwóch lat. Termin składania wniosków upływa w dniu 29 marca 2022 r.

Michael Murphy (IE/EPL), burmistrz Clonmel i przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej (ECON) KR-u, ogłosił zaproszenie do składania wniosków o nagrodę ERP 2023 podczas Zgromadzenia MŚP w 2021 r. , najważniejszego wydarzenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie, zorganizowanego przez Komisję Europejską wraz ze słoweńską prezydencją Rady UE.  

W obliczu nierównomiernego tempa ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej regiony i terytoria zamieszkałe przez przedsiębiorcze społeczeństwa są w stanie lepiej przezwyciężyć kryzysy i szybciej powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Dlatego też Europejski Komitet Regionów postanowił poświęcić nagrodę ERP 2023 zagadnieniu przedsiębiorczości i odpornych społeczności. Musimy zacieśnić współpracę, stawiając MŚP w centrum europejskiej odbudowy gospodarczej – stwierdził Michael Murphy.

W ramach Zgromadzenia MŚP w 2021 r. Komisja ECON zorganizowała warsztaty pt. „Rola MŚP w miejscowych politykach przemysłowych ukierunkowanych na konkretny obszar”. Podczas tego wydarzenia podkreślono, że skuteczna polityka przemysłowa i innowacyjna w UE musi być nie tylko przyjazna dla MŚP, ale również ukierunkowana na konkretny obszar oraz musi uznawać rolę podmiotów terytorialnych i zainteresowanych stron w ułatwianiu odbudowy gospodarczej napędzanej innowacjami MŚP, współpracą MŚP i tworzeniem przez nie sieci.

Podczas warsztatów Eddy Van Hijum (NL/EPL), minister gospodarki, finansów i spraw europejskich w prowincji Overijssel i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie strategii na rzecz MŚP , powiedział: Dla wielu MŚP pandemia nie kończy się, ponieważ stoimy przed nową falą koronawirusa . Oznacza to, że jako władze lokalne i regionalne jesteśmy również odpowiedzialni za pomoc MŚP, które kształtują nasze regiony i mogą pomóc w kształtowaniu naszej przyszłości. Cieszę się, że zbliżająca się nagroda ERP uznaje to i stawia wyzwania regionom w ich polityce odbudowy gospodarczej.

Szczegółowe informacje o tym, jak ubiegać się o nagrodę ERP 2023, można znaleźć tutaj i na specjalnej stronie internetowej .

Kontekst:

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) to projekt wyłaniający i nagradzający co roku do 3 regionów UE wyróżniających się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości – niezależnie od ich wielkości, zamożności czy kompetencji. Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodny, przyszłościowy i obiecujący plan, otrzymują tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP) na kolejny rok.

Projekt ERP został opracowany wspólnie z Komisją Europejską przy wsparciu podmiotów na poziomie UE, takich jak: SME United , Eurochambres , Social Economy Europe i EURADA .

Jury, w którego skład wchodzą członkinie i członkowie KR-u, przedstawiciele instytucji UE, partnerzy społeczni i stowarzyszenia terytorialne, będzie monitorować realizację nagrodzonych strategii regionalnych w 2022 i 2023 r., aby zapewnić laureatom obiektywny zewnętrzny ogląd ich polityki oraz postępów poczynionych w danym roku.

Zwycięzcami ostatnich nagród ERP, które połączyły edycje 2021 i 2022 w związku z pandemią, są: gmina Castelo Branco (Portugalia), gmina Gabrowo (Bułgaria), region Helsinki-Uusimaa (Finlandia), region Madryt (Hiszpania), region Sud (Francja) i województwo śląskie (Polska).

Zwycięzcy edycji 2023 zostaną ogłoszeni na sesji plenarnej KR-u w czerwcu 2022 r.

Więcej informacji na temat nagrody „Europejski Region Przedsiębiorczości”, w tym listę poprzednich laureatów od 2011 r., można znaleźć tutaj .

Kontakty:

Piotr Zajączkowski
tel. +32 (0)2/2822401
eer-cdr@cor.europa.eu

Pytania od prasy

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)2 282 2440

tel. kom. +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023