Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Weź udział w naszej ankiecie na temat wdrażania umów o wolnym handlu (FTA). Można ją wypełnić do 28 października 2019 r.  

​Umowy handlowe z państwami trzecimi obejmują ponad 70 rynków na całym świecie i oferują przedsiębiorstwom z UE, w tym MŚP, nowe możliwości. Od eksportu UE zależnych jest niemal 36 mln miejsc pracy, z których co najmniej 6 mln zostało stworzonych bezpośrednio przez MŚP zajmujące się eksportem. Dobrobyt Europy, bardziej niż innych regionów świata, zależy od dostępu do rynków zagranicznych. Tendencja ta jedynie się nasili. Do 2020 r. 90% światowego wzrostu gospodarczego będzie powstawać poza UE.

Nadal należy wzmacniać powiązania między odpowiednimi podmiotami pomimo ostatnich godnych uwagi usprawnień w korzystaniu z umów handlowych przez przedsiębiorstwa UE, takich jak coroczna publikacja sprawozdania na temat wdrażania umów o wolnym handlu UE, a także utworzenie partnerstwa na rzecz dostępu do rynku. Wciąż zbyt wiele przedsiębiorstw europejskich nie jest świadomych unijnych umów handlowych i nie ma wystarczającej wiedzy na temat ich praktycznego zastosowania.

Izby handlowe i władze regionalne mają zasadnicze znaczenie dla poprawy wdrażania w całej Unii Europejskiej, gdyż znajdują się najbliżej przedsiębiorstw lokalnych i są w stanie dostarczyć informacji istotnych z punktu widzenia specyfiki regionalnej. By dowiedzieć się o potrzebach i wymogach w każdym regionie, KR i EUROCHAMBRES zachęcają do wypełnienia ankiety.

Dotyczy ona istotniejszych umów o wolnym handlu (zarówno tych, które obowiązują, jak i tych, które zostały zawarte, lecz jeszcze nie weszły w życie) i można ją wypełnić do połowy października. Wyniki zostaną przedstawione podczas warsztatów KR-u i EUROCHAMBRES w listopadzie 2019 r.

Zostaną one również uwzględnione w opinii KR-u na temat szerszych wyzwań stojących przed polityką handlową UE oraz sposobu wykorzystania przez władze publiczne i MŚP umów handlowych i odniesienia z nich korzyści.

Zacznij wypełnianie ankiety!

  • Ankieta jest dostępna we wszystkich językach UE;aby wybrać język, należy kliknąć na rozwijane menu po prawej stronie ekranu.
  • Można ją wypełnić do 28 października 2019 r. do północy.
  • Wszystkie odpowiedzi zachowają poufny charakter.
  • Dalsze informacje można uzyskać, pisząc na adres: econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Udostępnij :