Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Biuletyn ekonomiczny nr 9: aktualne informacje na temat kryzysu związanego z epidemią COVID-19  

Wpływ epidemii Covid-19 i środki reagowania

Pandemia Covid-19 ma poważne konsekwencje dla gospodarek europejskich. Komisja ECON w Europejskim Komitecie Regionów przygotowuje regularnie biuletyny ekonomiczne na temat ostatnich badań, artykułów i dyskusji dotyczących wpływu pandemii na gospodarkę i życie społeczne w Europie oraz różnych środków reagowania planowanych i wdrażanych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Sugestie i uwagi prosimy przesyłać na adresecon@cor.europa.eu.​​

Udostępnij:
Podobne informacje
ECONomics Biuletyn nr 9 KR-u
Biuletyn ECONomiczny nr 8
Biuletyn ECONomiczny nr 7
KR Biuletyn ECON nr 6
KR Biuletyn ECONomiczny nr 5
KR Biuletyn ECONomiczny nr 4
Biuletyn ECONomiczny nr 3 - Wpływ epidemii Covid-19 i środki reagowania