Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Podziel się swoim doświadczeniem: Jaki wpływ pandemia COVID-19 wywiera na regiony i miasta?  

Krótki przegląd OECD i KR-u

Kryzys COVID-19 ma druzgocący wpływ na nasze zdrowie, nasze gospodarki i środowisko społeczne. W jaki sposób wpływa to na Państwa region, miasto, wieś?

Europejski Komitet Regionów (KR) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) chcą dowiedzieć się więcej na temat wyzwań stojących przed podmiotami rządowymi szczebla niższego niż krajowy. Państwa doświadczenia mają zasadnicze znaczenie dla lepszego zrozumienia i oceny wpływu kryzysu na społeczności regionalne i lokalne w całej UE i w krajach OECD, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania, finansów i strategii naprawy gospodarczej.

Wypełnienie tej 10-minutowej ankiety zapewni cenne wsparcie dla prac KR-u i OECD oraz przyczyni się do lepszego zrozumienia tego bezprecedensowego kryzysu oraz do budowania rozwiązań dla władz szczebla niższego niż krajowy.


  • Ankieta jest dostępna we wszystkich językach UE. Aby wybrać język, kliknij na rozwijane menu w prawej części ekranu.
  • Można ją wypełnić do 30 czerwca 2020 r.
  • Wypełnienie kwestionariusza zajmie ok. 10 minut.
  • Wszystkie odpowiedzi zachowają charakter poufny.
  • Więcej informacji można uzyskać pod adresem audrey.parizel@cor.europa.eu w siedzibie Komitetu lub/i pod adresem isabelle.chatry@oecd.org w OECD.

Odbywa się również wspólne anglojęzyczne webinarium internetowe na temat wpływu COVID-19 na regiony i miasta UE, które odbędzie się 18 czerwca.

Udostępnij :