Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Valdis Dombrovskis przyłącza się do apelu władz lokalnych do rządów krajowych o większe włączenie regionów i miast w przygotowanie krajowych planów odbudowy  

Konsultacje KR-u pokazują, że zdecydowana większość regionów i miast nie uczestniczy w opracowywaniu planów odbudowy po pandemii COVID-19, mimo że odgrywają one kluczową rolę w walce z kryzysem. Komisja Europejska obiecuje uwzględnić ten kluczowy element przy ocenie planów krajowych.

Wyniki niedawnych konsultacji przeprowadzonych przez KR i Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR) pokazują, że wiele rządów UE nie dopuszcza regionów i miast do przygotowania planów odbudowy po pandemii COVID-19. Podczas marcowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) przywódcy lokalni i regionalni zwrócili się ze swymi uwagami do Valdisa Dombrovskisa, wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom.

Po debacie na temat roli regionów i miast w opracowywaniu i wdrażaniu krajowych planów odbudowy i zarządzaniu nimi, a także na temat nowego planu działania w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych przedstawiono opinię w sprawie przeglądu europejskiej polityki handlowej, sporządzoną przez Willy’ego Borsusa (BE/Renew Europe), wicepremiera i ministra gospodarki i handlu zagranicznego Walonii. Opinia zostanie oficjalnie przyjęta pod koniec sesji plenarnej.

Otwierając debatę na sesji plenarnej, przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas podkreślił, że odgórne naciski i centralizacja poważnie osłabiłyby wpływ unijnego finansowania odbudowy . Musimy zadbać o to, by kluczowa rola regionów, miast i wsi w walce z pandemią została należycie uwzględniona w zarządzaniu planami odbudowy, a także w pracach w ramach europejskiego semestru. Cieszy nas, że Komisja Europejska będzie brała pod uwagę ten kluczowy czynnik przy ocenie i przyjmowaniu planów krajowych.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis powiedział: państwa członkowskie z wytężeniem pracują nad planami odbudowy i zwiększania odporności . Aby te plany sprawdziły się w warunkach lokalnych, niezbędne będzie silne zaangażowanie na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także wsparcie ze strony partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Państwa członkowskie muszą wyjaśnić w planach krajowych, jak prowadzą konsultacje z zainteresowanymi stronami i jak się to przekłada na proponowane inwestycje i reformy oraz jak przyczyniają się one do większej spójności, z uwzględnieniem różnic lokalnych, regionalnych i krajowych. Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych oraz zainteresowanych stron będzie równie ważne na etapie wdrażania .

Członkowie KR-u dyskutowali również, na ile reforma unijnej polityki handlowej może przyczynić się do odbudowy gospodarczej. Podsumowując wyzwania zewnętrzne, takie jak zwiększone napięcia geopolityczne, oraz wyzwania wewnętrzne, takie jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa, domagali się przeglądu polityki handlowej UE, aby odzwierciedlała nadrzędne idee społeczne i gospodarcze UE. KR zaapelował, by władze lokalne i regionalne, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego w większym stopniu i wcześniej były włączane w prace nad przyszłymi wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi handlu z myślą o silniejszej legitymacji unijnej polityki handlowej.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), wicepremier i minister gospodarki i handlu zagranicznego Walonii, powiedział: Unia musi dogłębnie przeformułować swoją politykę handlową, aby móc umocnić swoją pozycję jako globalnego lidera w otwartym, sprawiedliwym, zrównoważonym i opartym na zasadach systemie handlu międzynarodowego.

Była to także okazja do pierwszej politycznej wymiany poglądów między przedstawicielami władz lokalnych, regionalnych i europejskich na temat nowego planu działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych , przedstawionego przez Komisję Europejską dwa tygodnie temu. Co dzień bezpośrednio zmagamy się z pandemią i widzimy, jak kryzys zdrowotny coraz bardziej zmienia się w kryzys społeczny. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy plan działania na rzecz wdrożenia filaru socjalnego jako narzędzie kierowania inwestycjami na rzecz spójności społecznej według jasnych celów, które należy osiągnąć poprzez integrację unijnych, krajowych i regionalnych zasobów i strategii politycznych – powiedziała Anne Karjalainen (FI/PES), przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia i Kultury KR-u (SEDEC).

Kontekst:

Europejski Komitet Regionów oraz Rada Gmin i Regionów Europy ( CEMR ) przeprowadziły wspólne konsultacje na temat zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w przygotowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Wyniki przedstawiono 22 stycznia podczas posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej KR-u. Pokazują one, że tylko kilka krajów uwzględniło wkład władz lokalnych i regionalnych, co stawia pod znakiem zapytania pomyślną realizację planu odbudowy dla Europy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj .

Dnia 16 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej . Pierwszym celem konsultacji była ocena, w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do szybkiej i trwałej odbudowy społeczno-gospodarczej, wzmocnić konkurencyjność UE i przyczynić się do promowania jej wartości i standardów. Drugim celem był przegląd polityki handlowej na podstawie modelu „otwartej strategicznej autonomii” . Model otwartej strategicznej autonomii umożliwi europejskim przedsiębiorstwom, pracownikom i konsumentom czerpanie korzyści z otwartości, a jednocześnie ma chronić ich przed nieuczciwymi praktykami oraz wzmacniać odporność UE, aby zapewnić jej lepsze przygotowanie na nieznane przyszłe wyzwania. KR włączył się w te prace, prezentując projekt opinii w sprawie przeglądu polityki handlowej Komisji.

Dnia 4 marca Komisja Europejska przedstawił a plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych . Określono w nim trzy najważniejsze ambitne cele, którymi powinny kierować się państwa członkowskie i ich regiony w swych decyzjach politycznych, aby osiągnąć zamierzenia filaru. Realizację celów ma zapewnić także pełne wykorzystanie różnych funduszy UE służące odblokowaniu inwestycji społecznych.

Nowe cele przewodnie zakładają, że do 2030 r. co najmniej 78% ludności UE w wieku od 20 do 64 lat powinno być zatrudnionych, co najmniej 60% wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach, a liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zostać zmniejszona o co najmniej 15 mln.

Komunikat prasowy na temat reakcji na plan działania można znaleźć tutaj .

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023