Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Cor Lamers na nowym stanowisku w instytucjach UE  

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) wybrali burmistrza Schiedamu Cora Lamersa (NL/EPL) na nowego przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). COR Lamers jest członkiem zgromadzenia miast i regionów Unii Europejskiej od 2007 r.

W poniedziałek, 19 września br., burmistrz Schiedamu Cor Lamers został wybrany na przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów.

Oświadczył: „Chcę być przewodniczącym otwartym i oferować członkom Komisji ENVE przestrzeń oraz możliwość zaangażowania się w kwestie dotyczące ich zainteresowań i wiedzy fachowej. Moim celem politycznym jest kontynuowanie wysiłków na rzecz budowania bardziej zrównoważonych miast i regionów oraz znalezienia równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym w naszych społecznościach. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym i wspieranie ekoinnowacyjnych MŚP”.

Kadencja Cora Lamersa wynosi dwa i pół roku. Burmistrz Schiedamu musi zająć się działaniami następczymi w odniesieniu do takich bardzo ważnych spraw, jak wdrażanie porozumienia klimatycznego, przyjętego w Paryżu. Wraz z Karlem-Heinzem Lambertzem, przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów, Cor Lamers poprowadzi delegację składającą się z 20 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych na COP 23, rozmowy pod egidą ONZ na temat klimatu, które odbędą się w listopadzie w Bonn.

Na konferencji COP 23 w Bonn Cor Lamers będzie bronił kluczowej roli miast i regionów w walce z globalnym ociepleniem, a także nakłaniał społeczność międzynarodową do przyspieszenia przepływów finansowych. Europejskie miasta i regiony mają uprawnienia do przyspieszenia wdrażania porozumienia paryskiego za pośrednictwem lokalnych projektów w dziedzinie klimatu, pod warunkiem, że na szczeblu krajowym i międzynarodowym zostaną opracowane dodatkowe i uproszczone mechanizmy finansowe.

Komisja ENVE chroni interesy europejskich miast i regionów w ramach procesu stanowienia prawa w Unii Europejskiej w wielu dziedzinach polityki, takich jak zmiana klimatu, energia ze źródeł odnawialnych i polityka w zakresie ochrony środowiska.

Cor Lamers będzie współpracował z Robym Biwerem (LU/PES), radnym gminy Bettembourg w Luksemburgu, pierwszym wiceprzewodniczącym, oraz z drugim wiceprzewodniczącym Valterem Flego (HR/ALDE), prefektem żupanii istryjskiej w Chorwacji.

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem władz lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej. Został utworzony w 1994 r. na mocy traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE.

Uwaga dla redaktorów:

Jakiej Europy chcecie? Tutaj możesz wziąć udział w ankiecie internetowej na temat przyszłości Europy w języku niderlandzkim.

Zdjęcia dostępne są tutaj: (18.19.2017 r.)

Obejrzyj materiał filmowy z wystąpienia Cora Lamersa (02/2016)

Kontakt:
David Crous
tel. +32 (0)470 88 10 37
david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje