Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy może się powieść tylko pod warunkiem wyjścia poza Brukselę i stolice krajowe i zaangażowania społeczności lokalnych  

Dialog lokalny w Strasburgu podkreślił dziś wymiar terytorialny konferencji i wykazał, że władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie, by jej zasięg rozszerzyć poza Brukselę i stolice. Uczestnicy zatwierdzili list otwarty skierowany do wszystkich lokalnych przywódców zachęcający ich do organizowania dialogów lokalnych i przyłączenia się do zainicjowanej przez KR sieci regionalnych i lokalnych radnych UE.

Przedstawiciele instytucji UE, stowarzyszeń terytorialnych i młodzieżowych oraz przywódcy lokalni i regionalni dyskutowali dziś o tym, jak wzmocnić legitymację demokratyczną Konferencji w sprawie przyszłości Europy poprzez nawiązanie kontaktów z obywatelami wszędzie tam, gdzie mieszkają. Dialog lokalny w Strasburgu został zorganizowany przez Europejski Komitet Regionów wraz z rządem francuskim, miastem Strasburg, Stowarzyszeniem Regionów Francji, Zgromadzeniem Departamentów Francji oraz Stowarzyszeniem Merów Francji. Uczestnicy zatwierdzili list otwarty wzywający przywódców lokalnych i regionalnych do organizowania dialogów w ich regionach, miastach i wsiach jako wkładu w konferencję oraz do wyznaczenia w ich zgromadzeniu politycznym radnego do spraw europejskich.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas stwierdził: Musimy ożywić projekt europejski, wzmacniając jego demokratyczne funkcjonowanie. Uważam, że nasz „dom demokracji europejskiej” ma solidne podstawy – władze regionalne i lokalne, silne mury – państwa członkowskie i chroniący go dach – UE. Konferencja stanowi wyjątkową okazję do wzmocnienia tej konstrukcji pod warunkiem, że wykroczy poza Brukselę i stolice. Władze lokalne i regionalne są najlepszymi sojusznikami Unii w dążeniu do powodzenia konferencji. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy wykorzystać okazję do odnowy i zbliżenia Europy do jej obywateli.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za demokrację i demografię Dubravka Šuica powiedziała: Europejski Komitet Regionów pokazuje nam, jak władze lokalne i regionalne wzmacniają naszą demokrację.  Miarą sukcesu konferencji będą wspólnie osiągnięte konkretne wyniki. Regiony, burmistrzowie i miasta są najbliżej obywateli, dlatego państwa rola jest kluczowa dla powodzenia Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Poseł do PE i współprzewodniczący komitetu wykonawczego Konferencji w sprawie przyszłości Europy Guy Verhofstadt stwierdził:

Chcemy stworzyć realną dynamikę oddolną. Konferencja będzie znacznie więcej niż tylko wysłuchaniem, będzie sposobem na rzeczywiste włączenie obywateli w kształtowanie naszej wspólnej europejskiej przyszłości. Fundamenty są gotowe: to eksperymenty online z demokracją deliberatywną prowadzone po raz pierwszy w skali całej UE. My, instytucje przedstawicielskie, zadbamy następnie o to, by dano polityczną odpowiedź na obawy i propozycje obywateli. Zaczynamy dziś coś nowego i motywującego!

Portugalska sekretarz stanu do spraw europejskich Ana Paula Zacarias zauważyła: Jak powiedział Alexis de Tocqueville, „zgromadzenia lokalne (...) są siłą wolnych narodów”. Dowodzi to słuszności umieszczenia władz regionalnych i lokalnych w samym centrum Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Są one bliższe obywatelom i mogą pomóc nam dotrzeć do tych, którzy zwykle nie uczestniczą w debacie publicznej i nie wyrażają swoich opinii.

Pierwszy wiceprzewodniczący KR-u Vasco Cordeiro powiedział: Przesłanie obecnych przedstawicieli miast i regionów jest jasne: podejmujemy wyzwanie, by pomóc naszej Unii w lepszym działaniu na rzecz obywateli. Europa jest ambitnym projektem. Odpowiedzialność i zaufanie mają kluczowe znaczenie dla zrealizowania tych ambicji. Podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a także po jej zakończeniu, będziemy musieli powiedzieć, co zrobimy z głosem obywateli. Ta konferencja nie dotyczy instytucji UE. Chodzi o nas, obywateli Europy!

Europejski Komitet Regionów jest gotowy do zaangażowania się w Konferencję w sprawie przyszłości Europy na wiele sposobów:

– KR jest reprezentowany w zarządzie Konferencji. W ramach tego organu dąży do włączenia wybranych przedstawicieli parlamentów i rad regionalnych i lokalnych w prace sesji plenarnej konferencji, obok przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych.

– KR organizuje szereg dialogów lokalnych w różnych państwach członkowskich, aby dotrzeć do jak największej liczby obywateli w ich miejscu zamieszkania.

– KR zorganizuje w trakcie trwania konferencji szereg debat podczas swych sesji plenarnych na temat funkcjonowania demokracji europejskiej.

– KR współpracuje z Grupą Wysokiego Szczebla ds. Demokracji Europejskiej , niezależnym organem doradczym składającym się z siedmiorga mędrców, której zadaniem jest wspieranie politycznej i instytucjonalnej roli KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań stojących przed władzami lokalnymi i regionalnymi.

– KR podejmie 12 maja współpracę z Fundacją Bertelsmanna , aby podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy głos miast i regionów został wysłuchany dzięki innowacyjnym formom uczestnictwa ; do organizacji paneli obywatelskich oraz opracowania wkładu i zaleceń do końcowego sprawozdania z dialogów lokalnych związanych z konferencją (oczekiwanego wiosną 2022 r.) zostaną wykorzystane narzędzia internetowe.

Przydatne linki:

Przemówienie przewodniczącego Tzitzikostasa

List otwarty „Zaangażujmy się w konferencję w sprawie przyszłości Europy i w dalsze działania!”

Nagranie dialogu lokalnego z 9 maja

Sondaż przeprowadzony przez KR wśród obywateli – wkład w konferencję w sprawie przyszłości Europy

Nowa aplikacja mobilna KR-u z aktualnymi informacjami jedynego organu regionów i miast wypowiadającego się w imieniu miliona europejskich polityków lokalnych. Dostępna na iPhone’a i Androida .

Kontakt:

Michele Cercone

Rzecznik przewodniczącego KR-u

Tel. +32 498 98 23 49

E-mail: michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-9-MAI-DEBATE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-9-MAI-DEBATE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-9-MAI-DEBATE.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-9-MAI-DEBATE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-9-MAI-DEBATE.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023