Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Spójność, konkurencyjność i konwergencja: premier Portugalii apeluje o większe zasoby i inwestycje regionalne dla Europy  

Premier Portugalii Antonio Costa dyskutował z setkami przywódców lokalnych i regionalnych nad przyszłością Europy. Podczas debaty z Europejskim Komitetem Regionów (KR-em) premier powiedział, że Europa musi niezwłocznie zmienić kierunek, aby sprostać globalnej konkurencji poprzez zniwelowanie różnic regionalnych, zwiększenie wkładów państw członkowskich do budżetu UE, zintensyfikowanie inwestycji regionalnych oraz zaangażowanie wszystkich poziomów sprawowania rządów.

Costa stwierdził, że pierwszorzędne znaczenie trzeba nadać spójności społecznej i konwergencji między regionami i miastami. Premier Costa, który był niegdyś członkiem KR-u, wezwał do zwiększenia budżetu unijnego, twierdząc, że 1% DNB to za mało: „W zglobalizowanym świecie Europa potrzebuje więcej spójności i bardziej konkurencyjnej gospodarki. Abyśmy mogli sprostać nowym wyzwaniom, nie wolno osłabiać podstaw Unii, którymi są np. wspólna polityka rolna czy polityka spójności. Mamy ambitne cele i mamy strategie polityczne. Jeśli pragniemy silniejszej Unii, która będzie bardziej odporna na kryzysy i lepiej przygotowana na nowe wyzwania, musimy zwiększyć zasoby”.

Przemawiając podczas debaty na sesji plenarnej KR-u, przewodniczący Komitetu Karl-Heinz Lambertz zgodził się z premierem Portugalii i stwierdził: „Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za ponowne wprowadzenie Europy na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna stanowią część DNA Unii, lecz potrzebujemy większych inwestycji w regionach i na obszarach wiejskich. Kolejny budżet UE wyznaczy dalszy kierunek rozwoju Europy, dlatego też państwa członkowskie muszą zwiększyć, a nie ograniczyć, środki finansowe dla regionów i miast, tak aby można było tworzyć miejsca pracy i pogłębić integrację europejską”.

Podczas gdy Europejski Komitet Regionów wraz ze stowarzyszeniami terytorialnymi apeluje za pośrednictwem #CohesionAlliance o unijne inwestycje regionalne w kontekście kolejnego budżetu UE, premier Costa również zwraca uwagę na potrzebę solidnej polityki spójności. „Dzięki polityce spójności Europa dotarła do każdej wioski, miasta, miasteczka i ulicy”, powiedział. „Dlatego właśnie nie można i nie należy jej traktować jako zmienną dostosowawczą w kolejnych wieloletnich ramach finansowych”.

W trakcie debaty członkowie Europejskiego Komitetu Regionów – unijnego zgromadzenia przywódców lokalnych i regionalnych – wyrazili poparcie dla wizji Antonia Costy. Uznali potrzebę odnowienia europejskiej gospodarki poprzez wzmocnienie spójności terytorialnej, infrastruktury i zrównoważenia środowiskowego. Unia musi więc zwracać większą uwagę na rolę i wpływ władz lokalnych i regionalnych, które nie tylko odpowiadają za napędzanie gospodarek regionalnych, lecz także przedstawiają obawy wyborców oraz jednoczą wspólnoty wokół polityk unijnych.

Premier Portugalii dodał, że ukończenie budowy Europejskiej Unii Walutowej jest pilnym zadaniem: „Słabości strukturalne strefy euro nadal nie zostały rozwiązane. Dopóki nie zrealizujemy Europejskiej Unii Walutowej, będziemy narażeni na kolejne kryzysy. Dlatego apeluję o stworzenie budżetu strefy euro opartego na zasobach własnych”.

Uwaga dla redaktorów

Debata jest częścią inicjatywy Komitetu Rozważania nad Europą, w ramach której członkowie KR-u przeprowadzają setki dyskusji w całej Europie. Wnioski zostaną zgromadzone w sprawozdaniu, które Komitet przedłoży Radzie Europejskiej jeszcze w rym roku.

By zachęcić do silniejszej polityki spójności dla wszystkich regionów i miast po 2020 r., KR wraz z wiodącymi stowarzyszeniami terytorialnymi UE zainicjował sojusz #CohesionAlliance, oddolną inicjatywę, do której mogą się przyłączyć wszyscy, którzy uważają, że polityka spójności UE musi nadal stanowić filar przyszłości UE. Od czasu nawiązania sojuszu w październiku ubiegłego roku przyciąga on każdego dnia nowych sygnatariuszy, w tym władze lokalne i regionalne, posłów do PE, stowarzyszenia biznesowe, środowisko akademickie, związki zawodowe i ośrodki analityczne.

Dyskusję można ponownie prześledzić na stronie EbS. Zdjęcia można pobrać bezpłatnie.

Kontakt:
Andrew Gardner

tel.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :