Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
#CohesionAlliance rozpoczyna konsultacje w sprawie nowej deklaracji  

Silna polityka spójności na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy

Z okazji Dnia Europy, który przypada na dzień 9 maja, Europejski Komitet Regionów (KR) i organizacje partnerskie Sojuszu na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) rozpoczęły wspólne konsultacje w sprawie odnowionej deklaracji w odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem COVID-19. Zainteresowane organizacje, instytucje i osoby prywatne mogą wnieść swój wkład w konsultacje do 30 maja 2020 r.

#CohesionAlliance jest koalicją liczącą ponad 12 tys. sygnatariuszy, która wzywa do wzmocnienia unijnej polityki spójności w kontekście wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. Po wybuchu pandemii koronawirusa i w związku z narastaniem kryzysu społeczno-gospodarczego wywołanego pandemią partnerzy Sojuszu uważają, że bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są solidarne i skoordynowane działania na szczeblu UE w celu zapewnienia, by przepaść między bardziej i mniej rozwiniętymi ekonomicznie społecznościami nie pogłębiała się, a żaden obywatel ani żaden region w Europie nie pozostał w tyle.

W związku z tym Sojusz na rzecz Spójności podejmuje nowy krok w kierunku zapewnienia by spójność była głównym celem wszystkich unijnych strategii politycznych i inwestycji oraz kluczowym elementem unijnego planu naprawy gospodarczej. Wymaga to zaangażowania podmiotów regionalnych i lokalnych w podejmowanie kluczowych decyzji oraz zwrócenia większej uwagi na potrzeby regionów, miast i wsi we wszystkich działaniach UE.

„Dzięki inwestowaniu na rzecz wszystkich mieszkańców i regionów w Europie szybciej uda nam się wszystkim wyjść z kryzysu. Wspieranie najbardziej potrzebujących społeczności, likwidacja nierówności i przyspieszenie zrównoważonego i ekologicznego wzrostu to nie tylko kwestia sprawiedliwości i równości, ale także pragmatyzmu gospodarczego. Aby to osiągnąć, Europa potrzebuje silnej polityki spójności i zaangażowania podmiotów lokalnych jako prawdziwych partnerów we wszystkich swoich planach naprawy. Dlatego też jako partnerzy #CohesionAlliance zdecydowaliśmy się odnowić nasze zaangażowanie i rozpocząć pracę nad nową deklaracją. Chcemy potwierdzić wartość spójności w scenariuszu po pandemii i pomóc w budowaniu nowego partnerstwa między podmiotami unijnymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi” – powiedział przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas .

Organizacje partnerskie #CohesionAlliance przedstawiły projekt nowej deklaracji i zachęcają wszystkie zainteresowane organizacje, instytucje, osoby prywatne i sygnatariuszy do nadsyłania uwag, pomysłów i sugestii.

Kształt deklaracji końcowej będzie zgodny z wynikami konsultacji i z przyszłymi wnioskami w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz z dostosowanym unijnym planem naprawy gospodarczej przygotowanym przez Komisję Europejską. Deklaracja ta zostanie ogłoszona przez partnerów #CohesionAlliance na nowym posiedzeniu naszego Sojuszu, które odbędzie się na początku czerwca.

Projekt deklaracji można znaleźć we wszystkich językach na stronie internetowej #CohesionAlliance . Prosimy o przesłanie uwag do 30 maja 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: cohesionalliance@cor.europa.eu

Kontekst:

Aby podnieść świadomość niezbędnej roli polityki spójności, Europejski Komitet Regionów zainicjował w październiku 2017 r. sojusz #CohesionAlliance we współpracy z następującymi głównymi stowarzyszeniami regionów i miast: Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Zgromadzenie Regionów Europy (AER), Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE), Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), EUROCITIES . Wydane przez sojusz oświadczenie zostało jak dotąd podpisane przez ponad 12 tys. indywidualnych sygnatariuszy, jak również przedstawicieli 121 regionów, 135 miast i gmin, 50 stowarzyszeń władz regionalnych i lokalnych, 35 stowarzyszeń sektorowych w UE oraz 40 posłanek i posłów do Parlamentu Europejskiego.

Deklaracja dostępna we wszystkich językach:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
16.03.2023