Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Umocować politykę UE na szczeblu lokalnym: Europejski Komitet Regionów  

W porządku obrad #CoRplenary agenda w dniach 26–27 czerwca również: udział komisarzy UE Katainena i Cañetego w debacie na temat zmiany klimatu i celów zrównoważonego rozwoju

Na kilka dni przed pierwszym posiedzeniem nowo wybranego Parlamentu Europejskiego Europejski Komitet Regionów (KR), z myślą o nowym mandacie instytucjonalnym UE, przedstawi propozycje miast i regionów zmierzające do tego, by radykalnie zmienić sposób funkcjonowania UE i przywrócić więź między Unią a jej obywatelami.

Podczas dwóch dni sesji plenarnej 350 demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych stanowiących KR oraz przywódcy instytucji europejskich – w tym wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen oraz komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Cañete – będą dyskutować o najpilniejszych zadaniach stojących przed Unią. Wśród tych zagadnień należy wymienić potrzebę nowego sposobu funkcjonowania UE, wymiar lokalny celów zrównoważonego rozwoju, kwestię zmiany klimatu i transformację energetyki, integrację migrantów w społecznościach lokalnych oraz inicjatywę KR-u na rzecz integracji (#Regions4Integration).

Ponadto Komitet oraz Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy będą wspólnie obchodzić 25. rocznicę swego istnienia: zaplanowano specjalną uroczystość, po której odbędzie się wspólna konferencja pt. „Wartość dodana władz lokalnych i regionalnych w budowaniu zjednoczonej Europy".

Na sesji plenarnej przewidziano również wręczenie nagród „Europejski Region Przedsiębiorczości 2020", które zostaną przyznane regionom UE realizującym wybitną i innowacyjną strategię przedsiębiorczości.