Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR wzywa do działania, ponieważ pandemia pogłębia różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, a kobiety stanowią zaledwie 30% z 1 mln lokalnych polityków UE  

Podczas zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet konferencji KR-u przywódcy lokalni i regionalni omawiają niepokojące tendencje i domagają się konkretnych środków wspierających aktywność polityczną kobiet

Pandemia COVID-19 w nieproporcjonalnym stopniu dotknęła kobiety: są bardziej narażone na kontakt z wirusem jako pracownice sektora zdrowia i usług opiekuńczych i bardziej od mężczyzn ucierpiały pod względem zatrudnienia. Może to mieć długofalowy wpływ na wynagrodzenie i karierę zawodową. Obostrzenia doprowadziły do pogłębienia się przepaści między kobietami a mężczyznami w zakresie nieodpłatnej pracy opiekuńczej i do nasilenia się przemocy domowej wobec kobiet, a także utrudniły dostęp do usług wsparcia.

Niepokojąca jest nadal niedostateczna reprezentacja kobiet w polityce lokalnej i regionalnej : kobiety stanowią zaledwie 30% spośród 1 mln polityczek i polityków lokalnych i regionalnych UE. Kobiety to jedynie 17,2% z wyłonionych w wyborach burmistrzyń i burmistrzów, 34,1% spośród członkiń i członków parlamentów i zgromadzeń regionalnych oraz około 36% spośród członkiń i członków samorządów regionalnych.

Te niepokojące tendencje i liczby zostały omówione podczas wydarzenia „Więcej kobiet w polityce” zorganizowanego przez Europejski Komitet Regionów (KR) z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet . Podczas tej konferencji Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn przedstawił główne wnioski płynące ze wskaźnika równouprawnienia płci 2020 , ze szczególnym uwzględnieniem władzy w polityce lokalnej i regionalnej. Dane wskazują na niedopuszczalnie niski poziom udziału kobiet w polityce lokalnej i regionalnej. Przedstawiono również dane z barometru regionalnego i lokalnego KR-u , aby pokazać negatywny wpływ pandemii na równość płci.

Przewodniczący i członkinie i członkowie KR-u, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz uczestnicy programu KR-u „Młodzi Demokratycznie Wybrani Politycy” (YEPs) zaakcentowali pilną potrzebę zajęcia się tymi kluczowymi kwestiami. Wezwali wszystkie szczeble sprawowania rządów – europejski, krajowy, regionalny i lokalny – do wzmożonych wysiłków na rzecz wyeliminowania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w polityce, rozwiązania problemu przemocy wobec demokratycznie wybranych polityczek i kobiet w życiu publicznym oraz do zwalczania wszelkich form seksistowskich ataków na kobiety .

W przemówieniu inauguracyjnym przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa Apostolos Tzitzikostas powiedział: Musimy podjąć konkretne działania w celu organizacji i wsparcia inicjatyw wzmacniających pozycję kobiet przed wyborami lokalnymi i regionalnymi, aby przezwyciężyć ich dyskryminację i stojące przed nimi przeszkody. Kluczowe znaczenie ma również wsparcie kobiet w kandydowaniu w wyborach lokalnych i regionalnych. Chociaż pandemia często bardziej dotyka kobiety, nie możemy pozwolić na to, by kryzys odwrócił naszą uwagę od potrzeby większego równouprawnienia płci oraz zwiększenia udziału kobiet w podejmowaniu decyzji. Wymaga to zaangażowania wszystkich talentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, na równych zasadach, w kreowanie lepszego społeczeństwa. Musi to dotyczyć również Komitetu i liczę na współpracę wszystkich naszych członkiń i członków i ich ugrupowań politycznych ze stowarzyszeniami i delegacjami krajowymi reprezentującymi 27 państw członkowskich, aby decydująco poprawić równowagę płci na listach członków.

Premier rządu wspólnoty autonomicznej La Rioja Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES) roztrząsała kwestię braku kobiet na najwyższych stanowiskach politycznych. Pomimo faktu, że kobiety to 45% spośród członkiń i członków parlamentów regionalnych, na czele 17 wspólnot autonomicznych w Hiszpanii stoją tylko cztery kobiety. W regionie La Rioja dopiero po 38 latach na czele rządu stanęła kobieta. Concepción Andreu Rodríguez dodała, że przeszkodą w większej aktywności politycznej kobiet są inercja partii politycznych, brak kobiecych wzorców do naśladowania i trudności w uzyskaniu odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym .

Vasco Alves Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów, stwierdził: Większa obecność kobiet w polityce byłaby niezmiernie korzystna dla wszystkich szczebli sprawowania rządów . Przywództwo kobiet ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia sprawiedliwszych i równiejszych społeczeństw z myślą o wszystkich obywatelkach i obywatelach. Pandemia COVID-19 w większym stopniu odbija się na kobietach, a zatem musimy zadbać o to, by odbudowa przyczyniła się do osiągnięcia większej równości wraz z prawdziwym upodmiotowieniem ekonomicznym i inwestycjami w gospodarkę usług opiekuńczych. Nie możemy czekać przez kolejne100 lat; równouprawnienie płci musi się zacząć teraz.

Uczestniczki i uczestnicy dyskutowali o tym, w jaki sposób aktywnie włączyć polityków lokalnych i regionalnych w zwiększanie parytetu płci i usuwanie przeszkód utrudniających kobietom zaangażowanie się w politykę oraz wskazać kroki i pomysły mające na celu wyeliminowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Wiele młodych demokratycznie wybranych polityczek i polityków podzieliło się doświadczeniami lokalnymi i regionalnymi w zakresie równości płci i demokracji parytetowej. Eksperci w dziedzinie zwalczania informacji wprowadzających w błąd i nawoływania do nienawiści w internecie pokazali, w jaki sposób polityczki mogą skutecznie i w zorganizowany sposób reagować na przemoc motywowaną płcią w internecie.

Kontekst:

Wydarzenie to jest częścią inicjatywy zapoczątkowanej w 2020 r. przez Europejski Komitet Regionów w celu krzewienia równowagi płci w polityce i procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym i regionalnym, zwiększania świadomości i propagowania wymiany najlepszych praktyk.

Przyjmując strategię na rzecz równowagi płci w zakresie udziału członków w KR-ze oraz opinię „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025” , Europejski Komitet Regionów – jako zgromadzenie polityków lokalnych i regionalnych w UE – podjął działania na rzecz osiągnięcia równowagi płci w reprezentacji i uczestnictwie w działaniach politycznych w ramach dążenia do równości i demokracji.

W wielu krajach na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet . Jest to dzień, w którym dostrzega się dokonania kobiet bez względu na podziały narodowe, etniczne, językowe, kulturowe, ekonomiczne czy też polityczne. Od czasu ustanowienia Międzynarodowy Dzień Kobiet nabrał nowego wymiaru globalnego zarówno dla kobiet w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Międzynarodowy ruch kobiecy, wzmocniony dzięki czterem światowym konferencjom ONZ w sprawie kobiet, przyczynił się do wytyczenia wspólnego celu tych obchodów – uzyskania poparcia dla praw kobiet i ich udziału na arenie politycznej i gospodarczej. Międzynarodowy Dzień Kobiet, który został oficjalnie uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1977 r., wyłonił się z ruchów pracowniczych w Ameryce Północnej i całej Europie na przełomie XX wieku.

Tegoroczny temat Międzynarodowego Dnia Kobiet „Kobiety na stanowiskach kierowniczych: osiągnięcie równej przyszłości w świecie COVID-19” jest wyrazem uznania dla znaczących wysiłków kobiet i dziewcząt na całym świecie podejmowanych z myślą o przyszłości i odbudowie po pandemii COVID-19 w oparciu o większą równość.

Więcej informacji można znaleźć w następujących publikacjach:

Przemówienie przewodniczącego KR-u na konferencji „Więcej kobiet w polityce 2021”

Opinia KR-u „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025”

„Strategia na rzecz równowagi płci w zakresie udziału członków w KR-ze”

Inicjatywa KR-u „Więcej kobiet w polityce”

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn: wskaźnik równouprawnienia płci 2020

URBACT: miasta dbające o równość płci

Badanie pt. „Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w unijnym publicznym zatrudnieniu i przywództwie” – 2 marca 2021 r.

„Kobiety w polityce UE: aktualna sytuacja”

Wydarzenie Parlamentu Europejskiego z 4 marca 2021 r. pt. „Upodmiotowienie i przywództwo kobiet w dobie pandemii COVID-19”

Wywiad z Conchą Andreu (ES/PES), sprawozdawczynią KR-u w sprawie strategii na rzecz równouprawnienia płci

Linki do transmisji internetowej: Interactio lub

Obejrzyj wydarzenie na żywo na kanale YouTube KR-u

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Tel. kom. +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023