Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
KR i ICLEI odnawiają partnerstwo na rzecz działań w dziedzinie klimatu ‎ i różnorodności biologicznej  
Europejski Komitet Regionów i ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju podpisują nowy plan działania

Europejski Komitet Regionów (KR) odnowił współpracę z ICLEI – Samorządami na rzecz Zrównoważonego Rozwoju . Nowy plan działania, podpisany dziś przez przewodniczącego KR-u Karla-Heinza Lambertza i Cheryl Jones Fur z Europejskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego ICLEI, opiera się na wcześniejszej współpracy i przewiduje przyszłe wspólne działania zwiększające rolę miast i regionów w takich obszarach jak odwrócenie globalnego ocieplenia i lepsze wdrażanie przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Plan działania pomoże zacieśnić współpracę z myślą o dalszym promowaniu wspólnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, działań w dziedzinie klimatu, transformacji energetycznej, gospodarki ekologicznej i efektywnego gospodarowania zasobami oraz różnorodności biologicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Wzmocni też synergię między KR-em a ICLEI, tak by mogły dalej przyczyniać się do wdrożenia szeregu kluczowych procesów międzynarodowych, zwłaszcza porozumienia klimatycznego z Paryża oraz celów z Aichi dotyczących różnorodności biologicznej przyjętych przez Konferencję Stron Konwencji o różnorodności biologicznej ONZ.

Podczas ceremonii podpisania planu przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zauważył: „Odnowienie współpracy jest kolejnym wyraźnym znakiem, że jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu i ochronę różnorodności biologicznej, władze lokalne i regionalne na całym świecie podejmują działania, wykazując ambicje i gotowość do współpracy. Wspólnie z ICLEI będziemy wzmacniać powiązania, dzielić się wiedzą i wspierać działania miast i regionów pomagające urzeczywistnić zrównoważoną przyszłość”.

Podpisując plan w imieniu ICLEI, Cheryl Jones Fur , wiceburmistrzyni Växjö (Szwecja) i członkini Europejskiego Regionalnego Komitetu Wykonawczego ICLEI, powiedziała: „Niedawno opublikowane międzynarodowe sprawozdania na temat zmiany klimatu i różnorodności biologicznej są jasne. Rządy muszą nasilić działania, by przekształcić nasze społeczeństwa w takie, które działają zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju i sprzyjają włączeniu społecznemu. Plan działania podpisany dziś przez Europejski Komitet Regionów i ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju będzie wspierał działania lokalne i regionalne przyczyniające się do wdrażania najważniejszych procesów międzynarodowych, w szczególności porozumienia klimatycznego z Paryża i Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej”.

KR i ICLEI uzgodniły, że w swej współpracy będą kierować się następującymi wspólnymi celami :

zapewnienie wzajemnego wsparcia i współpracy oraz rozpoczęcie regularnej wymiany na temat działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

propagowanie na szczeblu władz lokalnych i regionalnych koncepcji zrównoważonych miast i obszarów;

promowanie udziału władz lokalnych i regionalnych w działaniach uznawanych przez obie instytucje za priorytetowe.

Główne obszary współpracy to:

współpraca w zakresie zintegrowanych działań w dziedzinie klimatu w kontekście zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego;

Europejska Platforma dla Zrównoważonych Miast, nagroda „Transformation Action Award” oraz konferencja ESCT 2020;

przeniesienie celów zrównoważonego rozwoju na poziom lokalny;

współpraca w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych oraz strategicznych i innowacyjnych zamówień publicznych zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym;

gospodarka o obiegu zamkniętym powiązana z koalicją ICLEI na rzecz ekologicznych miast realizujących obieg zamknięty;

ramy polityki w zakresie różnorodności biologicznej po 2020 r.;

opinie dotyczące środowiska, klimatu i energii;

lepsze wdrażanie prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska oraz zrównoważonej polityki miejskiej;

nagłaśnianie projektów ICLEI i wnoszenie w nie wkładu.

Ponadto określono wspólne działania w ramach dwuletniego planu działania na lata 2019–2020 . Znalazły się wśród nich: zbliżający się Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii (czerwiec 2019) , Kongres Odpornych Miast oraz Europejskie Forum poświęcone Odporności Miast w powiązaniu z rozmowami UNFCCC na temat zmiany klimatu w Bonn (czerwiec 2019 r.), konferencja nt. wielopoziomowego sprawowania rządów w zakresie działań na rzecz klimatu organizowana przez KR (25 czerwca) oraz 25. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP25) mająca się odbyć w Santiago de Chile w grudniu i działania ją poprzedzające.

Podpisany plan odnawia pierwszy plan działania obejmujący lata 2017–2018, który zapoczątkował współpracę między Europejskim Komitetem Regionów i ICLEI z myślą o wspieraniu władz lokalnych i regionalnych w osiąganiu zrównoważonego rozwoju w terenie i jednocześnie zwiększaniu ich wpływu na szczeblu międzynarodowym.

Kontekst:

ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju to światowa sieć ponad 1750 miast i regionów z ponad 86 krajów na świecie obejmująca 12 megamiast, 100 bardzo dużych miast, 450 dużych miast i regionów miejskich oraz 650 małych i średnich miast.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023