Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Grupa wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej odbywa swoje pierwsze posiedzenie w celu wsparcia wkładu przywódców lokalnych w konferencję ‎ w sprawie przyszłości Europy  

Grupa ta to siedmioro europejskich „mądrych ludzi”: przewodniczący Herman Van Rompuy, Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues i Androulla Vassiliou.

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej w Europejskim Komitecie Regionów (KR-ze) pod przewodnictwem pierwszego przewodniczącego Rady Europejskiej i byłego premiera Belgii Hermana Van Rompuya. Grupa wniesie wkład w prace KR-u dotyczące konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Grupa wysokiego szczebla jest niezależnym organem doradczym, który ma wspierać polityczną i instytucjonalną rolę KR-u poprzez dostarczanie strategicznych analiz politycznych, skupiających się na wyzwaniach stojących przed władzami lokalnymi i regionalnymi w Europie w kontekście udziału KR-u w konferencji w sprawie przyszłości Europy. Zadaniem grupy wysokiego szczebla jest wzmocnienie wpływu władz lokalnych i regionalnych za pośrednictwem KR-u w europejskim procesie kształtowania polityki oraz stymulowanie dyskusji na temat demokracji europejskiej.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący KR-u, stwierdził: Dziękujemy wszystkim członkom grupy wysokiego szczebla za przyjęcie zaproszenia. Ich wiedza fachowa, zaangażowanie na rzecz wartości UE oraz głęboka znajomość dynamiki Unii Europejskiej stanowią nieocenioną wartość, która pomoże zmaksymalizować wkład naszego Komitetu w konferencję w sprawie przyszłości Europy. Każdy członek ma wyjątkowe doświadczenia i wizję, które wniosą bezcenną wartość dodaną do naszej pracy. Konferencja nie może być kolejnym konkursem piękności między instytucjami UE, który pozostawi po sobie tylko słowa. Chcemy i musimy zadbać o to, by nasz europejski dom demokracji wyszedł z konferencji wzmocniony we wszystkich swoich aspektach. Utworzenie grupy wysokiego szczebla wniesie konkretny wkład w ten proces. 

Przewodniczący grupy wysokiego szczebla KR-u ds. demokracji europejskiej Herman Van Rompuy stwierdził: Jestem zaszczycony, że Europejski Komitet Regionów powierzył mi zadanie przewodniczenia tej grupie wybitnych osobistości . Naszym zadaniem jest przedstawianie innowacyjnych i kreatywnych pomysłów i propozycji na rzecz wzmocnienia demokracji europejskiej i rozwoju Europy, która chroni swoich obywateli i wzmacnia ich pozycję. Władze lokalne i regionalne mogą przyczynić się do przywrócenia zaufania do demokracji i powinny w większym stopniu uczestniczyć w kształtowaniu polityki UE. Konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi wyjątkową okazję do wypełnienia luki między Unią Europejską a naszymi obywatelami mieszkającymi w regionach, miastach i wsiach. Musimy zastanowić się, w jaki sposób wzmocnić nasz system demokratyczny i budować zaufanie poprzez większe zaangażowanie regionów i miast. Konferencja musi oferować rozwiązania na rzecz nowoczesnej demokracji europejskiej, która zarówno angażuje obywateli, jak i odpowiada na ich potrzeby i obawy, a także wspólną wizję bardziej odpornej i zrównoważonej przyszłości.

Grupa wysokiego szczebla będzie prowadzić wymianę poglądów i ściśle współpracować z członkami KR-u, zwłaszcza z Konferencją Przewodniczących KR-u, Prezydium, jego komisjami tematycznymi oraz członkami delegacji KR-u na konferencję w sprawie przyszłości Europy. Będzie również współdziałać z młodymi politykami regionalnymi i lokalnymi uczestniczącymi w inicjatywie KR-u Młodzi demokratycznie wybrani politycy (YEP), w Europejskim Forum Młodzieży i innych organizacjach młodzieżowych. Jej praca i energia będą stanowić podstawę wkładu KR-u w konferencję w sprawie przyszłości Europy, wraz z dialogami lokalnymi organizowanymi przez członków KR-u we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej, tak aby konferencja ta wykraczała poza stolice krajowe.

Grupa wysokiego szczebla to siedmioro „mądrych ludzi”:

Herman Van Rompuy , były premier Belgii i przewodniczący Rady Europejskiej;

Joaquin Almunia , były komisarz ds. konkurencji oraz spraw gospodarczych i finansowych;

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor Uniwersytetu Warszawskiego;

Rebecca Harms , była posłanka do Parlamentu Europejskiego;

Silja Markkula , przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży;

Maria João Rodrigues , była minister ds. kwalifikacji i edukacji Portugalii i posłanka do PE;

Androulla Vassiliou , była komisarz do spraw zdrowia i edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Kontekst

Utworzenie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej zostało zatwierdzone przez Prezydium KR-u w grudniu 2020 r. na wniosek Konferencji Przewodniczących KR-u. Zostanie ona formalnie i politycznie uruchomiona podczas majowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (5-7 maja) wraz z debatą polityczną na temat perspektywy KR-u w kwestii przyszłości Europy i udziału KR-u w zbliżającej się konferencji w sprawie przyszłości Europy. Konferencja w sprawie przyszłości Europy rozpocznie się oficjalnie 9 maja 2021 r. i powinna zakończyć się do wiosny 2022 r.

Kontakt:

Berta López Domènech

tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023