Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Mierzenie wpływu pandemii COVID-19 na regiony, miasta i wsie w UE: ‎ Sprawozdanie na temat barometru regionalnego i lokalnego 2021 zostanie przedstawione na # CoRplenary  

Ponadto w programie # CoRplenary : Premier Słowenii Janez Janša odbędzie dyskusję z lokalnymi przywódcami; unijni komisarze Virginijus Sinkevičius i Janez Lenarčič omówią wysiłki na rzecz ekologicznej odbudowy gospodarki i poprawy odporności; wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica wymieni poglądy na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

W dniu 12 października przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL) przedstawi lokalnym przywódcom i wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Marošowi Šefčovičowi barometr regionalny i lokalny 2021 . W tym kompleksowym sprawozdaniu przeanalizowano wpływ pandemii na regiony, miasta i wsie w UE oraz przedstawiono najważniejsze ustalenia, fakty i liczby dotyczące jej skutków w wymiarze gospodarczym, społecznym, zdrowotnym i cyfrowym. OGLĄDAJ NA ŻYWO

Podczas gdy UE zwiększa wysiłki na rzecz odbudowy gospodarczej, premier Słowenii Janez Janša podsumuje prace prezydencji słoweńskiej w Radzie Unii Europejskiej. W kontekście międzynarodowych rozmów konferencji ONZ COP15 i COP26 komisarz UE Virginijus Sinkevičius oraz burmistrzyni Turku i wiceprzewodnicząca stowarzyszenia ICLEI Minna Arve omówią działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, zaradzenia kryzysowi klimatycznemu i wspierania ekologicznej odbudowy.

13 października, w Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych , komisarz UE Janez Lenarčič i Mami Mizutori , specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, zapoznają się z konsekwencjami niedawnych katastrof dla regionów i miast oraz omówią sposoby wzmocnienia odporności lokalnej.

W dniu 14 października członkinie i członkowie KR-u wymienią także poglądy z wiceprzewodniczącą Dubravką Šuicą na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Sesja plenarna KR-u zbiega się z Europejskim Tygodniem Regionów i Miast , współorganizowanym przez KR i Komisję Europejską. #EURegionsWeek odbędzie się w dniach 11–14 października jako największe doroczne wydarzenie w kalendarzu UE, które w tym roku skupi się na wysiłkach na rzecz ekologicznej i cyfrowej odbudowy oraz wspieraniu wkładu regionów i miast w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

Śledź sesję plenarną na stronie internetowej KR-u

12 października: doroczny barometr regionalny i lokalny UE

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej, wygłosi orędzie na temat stanu regionów, miast i wsi w UE i zaprezentuje Marošowi Šefčovičowi , wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, doroczny barometr regionalny i lokalny .

12 października: premier Słowenii Janez Janša

Europejski Komitet Regionów będzie gościć na sesji plenarnej premiera Słowenii Janeza Janšę , który weźmie udział w dyskusji na temat priorytetów sześciomiesięcznej słoweńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

13 października: od COP15 do COP26: wzmocnienie ambicji i lepsze zarządzanie na rzecz różnorodności biologicznej i klimatu

Virginijus Sinkevičius , europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, oraz burmistrzyni Turku i wiceprzewodnicząca stowarzyszenia ICLEI Minna Arve omówią wyzwania stojące przed rządami w zakresie ochrony różnorodności biologicznej na świecie i stawienia czoła kryzysowi klimatycznemu.

13 października: ograniczanie ryzyka związanego z katastrofami naturalnymi

W Międzynarodowym Dniu Ograniczania Skutków Katastrof Naturalnych Europejski Komitet Regionów będzie gościć Mami Mizutori , specjalną przedstawicielkę sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, oraz Janeza Lenarčiča , europejskiego komisarza ds. zarządzania kryzysowego, aby zastanowić się, co mogą zrobić regiony i miasta, by zwiększyć odporność i ograniczyć skutki klęsk żywiołowych.

14 października: Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Dubravka Šuica , wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii, przedstawi stanowisko Komisji wobec Konferencji w sprawie przyszłości Europy i wymieni poglądy z członkiniami i członkami KR-u.

KLUCZOWE DEBATY

Wtorek, 12 października, godz. 15.00: debata na temat dorocznego barometru regionalnego i lokalnego z udziałem Apostolosa Tzitzikostasa (EL/EPL), przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów i gubernatora Macedonii Środkowej, oraz Maroša Šefčoviča , wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania.

Środa, 13 października, godz. 10.00: debata w sprawie priorytetów słoweńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, z udziałem Janeza Janša , premiera Słowenii.

Środa, 13 października, godz. 15.00: debata w sprawie „Wzmocnienie ambicji, lepsze zarządzanie: Przywódcy działają razem na rzecz Zielonego Ładu glokalnie”, z udziałem Virginijusa Sinkevičiusa , komisarza ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa oraz Minny Arve, burmistrzyni Turku i wiceprzewodniczącej ICLEI .

Środa, 13 października, godz. 16.00: Debata w sprawie „Klęski żywiołowe: reagowanie na sytuacje nadzwyczajne i budowanie odporności w miastach i regionach” z udziałem Janeza Lenarčiča , europejskiego komisarza ds. zarządzania kryzysowego, oraz Mami Mizutori , szefowej UNDRR i specjalnej przedstawicielki sekretarza generalnego ONZ ds. zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Czwartek, 14 października, godz. 16.00: Debata na temat konferencji w sprawie przyszłości Europy , z udziałem Dubravki Šuicy , wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii.

REZOLUCJE

W sprawie COP26.

W sprawie dorocznego barometru regionalnego i lokalnego UE.

OPINIE DO PRZYJĘCIA

Strategia UE na rzecz praw dziecka oraz europejska gwarancja dla dzieci . Sprawozdawca: Markku Markkula (FI/EPL), członek rady miasta Sastamala

Europejska tożsamość cyfrowa . Sprawozdawca generalny: Mark Weinmeister (DE/EPL), sekretarz stanu do spraw europejskich kraju związkowego Hesja.

Skuteczne angażowanie władz lokalnych i regionalnych w przygotowywanie umów partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2021–2027. Sprawozdawca: Juraj Droba (SK/EKR), przewodniczący kraju bratysławskiego .

Program przeciwdziałania terroryzmowi dla UE: przewidywanie, zapobieganie, ochrona i reagowanie. Sprawozdawca: Karl Vanlouwe (BE/EA), poseł do parlamentu flamandzkiego.

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów przemysłowych i rzemieślniczych w Unii Europejskiej. Sprawozdawczyni: Martine Pinville (FR/PES), członkini rady regionu Nowa Akwitania.

Przyszły plan na rzecz nowego programu na rzecz konsumentów – Poprawa odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy. Sprawozdawczyni: Alexia Bertrand (BE/RE), posłanka do Parlamentu Regionu Stołecznego Brukseli

Unia równości: strategia na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020–2025. Sprawozdawczyni: Kate Feeney (IE/RE), radna hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown

Informacje praktyczne:

Miejsce: – tryb hybrydowy: posiedzenie wirtualne i w budynku Charlemagne Komisji Europejskiej, rue de la Loi, Bruksela, Belgia.

Data : wtorek, 12 października – czwartek, 14 października 2021 r.

Materiały : porządek obrad sesji plenarnej oraz opinie z poprawkami.

Transmisja internetowa : na stronie internetowej KR-u.

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022