Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Władze lokalne i regionalne są niezbędne, by zrealizować zalecenia Konferencji ‎ w sprawie przyszłości Europy  

W momencie gdy instytucje europejskie przekazują informacje zwrotne na temat wdrażania zaleceń z Konferencji, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych podkreślają,
że sukces w tym względzie zależy od europejskich regionów i miast.

Po wysłuchaniu oczekiwań obywatelek i obywateli Europejski Komitet Regionów przystąpił do działań na rzecz urzeczywistnienia propozycji zgłoszonych na Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Jednak ich pełne wdrożenie będzie możliwe jedynie przy czynnym zaangażowaniu szczebla lokalnego i regionalnego. Tak brzmi główne przesłanie unijnych przywódców samorządowych przed planowanym wydarzeniem, na którym trzy instytucje UE odpowiedzialne za zorganizowanie Konferencji zdadzą sprawę społeczeństwu ze swoich działań mających na celu wdrożenie przedstawionych na niej propozycji. W najnowszym sprawozdaniu Europejski Komitet Regionów podkreśla swoje osiągnięcia w urzeczywistnianiu zaleceń z Konferencji w terenie oraz w ramach różnych dziedzin polityki. Z kolei w przyjętej deklaracji delegacja Europejskiego Komitetu Regionów i europejskich stowarzyszeń władz lokalnych i regionalnych podkreśla potrzebę dalszego zaangażowania regionów i miast w nowy rozdział dotyczący europejskiej demokracji.

Osiem miesięcy po przyjęciu wniosków z Konferencji w sprawie przyszłości Europy Europejski Komitet Regionów przyłącza się do innych instytucji UE i do uczestników Konferencji, by zdać relację z wdrażania zgłoszonych na niej propozycji. Jest bardzo istotne, by instytucje UE spełniły oczekiwania społeczeństwa, natomiast równolegle do tego władze lokalne i regionalne są gotowe wdrożyć wiele propozycji w skali miejscowej – mowa tu o Zielonym Ładzie, transgranicznej opiece zdrowotnej, spójności i demokratycznym uczestnictwie. Unijni przywódcy szczebla lokalnego i regionalnego podkreślają, że w perspektywie wyborów europejskich wiosną 2024 r. – ważne jest, aby społeczeństwo czuło się odpowiedzialne za projekt europejski, pomimo bardzo trudnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie i spadku siły nabywczej.

Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, oznajmił: Konferencja w sprawie przyszłości Europy otwiera nowy rozdział demokracji europejskiej. Rola regionów i miast jest absolutnie kluczowa – zarówno od pierwszego dnia, jak i w długiej perspektywie. Potrzebujemy ich pełnego zaangażowania we wszystkie nowe propozycje dotyczące wdrożenia wniosków z Konferencji, jak również w przyszłe inicjatywy. Musimy organizować panele obywatelskie we wszystkich regionach i miastach i zadbać o to, by wszelka reforma funkcjonowania UE zwiększyła rolę naszego Zgromadzenia. Z myślą o europejskich wyborach w 2024 r. możemy zapewnić obywatelki i obywateli UE, że Europejski Komitet Regionów jest ich sojusznikiem w budowaniu silniejszej i sprawiedliwszej Europy.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, dodał: Cieszymy się, że panele obywatelskie będą odbywać się regularnie, jako narzędzia demokracji uczestniczącej, i apelujemy do Komisji Europejskiej, by raz w roku organizowała je w ratuszach lub parlamentach regionalnych, aby zachęcać do dialogu na europejskie tematy o oddziaływaniu terytorialnym. KR gotów jest zaoferować wsparcie w tym zakresie.

Władze lokalne i regionalne, jako szczebel sprawowania rządów najbliższy społeczeństwu, muszą w pełni angażować się we wszystkie inicjatywy związane z panelami obywatelskimi – ich uczestnicy będą na przykład omawiać teraz prawodawstwo UE. Powinny one odbywać się w każdym regionie i mieście w całej Europie, przy pełnym zaangażowaniu demokratycznie wybranych przedstawicieli samorządów. Przywódcy lokalni i regionalni są gotowi podzielić się swoim doświadczeniem na temat demokracji uczestniczącej. Europejski Komitet Regionów przypomina, że wszelkie reformy instytucjonalne powinny zwiększyć rolę Komitetu w procesie legislacyjnym z uwagi na to, że jest on europejskim zgromadzeniem bezpośrednio wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych.

W deklaracji i sprawozdaniu Komitet wskazał, że wiele zgłoszonych przez społeczeństwo zaleceń z Konferencji w sprawie przyszłości Europy jest już wdrażanych przez unijne miasta i regiony – mowa tu miedzy innymi o programach na rzecz bardziej ekologicznych miast i regionów, ograniczeniu zużycia energii, wspieraniu transgranicznego dostępu do opieki zdrowotnej, niwelowaniu przepaści cyfrowej na obszarach wiejskich oraz wzmacnianiu demokracji za pośrednictwem sieci radnych UE.

Kontekst:

-Delegacja złożona z 18 członkiń i członków KR-u i 12 innych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych aktywnie uczestniczyła w dyskusjach na Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ich wkład podsumowano w sprawozdaniu KR-u z realizacji przez władze lokalne i regionalne zaleceń Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

-Rezolucja KR-u „Wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy i działania następcze”, zawierająca uwagi i propozycje, w tym dotyczące zmiany Traktatów i zgłoszonych na Konferencji propozycji o istotnym znaczeniu dla KR-u oraz dla miast i regionów

Kontakt:

Monica Tiberi – rzeczniczka Przewodniczącego

tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – rzeczniczka prasowa

tel. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Udostępnij :