Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony inaugurują sojusz na rzecz odbudowy Ukrainy  

W ramach długoterminowego wsparcia UE i społeczności międzynarodowej dla Ukrainy sojusz skupi się na potrzebach ukraińskich miast i regionów w zakresie odbudowy.

Europejski Komitet Regionów oraz stowarzyszenia reprezentujące europejskie miasta i regiony 30 czerwca zainaugurowały europejski sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy, aby nieść pomoc ukraińskim władzom lokalnym i regionalnym w odbudowie domów, szkół, infrastruktury i usług zniszczonych przez Rosję od początku inwazji 24 lutego. Inauguracja sojuszu nastąpiła zaledwie siedem dni po decyzji państw członkowskich o nadaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego. Minister rozwoju wspólnot i terytoriów Ukrainy nazwał sojusz entuzjastycznie „podstawą europejskiej integracji naszego kraju”.

Sojusz powstał w odpowiedzi na kwietniowy apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, przy wsparciu przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Będzie częścią tworzonej obecnie przez Komisję i rząd Ukrainy platformy na rzecz odbudowy Ukrainy, której zadaniem będzie koordynacja pomocy UE. Plany bardziej się skrystalizują w dniach 4–5 lipca, gdy na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy w szwajcarskim Lugano ukraiński premier przedstawi strategię rządu w tym zakresie.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) powiedział: Komitet Regionów stoi ramię w ramię z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi.Dziś, wraz ze stowarzyszeniami miast i regionów, uruchamiamy europejski sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy, aby odpowiedzieć na pilną potrzebę i budować przyszłość.Wzywamy wszystkie miasta i regiony UE do przyłączenia się do nas i do okazania europejskiej solidarności za pomocą konkretnych działań.

Ołeksij Czernyszow, ukraiński minister ds. rozwoju wspólnot i terytoriów, powiedział podczas inauguracji – która odbyła się w trakcie sesji plenarnej KR-u z udziałem przywódców europejskich stowarzyszeń terytorialnych – że Ukraina poniosła szkody rzędu 195 mld USD (186 mld EUR). Około 120 tys. domów prywatnych uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu, 20 tys. bloków mieszkalnych stało się celem ataków rakietowych, a jedna trzecia z nich została całkowicie zniszczona. Ołeksij Czernyszow odniósł się pozytywnie do sojuszu, stwierdzając: Takie partnerstwa mogą stać się podstawą europejskiej integracji kraju. Zadeklarował przy tym, że Ukraińcy dołożą wszelkich starań, by przekształcić Ukrainę w kraj całkowicie europejski.

Witalij Kliczko, burmistrz Kijowa, przewodniczący Stowarzyszenia Miast Ukrainy i honorowy członek KR-u, oświadczył: Ukraina broni swego prawa do zbudowania nowoczesnego kraju europejskiego (...). Musimy stworzyć europejski kraj o europejskich standardach, dlatego dziękuję wszystkim tym, którzy próbują pomóc Ukrainie.

W inauguracji uczestniczył osobiście Oleksandr Markuszyn, burmistrz Irpienia, które jest jednym z miast najbardziej zrujnowanych na początku wojny. Oleksandr Markuszyn pokazał film przedstawiający charakter i skalę zniszczeń, którym uległa ponad połowa miasta, i zaproponował, by Irpień posłużył sojuszowi za projekt pilotażowy w działaniach na rzecz odbudowy. Portugalskie miasto Cascais zobowiązało się już do udzielenia pomocy w odbudowie przedszkola.

Dario Nardella, przewodniczący Eurocities i burmistrz Florencji, powiedział: Na poziomie miasta od długiego czasu budujemy kontakty i sieci,z których wiele w ostatnich miesiącach się wzmocniło dzięki przyjęciu uchodźców i wysłaniu pomocy.Jesteśmy gotowi szybko reagować na potrzeby ludzi teraz, a także planować z myślą o przyszłości.Współpracując z wieloma gminami i regionami w ramach sojuszu, będziemy pomagać Ukraińcom stanąć na nogi.

María del Valle Miguélez Santiago, wiceprzewodnicząca Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR) i członkini rządu regionu Murcji, powiedziała: Zniszczenie i blokada portów na Morzu Czarnym i Azowskim to globalna katastrofa.Europejskie porty dokładają wszelkich starań, lecz mają trudności z dostarczeniem ukraińskiego zboża reszcie świata. W obliczu narastającego kryzysu żywnościowego powinniśmy współpracować, aby pomóc ukraińskim regionom przybrzeżnym i dużym miastom portowym, takim jak Chersoń, Mariupol, Mikołajów i Odessa, w odzyskaniu pierwszoplanowego znaczenia w gospodarce światowej.

Jean-Claude Marcourt, przewodniczący Konferencji Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE) dodał: Dążąc do przyłączenia się do projektu integracji europejskiej, ukraińskie miasta i regiony będą mogły liczyć na pełne wsparcie CALRE, które – zgodnie ze swą deklaracją założycielską – będzie starać się bronić zasad i wartości demokracji regionalnej w Europie.

Magnus Berntsson, przewodniczący Zgromadzenia Regionów Europy (AER), oświadczył: Wspaniałe przywództwo ukraińskich regionów w obliczu wojny jest inspiracją dla całej Europy, podobnie będzie z ich odbudową.AER wraz z partnerami regionalnymi wspiera Ukrainę na drodze ku lepszej przyszłości.

Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (AEBR), powiedział: Dla europejskiej działalności oddolnej pierwszoplanowe znaczenie ma współpraca między regionami przygranicznymi ponad granicami państw.Regiony przygraniczne, będące laboratoriami integracji z UE, przyczynią się do przyspieszenia rozwoju Ukrainy i przyłączenia jej do Unii.

Członkiem sojuszu jest również Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR).

Wraz z KR-em europejskie stowarzyszenia i Porozumienie Burmistrzów są głównymi członkami sojuszu po stronie UE. Kluczowymi członkami ukraińskimi są: Stowarzyszenie Miast Ukrainy, Ukraińskie Stowarzyszenie Rad Obwodowych i Rejonowych, Ukraińskie Stowarzyszenie Rad Wiejskich oraz Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Połączonych Hromad. Członkowie założyciele sojuszu żywią nadzieję, że dołączą do nich krajowe stowarzyszenia samorządów lokalnych oraz poszczególne regiony i miasta, a także instytucje publiczne i prywatne.

Czeska prezydencja Rady Unii Europejskiej planuje zorganizować w październiku, przed uruchomieniem platformy na rzecz odbudowy Ukrainy zaplanowanym na koniec 2022 r., dużą konferencję poświęconą potrzebom Ukrainy w zakresie odbudowy. Podczas wystąpienia na sesji plenarnej KR-u w dniu 29 czerwca czeski wicepremier ds. cyfryzacji i minister rozwoju regionalnego Ivan Bartoš zaznaczył, że odbudowa Ukrainy będzie jednym z priorytetów prezydencji czeskiej: Stabilność Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla przyszłości.

Inaugurację można obejrzeć w serwisie Europe by Satellite. By zobaczyć krótkie ujęcia i wywiady z burmistrzem Irpienia Oleksandrem Markuszynem, radną Buczy Iriną Jarmalenko oraz z poszczególnymi członkami KR-u, którzy wzięli udział w inauguracji, prosimy o kontakt pod adresem audiovisualcor@cor.europa.eu.

Rzecznik prasowy: by uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z Andrew Gardnerem: andrew.gardner@cor.europa.eu, tel. +32 473 843 981.

Kontekst:

  • Sojusz postuluje, by odbudowa Ukrainy opierała się na następujących zasadach: wsparciu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy; poparciu dla integracji Ukrainy z Unią Europejską; wzmocnieniu pozycji samorządu lokalnego; strategii na rzecz odbudowy zasadzającej się na zintegrowanym planowaniu na szczeblu gminnym i regionalnym; Europejskiej karcie samorządu lokalnego; rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich; poprawie dobrych rządów; rozwoju biznesu i innowacji na poziomie regionalnym. UE wskazała trojakie wyzwanie, którym jest promowanie odporności, odbudowy i reform w dziedzinie instytucji, gospodarki, społeczeństwa oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej.
  • Więcej informacji na temat europejskiego sojuszu miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy można znaleźć na stronie internetowej KR-u, gdzie opisano również inne aspekty wsparcia KR-u dla Ukrainy. Od czasu wybuchu wojny ukraińscy burmistrzowie zabierali głos na każdej sesji plenarnej KR-u oraz na rozszerzonych i nadzwyczajnych posiedzeniach grupy roboczej KR-u w dniach 30 marca i 23 maja. Dnia 27 czerwca KR przeprowadził konsultacje z ekspertami na temat roli miast i regionów UE w odbudowie Ukrainy.
  • W dniach 12–13 października Europejski Komitet Regionów planuje przyjąć szereg zaleceń dotyczących sposobów wspierania odbudowy Ukrainy. Dnia23 czerwca na sprawozdawcę generalnego wyznaczono Daria Nardellę (PES/IT), burmistrza Florencji i przewodniczącego Eurocities. Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, jest członkiem KR-u i był jego przewodniczącym w latach 2017–2020. Cees Loggen (NL/Renew Europe), przewodniczący Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich, był niegdyś członkiem KR-u.
  • Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę regiony i miasta reprezentowane w stowarzyszeniach europejskich i w Europejskim Komitecie Regionów udzielają wsparcia humanitarnego uchodźczyniom i uchodźcom ukraińskim. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do tej pory 5,2 mln Ukrainek i Ukraińców zarejestrowało się jako uchodźcy. W dniu 29 czerwca Komisja Europejska ogłosiła, że aby ułatwić i przyspieszyć przekazywanie funduszy regionom i miastom UE przyjmującym uchodźców ukraińskich, zwiększy jeszcze bardziej elastyczność utworzonego w marcu instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych – działania polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE).
  • Informacje na temat szerokiej i zróżnicowanej pomocy ze strony europejskich stowarzyszeń terytorialnych można znaleźć na stronach internetowych: CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AER oraz AEBR. Już przed wojną wszystkie te stowarzyszenia współpracowały z administracją lokalną i regionalną w Ukrainie.
  • KR współpracuje z ukraińskimi miastami i regionami od 2010 r., a w 2015 r. powołał grupę zadaniową w celu wspomagania reform decentralizacyjnych w Ukrainie. Powszechnie uważa się, że reformy przyczyniają się do skutecznej kontrofensywy Ukrainy wobec inwazji rosyjskiej.
  • Na wystawie fotograficznej zorganizowanej przy okazji sesji plenarnej KR pokazał działania 13 ukraińskich organów administracji lokalnej podczas wojny. By zobaczyć zdjęcia, prosimy skontaktować się z:SupportUkraine@cor.europa.eu.
Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023