Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Komitet Regionów i Europejskie Forum Młodzieży łączą siły w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży  

Nowo przyjęta Karta na rzecz młodzieży i demokracji, opracowana wspólnie z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi, zawiera 49 zaleceń skierowanych do szczebla europejskiego, krajowego i niższego niż krajowy.

Zwiększenie edukacji obywatelskiej, obniżenie wieku uprawniającego do głosowania i wspieranie młodych ludzi w kandydowaniu w wyborach, ustanowienie stałych mechanizmów konsultacji z młodzieżą, poddawanie nowego prawodawstwa ocenie przez młodzież, wzmocnienie unijnych programów na rzecz młodzieży – to tylko niektóre z zaleceń zawartych wKarcie na rzecz młodzieży i demokracji. Współtworzono ją w procesie oddolnym, przy wsparciu Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) i Europejskiego Forum Młodzieży, z udziałem przedstawicieli organizacji młodzieżowych i młodych demokratycznie wybranych przedstawicieli lokalnych i regionalnych z całej UE. Kartę podpisano na sesji plenarnej KR-u w dniu 1 grudnia podczas debaty na temat młodzieży i przyszłości Europy.

Zawiera ona 49 zaleceń mających ułatwić i zwiększyć demokratyczne uczestnictwo młodych ludzi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Celem jest budowa i konsolidacja przyjaznej młodzieży przestrzeni demokratycznej, tak aby głos osób młodych był formalnie, stale i trwale reprezentowany w Unii Europejskiej. Karta została podpisana podczas debaty wieńczącej Europejski Rok Młodzieży 2022, podczas której wymieniono poglądy z Margaritisem Schinasem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za promowanie naszego europejskiego stylu życia, z przedstawicielami młodzieżowych sekcji europejskich partii politycznych oraz z członkiniami i członkami programu KR-u „Młodzi demokratycznie wybrani politycy”. Przedstawiono również laureatów tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 i 2024, którym są, odpowiednio, Lublin (Polska) i Gandawa (Belgia). Wyrażono jednocześnie radość z tego, że laureatem Europejskiej Stolicy Młodzieży 2025 został Lwów (Ukraina).

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i poseł do parlamentu regionalnego Azorów Vasco Alves Cordeiro powiedział: Karta na rzecz młodzieży i demokracji, którą formalnie zatwierdził dziś Europejski Komitet Regionów, powstała przy udziale młodych ludzi, stowarzyszeń młodzieżowych, młodych polityków szczebla lokalnego oraz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Jest ona swoistym drogowskazem – dla nas i dla wszystkich organów publicznych szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego – w naszych działaniach na rzecz dalszej współpracy z młodymi ludźmi. Dążymy do zwiększenia ich uczestnictwa, wzmocnienia ich pozycji, a przede wszystkim zapewnienia im praw politycznych, społecznych i gospodarczych, by lepiej przygotować nasze społeczeństwa i regiony do wyzwań przyszłości.

Silja Markkula, przewodnicząca Europejskiego Forum Młodzieży, stwierdziła: Karta na rzecz młodzieży i demokracji pogłębia współpracę między władzami lokalnymi i regionalnymi a reprezentowanymi przez nie młodymi ludźmi. Musimy rozszerzyć i ulepszyć przestrzeń demokratyczną, aby młodzi ludzie mogli bezpiecznie angażować się w budowanie społeczności i uczestniczyć w procesach demokratycznych, zarówno za pośrednictwem internetu, jak i poza nim. Jestem dumna z karty, którą dziś podpisujemy, i którą współtworzyły różne organizacje młodzieżowe. Jest ona planem działania na rzecz znaczącego angażowania młodzieży na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Jest również przykładem współpracy między młodymi ludźmi a instytucjami europejskimi mającej na celu podniesienie rangi przedstawicieli młodzieży i ich wkładu.

Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, oznajmił: Europejski Rok Młodzieży 2022 przyniósł istotne osiągnięcia. Dzięki angażowaniu obywatelek i obywateli oraz podnoszeniu ich świadomości zdołaliśmy do tej pory dotrzeć do ponad 150 mln Europejczyków, a na Europejskim Portalu Młodzieżowym zarejestrowano ponad 7700 działań. Nadchodzący Europejski Rok Umiejętności będzie czerpał z sukcesów Europejskiego Roku Młodzieży 2022, którego celem było wzmocnienie pozycji młodych ludzi, ich uhonorowanie i wspieranie oraz współpracę z nimi, w tym z osobami mającymi mniejsze możliwości.

W ramach debaty członkinie i członkowie KR-u przyjęli zalecenia dotyczące przyszłości polityki młodzieżowej w UE w opinii wzywającej do nowej i całościowej refleksji nad polityką młodzieżową, uwzględniania perspektywy młodzieżowej we wszystkich obszarach polityki oraz aktywnego udziału młodzieży w budowaniu przyszłości Europy.Sprawozdawca Tine Radinja (SI/Zieloni), burmistrz gminy Škofja Loka, stwierdził: Opinia na temat przyszłości polityki młodzieżowej w UE jest wkładem KR-u w polityczne dziedzictwo Europejskiego Roku Młodzieży. Opowiadamy się w niej za przekrojowym i kompleksowym podejściem do kwestii młodzieży i wypowiadamy się na temat licznych dziedzin polityki, które są ważne dla młodych ludzi – od edukacji i zatrudnienia po mieszkalnictwo i zabezpieczenie społeczne, a kończąc na transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wzywamy do uwzględnienia perspektywy młodzieży we wszystkich obszarach polityki, jako wymownej spuścizny Europejskiego Roku Młodzieży.

Proces współtworzenia Karty na rzecz młodzieży i demokracji został zainicjowany w marcu 2022 r. na 9. Szczycie Regionów i Miast w Marsylii przez poprzedniego przewodniczącego KR-u, a obecnie jego pierwszego wiceprzewodniczącego, Apostolosa Tzitzikostasa, który powiedział: Aby umożliwić młodym ludziom rozwiązanie obecnego kryzysu lub kryzysu, który może pojawić się w przyszłości, należy jak najszybciej umożliwić im udział w zarządzaniu zglobalizowanym światem.Musimy zapewnić zaangażowanie młodzieży za pomocą konkretnych aktów prawnych, przyznając im prawo do głosowania w wyborach europejskich od lat 16, do zgłaszania inicjatyw obywatelskich, a także promując referenda.

W prace nad kartą ściśle zaangażowała się również Komisja SEDEC KR-u, której przewodniczy Tania Christowa (BG/EPL), oraz Komisja CIVEX kierowana przez Enzo Bianco (IT/PES).

Więcej informacji:

Karta na rzecz młodzieży i demokracji zawiera zalecenia dla szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak edukacja, współpraca, działania informacyjne, wzmocnienie pozycji młodzieży, jej przywództwo i uczestnictwo w procesach demokratycznych, rola nowych technologii i cyfryzacji; a także włączanie problematyki młodzieży do głównego nurtu polityki i zapewnianie jej reprezentacji politycznej. Propozycje zebrano w ramach partycypacyjnego i oddolnego procesu obejmującego obecność fizyczną i konsultacje online, specjalne działania w mediach społecznościowych i wydarzenia lokalne.

Nagranie z debaty będzie dostępne w serwisie EBS i na stronie internetowej KR-u. Dostępne są również zdjęcia wysokiej rozdzielczości z sesji plenarnej KR-u.

Kontakt:

Monica Tiberi

Rzeczniczka przewodniczącego Vasco Alvesa Cordeiro

tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

Rzecznik prasowy KR-u

tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Europejskie Forum Młodzieży – dyrektor ds. komunikacji i stosunków zewnętrznych

tel. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023