Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Kanclerz Angela Merkel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen omówią z regionami i miastami program odbudowy po koronawirusie  

Kanclerz Niemiec Angela Merkel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen omówią reakcję Unii Europejskiej na pandemię koronawirusa na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w dn. 12–13 października. Podczas unijnego zgromadzenia polityków lokalnych i regionalnych będą miały również miejsce dyskusje z prezesem i wiceprezeską Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wernerem Hoyerem i Lilianą Pawłową . Odbędą się również dyskusje z udziałem czterech komisarzy – Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego i komisarza do spraw Europejskiego Zielonego Ładu; Elisą Ferreirą, komisarz do spraw spójności i reform; Paolo Gentilonim, komisarzem ds. gospodarki, oraz Nicolasem Schmitem, komisarzem do spraw miejsc pracy i praw socjalnych .

Sesja plenarna umożliwi członkom Europejskiego Komitetu Regionów ocenę potencjalnego wkładu UE w działania na rzecz odbudowy na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz omówienie unijnego pakietu naprawy gospodarczej i długoterminowego budżetu UE.

Podstawą do dyskusji będzie szeroko zakrojone badanie KR-u na temat wpływu pandemii na zdrowie, gospodarkę i społeczności regionów i miast UE. Ankieta ta – pierwszy doroczny barometr regionalny i lokalny – opiera się na informacjach zwrotnych zebranych za pośrednictwem mechanizmów opracowanych przez KR, badaniu dotyczącym finansów szczebla niższego niż krajowy przeprowadzonym wspólnie z OECD oraz na badaniach przeprowadzonych przez agencje UE. Ankieta obejmuje również pierwsze od czasu pandemii badanie opinii publicznej dotyczące zaufania społeczeństwa do władz lokalnych, regionalnych i krajowych w całej UE, a także zaufania do UE. Ponadto 26 tys. ankietowanych zostało zapytanych przez Kantar o to, czy uważają, że miasta i regiony mają wystarczający wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu UE, a jeśli nie, to w jakich obszarach życia chcieliby, aby władze lokalne i regionalne wywierały większy wpływ.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator Macedonii Środkowej, stwierdził: „Pierwszy w historii doroczny barometr regionalny i lokalny wskazuje niektóre z obszarów, na których UE powinna skupić swoje wsparcie dla regionów, miast i miasteczek. Z barometru jasno wynika, w jaki sposób pandemia pogłębia regionalne podziały społeczno-gospodarcze i wywiera ogromny nacisk na finanse samorządów lokalnych i regionalnych. Nasze specjalnie zlecone badanie opinii publicznej pokazuje, że zdaniem obywateli najlepszym sposobem zbliżenia UE do społeczeństwa i budowania zaufania do polityków europejskich jest – dla wszystkich szczebli sprawowania rządów: lokalnego, regionalnego, krajowego i europejskiego – lepsza współpraca”.

Doroczny barometr regionalny i lokalny (#EURegionalBarometer) został przygotowany tak, by zbiegał się w czasie z  Europejskim Tygodniem Regionów i Miast (#EURegionsWeek), współorganizowanym przez KR i Komisję Europejską. 12 października komisarz Elisa Ferreira i przewodniczący Tzitzikostas oficjalnie otworzą 18. edycję #EURegionsWeek. Komisarz Ferreira weźmie również udział w dialogu obywatelskim w dniu 13 października.

W tym roku #EURegionsWeek jest rozłożony na trzy tygodnie i odbędzie się głównie w internecie . Jest on nadal największym wydarzeniem organizowanym przez UE, w którym uczestniczy 800 partnerów i ponad 9000 zarejestrowanych uczestników. Projekty finansowane przez UE charakteryzujące się szczególną jakością i nowymi podejściami do rozwoju regionalnego zostaną wyróżnione podczas ceremonii wręczenia nagród RegioStars 14 października, a pięciu zwycięzców zostanie wyłonionych z grona 25 finalistów.

W ciągu trzech dni (12–14 października) sesji plenarnej KR-u członkowie Komitetu omówią również i przyjmą zalecenia dotyczące 26 odrębnych elementów prawodawstwa UE, z których każdy może przyczynić się do ożywienia gospodarczego Unii.

WAŻNE DEBATY

 • 12 października o godz. 11.00 : debata na temat dorocznego barometru regionalnego i lokalnego z udziałem Ursuli von der Leyen , przewodniczącej Komisji Europejskiej, oraz wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča .
 • 12 października o godz. 14.30 : debata na temat spójności oraz oficjalna inauguracja 18. #EURegionsWeek z udziałem Elisy Ferreiry , komisarz ds. spójności i reform.
 • 13 października o godz. 9.00 : debata na temat Europejskiego Zielonego Ładu z udziałem Fransa Timmermansa , wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej i komisarza do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.
 • 13 października o godz. 14.30 : debata na temat prezydencji niemieckiej z udziałem Angeli Merkel , kanclerz Republiki Federalnej Niemiec.
 • 14 października o godz. 10.00 : debata na temat funduszy i odbudowy gospodarczej z udziałem Wernera Hoyera , prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oraz Liliany Pawłowej , wiceprezeski Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 • 14 października o godz. 11.30: „UE jest ważna dla władz lokalnych i regionalnych”
 • 14 października o godz. 14.30 : debata na temat odporności i odbudowy gospodarczej z udziałem Paolo Gentiloniego , komisarza ds. gospodarki.
 • 14 października o godz. 15.30: debata na temat spraw społecznych z udziałem Nicolasa Schmita , komisarza do spraw miejsc pracy i praw socjalnych.

OPINIE DO PRZYJĘCIA

 • Pakiet REACT-EU Sprawozdawca: Mieczysław Struk (PL/EPL) , marszałek województwa pomorskiego.
 • Europejski plan naprawy gospodarczej: Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i Instrument Wsparcia Technicznego Sprawozdawca: Christophe Rouillon (FR/PES), mer Coulaines.
 • Wdrożenie i przyszłe perspektywy transgranicznej opieki zdrowotnej Sprawozdawca: Karsten Uno Petersen (DK/PES), Rada Regionalna Południowej Danii.
 • Unijny mechanizm nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia Sprawozdawczyni: Birgitta Sacrédeus (SE/EPL), radna regionu Dalarna.
 • Program UE dla zdrowia Sprawozdawczyni: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), przewodnicząca rady departamentu Finistère.
 • Rola unijnej polityki spójności w odniesieniu do inteligentnej i innowacyjnej zmiany gospodarczej w regionach w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem Sprawozdawca: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), członek zarządu prowincji Flevoland.
 • Wzmocniony Unijny Mechanizm Ochrony Ludności Sprawozdawca: Alberto Cirio (IT/EPL), przewodniczący regionu Piemont.
 • Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji Sprawozdawczyni: Anne Karjalainen (FI/PES), radna miasta Kerava.
 • Równoważne warunki życia – wspólne wyzwanie dla wszystkich poziomów sprawowania rządów w Europie Sprawozdawca: Bernd Lange (DE/EPL), starosta powiatu Görlitz.
 • Władze lokalne i regionalne w stałym dialogu z obywatelami Sprawozdawca: Declan McDonnell (IE/EA), członek Rady Miasta Galway.
 • Nowa strategia przemysłowa dla Europy
  Sprawozdawczyni: Jeannette Baljeu (NL/ Renew Europe), członkini zarządu prowincji Holandia Południowa.
 • Strategia na rzecz MŚP Sprawozdawca: Eddy van Hijum (NL/EPL), członek rady prowincji Overijssel.
 • Raport na temat barier na jednolitym rynku i plan działania na rzecz egzekwowania jednolitego rynku Sprawozdawca: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), prezydent Białegostoku.
 • Tablica wyników innowacyjności regionów i jej oddziaływanie w polityce regionalnej ukierunkowanej na konkretne obszary  
  Sprawozdawca: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), dyrektor generalny ds. działań zewnętrznych rządu wspólnoty autonomicznej Nawarry
 • Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 Sprawozdawczyni: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), premier regionu La Rioja.
 • Wyzwania dla demokracji lokalnej na Bałkanach Zachodnich Sprawozdawca: Nikola Dobroslavić (HR/EPL), prefekt żupanii dubrownicko-neretwiańskiej.
 • Europejski Pakt na rzecz Klimatu Sprawozdawca: Rafał Trzaskowski (PL/EPL), prezydent Warszawy.
 • Odnowienie karty lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich Sprawozdawca: Juan Espadas Cejas (ES/PES), burmistrz Sewilli
 • Bioróżnorodne miasta i regiony w okresie po 2020 r. w kontekście 15. Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej (CBD COP15) oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 Sprawozdawca: Roby Biwer (LU/PES), radny gminy Bettembourg.
 • W kierunku zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych w kontekście wysp regionu Morza Śródziemnego Sprawozdawczyni: Francina Armengol i Socias (ES/PES), premier wspólnoty autonomicznej Baleary.
 • Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Sprawozdawca: Tjisse Stelpstra (NL/EKR), członek zarządu prowincji Drenthe.
 • Strategia na rzecz cyfrowej przyszłości Europy i strategia w zakresie danych Sprawozdawca: Mark Weinmeister (DE/EPL), sekretarz stanu do spraw europejskich kraju związkowego Hesja.
 • Sztuczna inteligencja – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania Sprawozdawca: Guido Rink (NL/PES), gmina Emmen.
 • Europejski Rok Kolei Sprawozdawca: Jarosław Piotr Stawiarski (PL/EKR), marszałek województwa lubelskiego.
 • Zmiany demograficzne: propozycje dotyczące oceny negatywnych skutków w regionach UE oraz poszukiwanie rozwiązań Sprawozdawca: János Ádám Karácsony (HU/EPL), członek rady Tahitótfalu.

Informacje praktyczne:

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Dołącz do sieci #EUCouncillors
Dołącz do sieci #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023