Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nie ma czasu do stracenia: musimy jak najszybciej wdrożyć budżet i pakiet UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19  

W związku z tym, że niemiecka prezydencja w Radzie UE i Parlament Europejski osiągnęły dzisiaj porozumienie polityczne w sprawie budżetu i pakietu na rzecz odbudowy UE, miasta i regiony UE przypominają, że miliony Europejczyków oczekują faktycznej odbudowy po pandemii COVID-19 w terenie.

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem niemiecka prezydencja w Radzie UE i negocjatorzy z Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie długoterminowego budżetu i pakietu UE na rzecz odbudowy po pandemii COVID-19. Miasta i regiony wyrażają zadowolenie z porozumienia, lecz podkreślają potrzebę jego pilnego wdrożenia, aby zaradzić niespotykanemu dotąd kryzysowi wywołanemu pandemią. Porozumienie zostało ogłoszone podczas, gdy Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów odbywała posiedzenie online we wtorek, 10 listopada 2020 r.

W reakcji na dzisiejsze porozumienie polityczne w sprawie długoterminowego budżetu i pakietu UE na rzecz odbudowy między niemiecką prezydencją w Radzie UE a negocjatorami z Parlamentu Europejskiego Juan Espadas (ES/PES) , burmistrz Sewilli oraz przewodniczący Komisji ENVE i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” stwierdził: Nastał wspaniały dzień dla Europy i europejskiej solidarności. Miasta i regiony znajdują się na pierwszej linii zmagań z pandemią i są obecnie gotowe do podjęcia działań na rzecz odbudowy, która koncentruje się na ochronie zdrowia ludzi, zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego w miastach i regionach oraz osiągnięciu naszych ambicji w dziedzinie klimatu. Będziemy zachowywać czujność, aby zagwarantować wielopoziomowe podejście i urzeczywistnić cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Posiedzenie Komisji ENVE rozpoczęło się od debaty na temat Zielonego Ładu, w tym głównie realizacji celów klimatycznych na 2030 r. i wspierania zielonej transformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Podczas debaty głos zabrali Eva Kracht, przedstawicielka prezydencji w Radzie UE i zastępczyni dyrektora generalnego ds. polityki europejskiej w niemieckim federalnym ministerstwie środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa jądrowego oraz Mauro Petriccione, dyrektor generalny ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej.

Dwóch przedstawicieli stolic Grupy Wyszehradzkiej opowiedziało się za większą rolą samorządów lokalnych zarówno w ramach Zielonego Ładu, jak i strategii odbudowy po pandemii COVID-19. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) i zastępczyni burmistrza Budapesztu Kata Tüttő (HU/PES) przypomnieli o potrzebie zapewnienia miastom i regionom bezpośredniego dostępu do funduszy UE. Zaapelowali również o bezpośrednie partnerstwa z UE w celu lepszego zaplanowania i realizacji projektów odbudowy popandemicznej, które przyspieszą osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) został mianowany przedstawicielem KR-u w zarządzie politycznym Porozumienia Burmistrzów UE .

Na posiedzeniu Komisji ENVE omówiono następujące projekty opinii:

Jeśli chodzi o Zielony Ład, członkowie przedyskutowali projekt opinii „Wpływ zmiany klimatu na regiony oraz ocena Europejskiego Zielonego Ładu” . Sprawozdawca Andries Gryffroy (BE/EA), poseł do parlamentu flamandzkiego, powiedział: By osiągnąć neutralność klimatyczną, Zielony Ład musi wspierać podejście oddolne. Domagamy się rozszerzenia obowiązkowych konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi na wszystkie obszary Zielonego Ładu oraz pełnego zaangażowania władz szczebla niższego niż krajowy w opracowywanie i wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Jesteśmy głęboko przekonani, że należy zapewnić regionom i miastom łatwiejszy i bezpośredni dostęp do finansowania i proponujemy europejską regionalną tablicę wyników w celu śledzenia postępów we wdrażaniu działań związanych z klimatem na szczeblu lokalnym.

Jeżeli chodzi o przystosowanie się do zmiany klimatu, Markku Markkula (FI/EPL) , przedstawił kluczowe kwestie poruszone w projekcie opinii pt. „Możliwości i efekt synergii zapobiegawczego przystosowania się do zmiany klimatu w celu promowania zrównoważonego charakteru i jakości życia w regionach i gminach: jakie warunki ramowe są konieczne?” . Były przewodniczący KR-u i przewodniczący rady miasta Espoo oznajmił: Zmiana klimatu stanowi globalne zagrożenie. Należy równocześnie zająć się przystosowaniem się do zmiany klimatu i jej łagodzeniem. Władze lokalne i regionalne zobowiązały się do stworzenia Europy neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Wzywamy Komisję Europejską do opracowania nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, która obejmowałaby jasne cele i wskaźniki zgodnie z zasadami aktywnej pomocniczości i proporcjonalności, zrównoważonym rozwojem, najnowszą wiedzą, badaniami naukowymi i innowacją. Zrównoważony rozwój powinien być nową normalnością dla wszystkich szczebli sprawowania rządów, społeczności, przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Członkowie wymienili się również poglądami w sprawie opinii pt. „Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego” . Sprawozdawca Gunārs Ansiņš (LV/RE) stwierdził: Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” jest priorytetem z punktu widzenia zasobooszczędnej przyszłości Europy. Nasz system energetyczny powinien opierać się na stale rosnącym udziale energii ze źródeł odnawialnych, elastycznie łączyć różne nośniki energii i docierać do wszystkich miejsc w Europie. Należy umożliwić swobodny przepływ różnych nośników energii – energii elektrycznej, gazu i ciepła – między gospodarstwami domowymi, transportem i przemysłem, co przyczyni się do większej dekarbonizacji i obniżenia kosztów osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Członkowie Komisji ENVE wyznaczyli następujących sprawozdawców:

Dimitrios Karnavos (EL/EPL) ,burmistrz miasta Kallithea, został wyznaczony na sprawozdawcę w sprawie ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska.

Vincent Chauvet (FR/RE) , mer Autun, został wyznaczony na sprawozdawcę w sprawie ambitniejszego celu klimatycznego Europy do 2030 r. w związku z COP26.

Adam Struzik (PL/EPL) , marszałek województwa mazowieckiego, został wyznaczony na sprawozdawcę w sprawie strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności.

Kontekst:

Biuletyn ENVOY (z 6 listopada 2020 r.) można przeczytać tutaj .

Komunikat prasowy (z 22 października 2020 r.) „Bezpośrednie fundusze dla miast i regionów mają kluczowe znaczenie dla realizacji Zielonego Ładu w terenie” .

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej złożonej z 13 członków . Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

W dniu 13 października 2020 r., podczas debaty na sesji plenarnej z wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu Fransem Timmermansem, Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Komunikat prasowy można przeczytać tutaj

Miasta i regiony już teraz dokonują transformacji w terenie. Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023