Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pandemia COVID-19 przyspiesza transformację cyfrową demokracji lokalnej  

Pandemię COVID-19 i związane z nią powszechniejsze zastosowanie narzędzi cyfrowych można postrzegać jako bodziec, który skłoni władze lokalne i regionalne do dostosowania się do ery cyfrowej. W przyjętej na sesji plenarnej KR-u w dniu 10 grudnia opinii „Wzmocnienie sprawowania władzy na szczeblu lokalnym i demokracji przedstawicielskiej dzięki nowym instrumentom technologii cyfrowej” autorstwa Raita Pihelgasa (EE/Renew Europe), wójta gminy wiejskiej Järva, podkreślono również, że nowe technologie i narzędzia cyfrowe mogą poprawić jakość procesu decyzyjnego i przejrzystość, sprzyjać komunikacji, wspierać aktywne obywatelstwo i zaangażowanie w życie polityczne, a tym samym nieustannie wzmacniać demokrację lokalną.

Jednym z wielu wyzwań stojących przed władzami lokalnymi i regionalnymi jest przestawienie się na nowy świat cyfrowy. Wymaga to istotnych zmian, do których demokracja lokalna powinna się dostosować, wykorzystując możliwości związane z nowymi technologiami cyfrowymi i narzędziami ICT, takie jak stosowanie wyłącznie elektronicznych formularzy, co oszczędza czas obywatelom i organom publicznym.

Sprawozdawca KR-u Rait Pihelgas stwierdził: rozwój cyfrowy otwiera nowe możliwości konsultacji i udziału i umożliwia udostępnianie wysokiej jakości informacji, analizę reakcji opinii publicznej, docieranie do odległych terenów oraz obywateli w najtrudniejszej sytuacji, wykorzystywanie umiejętności, wiedzy i know-how obywateli oraz kształtowanie wspólnie z nimi polityki, która odpowiada ich potrzebom i oczekiwaniom.

Jednak cyfryzacja może wymagać dużej ilości danych i zasobów i nie powinna spychać nikogo na dalszy plan. Możliwości udziału obywateli oferowane przez usługi publiczne powinny opierać się na niedyskryminacyjnym dostępie do informacji i wiedzy. Należy zmniejszyć przepaść cyfrową, wzmacniając pozycję obywateli dzięki kształceniu i szkoleniu oraz kładąc nacisk na szkolenie osób starszych i innych słabszych lub zmarginalizowanych grup. W tym celu KR proponuje środki motywujące i nagradzające władze lokalne i regionalne, aby zachęcić je do stosowania zasad otwartego i sprzyjającego włączeniu społecznemu sprawowania rządów.

Komitet uważa, że konferencja w sprawie przyszłości Europy stanowi okazję do przetestowania cyfrowych narzędzi uczestnictwa w celu wzmocnienia demokracji przedstawicielskiej, zdobycia zaufania obywateli oraz uwzględnienia regionalnych i gminnych przykładów udziału obywateli w debatach i ich mechanizmach informacji zwrotnej. W tym celu w październiku 2020 r. KR zaproponował opracowanie narzędzia cyfrowego pod nazwą CitizEN – Citizen Engagement in the EU Network – na rzecz zaangażowania obywateli w kreowanie polityki UE.

Przygotujmy Europę do ery cyfrowej, zaczynając od władz lokalnych i regionalnych. Opierając się na europejskich wartościach i atutach, możemy ożywić demokrację dzięki transformacji cyfrowej. Zastosowanie nowoczesnych technologii ICT i zaangażowanie obywateli mogą być czasochłonne, lecz warto w nie inwestować, jeżeli ma to prowadzić do zwiększenia spójności społecznej i przejrzystości samorządów lokalnych – podsumował Rait Pihelgas .

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

tel.: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Galeria Flickr KR-u

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni
Należy zająć się kwestią przepaści cyfrowej, aby wesprzeć regiony i miasta w trwającej transformacji – mówią przywódcy lokalni
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Europa potrzebuje bardziej zdecydowanej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby zwalczać pogłębiające się nierówności
Europa potrzebuje bardziej zdecydowanej, nowoczesnej i uproszczonej polityki spójności, aby zwalczać pogłębiające się nierówności
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/4TH-BROADBAND-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
The Broadband Platform discusses ways to improve digital cohesion in Europe
10.05.2022