Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
COVID-19: Apelujemy do wszystkich instytucji UE i państw członkowskich ‎ o ambitny plan naprawczy dla zrównoważonej, odpornej i sprawiedliwej społecznie Europy, która nikogo nigdzie nie pozostawia samemu sobie  

Wspólne oświadczenie Konferencji Przewodniczących Europejskiego Komitetu Regionów

Jako burmistrzowie, przewodniczący regionów oraz lokalni i regionalni radni jesteśmy na pierwszej linii walki z koronawirusem. Bezprecedensowy charakter spowodowanego przez COVID-19 wstrząsu sprawia, że konieczne są natychmiastowe środki i śmiały plan naprawy społecznej i gospodarczej dla Unii Europejskiej, oparty na solidarności, zrównoważonym rozwoju, odporności i sprawiedliwości społecznej, zgodny z Europejskim Zielonym Ładem i planem transformacji cyfrowej. Wraz z wszystkimi szczeblami sprawowania rządów w całej Europie zobowiązujemy się do połączenia wysiłków, by walczyć z pandemią, chronić naszych obywateli i przyczyniać się do odbudowy gospodarczej, społecznej i finansowej .

W tych trudnych czasach naszym priorytetem jako władz regionalnych i lokalnych jest dalsze zapewnianie opieki zdrowotnej i usług publicznych dla naszych społeczności, tak aby nikt nie został pozostawiony sam sobie. Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać lokalną gospodarkę, ratować miejsca pracy, tworzyć nowe możliwości zatrudnienia, pomagać wszystkim przedsiębiorstwom w kontynuacji działalności i zapewniać wysokiej jakości edukację. Nasze działania w terenie stanowią uzupełnienie wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym i Unijnym, jednak trzeba zrobić jeszcze więcej, zwłaszcza w odniesieniu do solidarności ponad granicami.

W związku z tym kluczowe znaczenie ma dla nas stworzenie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia jako narzędzia synergii, które łączy i ukierunkowuje unijne, krajowe, regionalne i lokalne zasoby w celu finansowania zakupu sprzętu i urządzeń medycznych, pogłębiając wysiłki, które podjęła już Komisja Europejska. UE musi również sfinansować regionalny program dotyczący opieki zdrowotnej i szpitalnej, aby ocenić, dostosować i monitorować na miejscu zdolność regionalnych systemów opieki zdrowotnej oraz inwestować z myślą o zrównoważoności i stabilności opieki zdrowotnej. Regiony i miasta powinny być bezpośrednio zaangażowane w działania nowego unijnego centrum koordynacji reagowania na pandemie. Należy wprowadzić skuteczniejszą koordynację transgraniczną dotyczącą świadczenia obywatelom usług zdrowotnych. W przyszłości UE, państwa członkowskie oraz miasta i regiony powinny ocenić sposoby wyważenia ich kompetencji w dziedzinie zdrowia zgodnie z zasadą pomocniczości.

Aby zrekompensować straty w podatku dochodowym, należy opracować unijne mechanizmy umożliwiające samorządom lokalnym i regionalnym bezpośredni dostęp do systemu finansowania. Należy wspierać społeczności regionalne i lokalne w modernizacji usług publicznych, tak aby były one cyfrowe, zrównoważone i odporne. UE powinna zapewnić nowe fundusze i uproszczone procedury na rzecz zrównoważonej infrastruktury lokalnej oraz wspierać MŚP za pośrednictwem komponentu Funduszu InvestEU dotyczącego działań popandemicznych. Należy też utworzyć specjalny program pomocy dla małych przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku zakłóceń w łańcuchu dostaw żywności. Trzeba opracować plan integracji obszarów wiejskich w celu wspierania innowacji, przedsiębiorczości i konektywności na obszarach wiejskich.

Apelujemy o ambitny plan odbudowy zrównoważonej, odpornej i społecznej Europy , który tworzy nową gospodarkę o obiegu zamkniętym sprzyjającą włączeniu społecznemu, wykorzystując wszystkie istniejące narzędzia w celu zapewnienia solidarności finansowej. Plan ten powinien obejmować nowe wspólnie finansowane instrumenty finansowe i źródła dochodów o wystarczającej wielkości i wystarczająco długim okresie zapadalności, by były skuteczne. Centralnym elementem takiego planu naprawy powinien być unijny fundusz naprawczy, połączony z budżetem UE i oparty na europejskim ubezpieczeniu zadłużenia. Fundusz ten musiałby obejmować kwotę około 500 mld EUR i umożliwiać przyszłościowe inwestycje. Nowy budżet UE musi być podstawą naprawy gospodarczej i musi zostać znacznie zwiększony, aby stał się prawdziwym instrumentem solidarności i spójności. Tylko ambitne wieloletnie ramy finansowe, zwiększające inwestycje z budżetu UE do niespotykanego dotychczas poziomu będą mogły sprostać wyzwaniu sprawiedliwego i trwałego ożywienia gospodarczego.

Aby uwolnić niezbędne zasoby oraz zagwarantować efekt mnożnikowy i uruchomienie dalszych inwestycji publicznych i prywatnych, należy zwiększyć zdolność inwestycyjną budżetu UE  poprzez podniesienie, przynajmniej przejściowo, pułapu budżetu UE powyżej obecnego 1,2% DNB UE oraz poprzez rozważenie nowych zasobów własnych. Budżet UE rzeczywiście wymaga wzmocnienia w celu umożliwienia dodatkowych inwestycji i gwarancji, wspierania rządów krajowych, regionów i miast, ponownego ożywienia gospodarki i zagwarantowania sprawiedliwej transformacji. Niezbędna jest wzmocniona polityka spójności, której celem jest zmniejszenie nierówności i zwiększenie odporności państw członkowskich, regionów, miast i wsi w całej Europie. 

Wszystkie nowe środki, a także kolejne wieloletnie ramy finansowe muszą uwzględniać konkretne doświadczenia władz lokalnych i regionalnych oraz wspierać je w zapewnianiu opieki społecznej i wszystkich podstawowych usług dla obywateli. Władze lokalne i regionalne dokonują jednej trzeciej wydatków na usługi publiczne i dwóch trzecich wszystkich inwestycji publicznych w UE – będą zatem niezbędne w odbudowie naszych gospodarek oraz wprowadzaniu w życie transformacji ekologicznej i innowacji społecznych, tak aby nikt nigdzie nie został pozostawiony sam sobie. Władze lokalne i regionalne muszą mieć centralne miejsce w procesach formułowania i realizacji planów naprawy.

* Konferencja Przewodniczących Europejskiego Komitetu Regionów:

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa, Grecja

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i premier rządu regionalnego Azorów, Portugalia

Olgierd Geblewicz , przewodniczący Grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów i marszałek województwa zachodniopomorskiego, Polska

Christophe Rouillon , przewodniczący Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów i burmistrz Coulaines, Francja

François Decoster , przewodniczący Grupy Renew Europe w Europejskim Komitecie Regionów i burmistrz St. Omer, członek rady regionalnej Hauts-de-France , Francja

Władysław Ortyl , przewodniczący Grupy EKR w Europejskim Komitecie Regionów i marszałek województwa podkarpackiego, Polska

Kieran McCarthy , przewodniczący Grupy EA w Europejskim Komitecie Regionów i członek Rady Miasta Cork, Irlandia

Satu Haapanen , współprzewodnicząca Grupy Zielonych w Europejskim Komitecie Regionów i radna miasta Oulu, Finlandia

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 (0)4 73 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023