Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Biuletyn Komisiji COTER KR-u nr 2: aktualne informacje na temat kryzysu związanego z epidemią COVID-19  

Wpływ epidemii Covid-19 i środki reagowania

Pandemia COVID-19 wywiera ogromny wpływ na nasz świat i sposób życia i pociąga za sobą dotkliwe straty i poważne konsekwencje dla każdego aspektu życia codziennego. Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Europejskim Komitecie Regionów będzie regularnie przygotowywać biuletyny na temat dziedzin polityki leżących w jej kompetencji, odzwierciedlające ostatnie badania, artykuły i dyskusje na temat wpływu pandemii na gospodarkę i życie społeczne w Europie oraz rozmaitych działań i środków reagowania planowanych i wdrażanych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Sugestie i uwagi prosimy przesyłać na adrescoter@cor.europa.eu.

Udostępnij :