Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Działania w dziedzinie klimatu: ‎ Europejski Komitet Regionów i Under2 Coalition podpisują plan działania  

Wspólny plan działania na lata 2021-2022 podpisany w dniu dzisiejszym przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Under2 Coalition zacieśni współpracę na rzecz promowania działań w dziedzinie klimatu na szczeblu regionalnym, zwiększenia przejrzystości i ujawniania danych dotyczących klimatu oraz wzmocni wielopoziomowe sprawowanie rządów w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża i Europejskiego Zielonego Ładu. Najważniejszym celem jest zapewnienie, by odbudowa po pandemii COVID-19 przyspieszyła realizację programu działań w dziedzinie klimatu, przynosząc większą odporność środowiskową, gospodarczą i społeczną, co pozwoli lepiej radzić sobie z przyszłymi kryzysami.

KR – zgromadzenie przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych UE – podpisał nowy plan działania wraz z  Under2 Coalition , światową grupą składającą się z ponad 220 rządów, która zobowiązała się do utrzymania wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C i do wysiłków na rzecz ograniczenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C.

Nowa umowa o partnerstwie konsoliduje i intensyfikuje współpracę w celu promowania ambitniejszych działań w dziedzinie klimatu na szczeblu regionalnym oraz przyczyni się do pomyślnego wdrożenia porozumienia klimatycznego z Paryża i Europejskiego Zielonego Ładu poprzez skuteczne wielopoziomowe sprawowanie rządów.

Apostolos Tzitzikostas , gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa i przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, oświadczył: Podpisanie tego planu działania wzmacnia długotrwałe partnerstwo między KR-em a Under2 Coalition . Zapewnia on odpowiednie ramy do pogłębienia naszej współpracy, która ma na celu realizację światowego programu działań na rzecz klimatu przy jednoczesnym wspieraniu ambitnych regionów w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Razem możemy lepiej bronić wielopoziomowego sprawowania rządów jako sposobu realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża i Europejskiego Zielonego Ładu na każdym terytorium, a także przyznać regionom silniejszą pozycję na konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP26), która odbędzie się w listopadzie w Glasgow.

Franz Untersteller , minister środowiska, ochrony klimatu i sektora energetycznego Badenii-Wirtembergii oraz ambasador światowy Under2” Coalition stwierdził: Under2 Coalition ma ponad 220 członków na całym świecie i jest obecnie jednym z największych i najważniejszych sojuszy na rzecz ochrony klimatu na świecie. Znaczna część naszych członków pochodzi z UE. W związku z tym z ogromnym zadowoleniem przyjmuję fakt, że Under2 Coalition i Komitet Regionów uzgodniły wspólne cele i działania. Razem zwiększymy widoczność i skuteczność szczebla niższego niż krajowy w dziedzinie ochrony klimatu, zarówno na świecie, jak i w UE.

Juan Espadas (ES/PES), burmistrz Sewilli, przewodniczący Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej KR-u „Zielony Ład w terenie” , oświadczył: Ścisła współpraca z Under2” Coalition będzie miała ogromny wpływ na członków Europejskiego Komitetu Regionów. Jestem przekonany, że światowy ruch samorządów lokalnych i regionalnych ma kluczowe znaczenie dla realizacji działań w dziedzinie klimatu i dla osiągnięcia zrównoważonej transformacji. Plan działania pomoże nam wzmocnić rolę samorządów lokalnych i osiągnąć skuteczne wielopoziomowe sprawowanie rządów, w szczególności w kontekście szczytu COP26.

KR i Under2 Coalition zobowiązały się do współpracy w oparciu o następujące trzy wspólne cele :

  • udzielanie wzajemnego wsparcia i współpracę w zakresie działań będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w związku z wdrażaniem porozumienia klimatycznego z Paryża;
  • krzewienie, na szczeblu samorządów regionalnych, idei przejrzystości i coroczne upublicznianie celów i danych dotyczących klimatu;
  • promowanie udziału samorządów regionalnych w działaniach uznawanych za priorytetowe, na przykład w celu wsparcia szybkiego wdrożenia kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu i projektów mających pomóc władzom regionalnym w opracowaniu „ścieżki” ograniczenia emisji z myślą o osiągnięciu neutralności klimatycznej.

W planie działania określono konkretne obszary współpracy, w tym ekologiczną odbudowę po kryzysie związanym z pandemią COVID-19, zapewniającą sprawiedliwą transformację i zwiększającą przejrzystość klimatyczną. Nowe partnerstwo obejmuje również wspólne działania na rzecz klimatu, komunikację i działania w ramach wydarzeń międzynarodowych, takich jak zbliżający się Europejski Tydzień Regionów i Miast (11-14 października 2021 r.) oraz szczyt klimatyczny ONZ COP26 w Glasgow (1-12 listopada 2021 r.).

Kontekst

Under2 Coalition to światowa grupa ambitnych rządów krajowych i regionalnych, które zobowiązały się do utrzymania wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C i do wysiłków na rzecz ograniczenia tego wzrostu do poziomu 1,5°C. Koalicja składa się z ponad 220 rządów na całym świecie, które pracują nad corocznym upublicznianiem danych dotyczących klimatu i nad ich przejrzystością, nad wdrażaniem polityki regionalnej i opracowywaniem ścieżek rozwoju do 2050 r. Ze swoimi 43 samorządami regionalnymi i 12 państwami członkowskimi UE Europa jest największym obszarem Under2 Coalition. Koalicja reprezentuje kraje zamieszkiwane przez 182 mln osób, których PKB wynosi łącznie 7,4 bln USD, co stanowi odpowiednio 35% i 36% ludności i gospodarki UE. Climate Group to sekretariat Under2 Coalition, który współpracuje z rządami w celu przyspieszenia działań w dziedzinie klimatu. Kadencja ministra Franza Unterstellera dobiega końca w maju tego roku, ale przez najbliższe dwa lata będzie on nadal wspierać Under2 Coalition jako jej ambasador światowy. Pełniąc nową funkcję, będzie odpowiedzialny za reprezentowanie koalicji na zewnątrz wraz z byłym gubernatorem Kalifornii Jerrym Brownem i będzie promować działania na rzecz klimatu podejmowane na szczeblu niższym niż krajowy.

Kontakt:

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023