Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Reforma WPR: unowocześnienie i ochrona sektora rolnictwa z myślą o przyszłych pokoleniach rolników  

„Populacja rolników starzeje się w szybkim tempie. Na każdego młodego rolnika w wieku do 35 lat przypada około dziewięciu rolników w wieku powyżej 55 lat. Wymiana pokoleń jest problemem, który wykracza daleko poza zmniejszenie średniej wieku rolników w UE. Chodzi również o wzmocnienie pozycji nowego pokolenia wysoko wykwalifikowanych młodych rolników, aby mogli oni w pełni spożytkować korzyści technologiczne w celu wsparcia zrównoważonych praktyk rolniczych w Europie” – tymi słowami komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan rozpoczął debatę na temat wspólnej polityki rolnej z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się 9 lutego br.

 

„20-procentowy spadek liczby gospodarstw w latach 2007–2013 pokazuje, że istnieje potrzeba unowocześnienia i udoskonalenia tego istotnego filaru Unii Europejskiej. Aby uczynić go atrakcyjnym dla przyszłych pokoleń i chronić byt wszystkich naszych społeczności lokalnych, musimy stworzyć prawdziwie zrównoważoną i wyposażoną w odpowiednie środki finansowe WPR. Musimy wspierać nasze społeczności rolnicze poprzez wzmożenie wysiłków na rzecz stworzenia innowacyjnego europejskiego programu dla obszarów wiejskich” – stwierdził Markku Markkula, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Podczas debaty członkowie unijnego zgromadzenia polityków szczebla lokalnego i regionalnego przyjęli opinię w sprawie wspierania młodych europejskich rolników, przygotowaną przez radnego dystryktu Armagh, Banbridge i Craigavon Arnolda Hatcha (UK/EKR) z Irlandii Północnej. „Młodzi ludzie oddalają się od działalności rolniczej i opuszczają obszary wiejskie, by przenieść się do miast. Obecnie około 72% obywateli UE mieszka na obszarach miejskich, a w wielu krajach liczba ta prawdopodobnie wzrośnie do 2020 r. do ponad 90%. Wszyscy zgadzamy się co do znaczenia społeczności wiejskich, ale nie robimy wystarczająco dużo, aby je zachować. Potrzebujemy zdrowego sektora rolnego dla zdrowej gospodarki wiejskiej, ale wiąże się to z reformami systemu wsparcia finansowego dla młodych rolników. System dotacji powinien uwzględniać potrzeby zarówno tych, którzy już prowadzą działalność rolniczą, jak i nowych rolników, a nie wiązać się z prawem własności gruntów. Obecny system faworyzuje tych pierwszych, co utrudnia młodym ludziom wejście do sektora. Musimy więcej inwestować w umiejętności. Właśnie tu władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę, doradzając młodym rolnikom w sprawach technicznych, prawnych i finansowych” – powiedział Arnold Hatch.

Podkreślił również, że przepisy WPR muszą elastyczniej podchodzić do uznawania roli młodych rolników w zależności od warunków prawnych i gospodarczych w terenie (np. przekazywanie uprawnień, kwestia starszych rolników, którzy dopiero niedawno rozpoczęli działalność), z uwzględnieniem sytuacji młodych rolników rozpoczynających działalność u boku starszych członków rodziny lub innych przedsiębiorców rolnych.

Sprawozdawca KR-u w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Guillaume Cros (FR/PES), wiceprzewodniczący Rady Regionu Oksytania, przekazał obawy lokalnych i regionalnych decydentów dotyczące przyszłości obszarów wiejskich, którym grozi pozostanie w tyle za miastami. Wezwał Komisję Europejską do zwiększenia wsparcia finansowego dla rozwoju obszarów wiejskich, które spadło z 32,6% budżetu funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 do 21,3% w okresie 2014–2020. Stwierdził, że obecny udział jest zbyt mały i nie odzwierciedla geograficznego, demograficznego i gospodarczego znaczenia tych obszarów.

Debata miała miejsce kilka dni po uruchomieniu przez Komisję Europejską trzymiesięcznych konsultacji publicznych jako pierwszy etap unowocześnienia i uproszczenia wspólnej polityki rolnej. Komisarz Phil Hogan przedstawi wyniki konsultacji w lipcu 2017 r. Posłużą one za podstawę formalnych wniosków Komisji, które zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Dodatkowe informacje

 

Wspieranie młodych europejskich rolników, Arnold Hatch (UK/EKR), radny dystryktu Armagh, Banbridge i Craigavon

 

Innowacje i modernizacja gospodarki wiejskiej , Randel Länts, członek rady miasta Viljandi (EE/PES)

 

Konsultacje w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej (WPR) , ostateczny termin 2 maja 2017 r.

 

Dalsze informacje na temat wspólnej polityki rolnej

 

Kontakt:
Wioletta Wojewódzka
tel. +32 2 282 2289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Regiony domagają się silnej roli w zarządzaniu rolnictwem węglowym w UE, ‎ aby zapobiegać ryzyku dla bezpieczeństwa żywnościowego
Regiony domagają się silnej roli w zarządzaniu rolnictwem węglowym w UE, ‎ aby zapobiegać ryzyku dla bezpieczeństwa żywnościowego
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CAP-REFORM-MODERNISE-AND-PROTECT-AGRICULTURAL-SECTOR-FOR-THE-NEXT-GENERATION-OF-FARMERS.ASPX

Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
01.12.2022