Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE obiecują burmistrzowi Witalijowi Kliczce wsparcie na rzecz odbudowy Ukrainy  

Witalij Kliczko, przewodniczący Stowarzyszenia Miast Ukrainy i burmistrz Kijowa, wziął udział w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów w Pradze, aby wyrazić uznanie dla wysiłków Komitetu i czeskiej prezydencji UE na rzecz odbudowy Ukrainy.

Europejski Komitet Regionów zadeklarował pełne i zdecydowane wsparcie dla ukraińskich miast i regionów, a jego przewodniczący Vasco Cordeiro stwierdził w dniu 16 września, że miasta i regiony UE będą nadal nieść długofalową pomoc władzom lokalnym i regionalnym w Ukrainie.

Słowa te padły na zorganizowanym we współpracy z czeską prezydencją UE posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów w Pradze, z udziałem wicepremiera Republiki Czeskiej Ivana Bartoša oraz burmistrza Pragi i członka KR-u Zdenka Hřiba. Członkinie i członkowie omówili konsekwencje wojny przeciwko Ukrainie dla obywateli Unii Europejskiej, a także sposób, w jaki nowo utworzony sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy może pomóc społecznościom lokalnym w Ukrainie w radzeniu sobie ze skutkami rosyjskiej inwazji.

Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Europejski Komitet Regionów ma zaszczyt powitać Witalija Kliczkę, przewodniczącego Stowarzyszenia Miast Ukrainy i burmistrza Kijowa.Pragnę z całą mocą podkreślić szczere, silne i bezwarunkowe poparcie dla ukraińskich przedstawicieli lokalnych i regionalnych oraz całej ludności w walce z tyranią w obronie wartości, które wszyscy podzielamy.Przyznajemy mu honorowe członkostwo Komitetu nie w formie symbolicznej, lecz jako wyraz naszego zaangażowania na rzecz ukraińskich regionów i miast.Jesteśmy wdzięczni prezydencji czeskiej za wsparcie i przywództwo w opracowywaniu europejskich rozwiązań.Musimy działać szybko, aby zima nie osłabiła europejskiej solidarności.Miasta i regiony wykonują swe zadania i trzeba uznać ich rolę. Po otrzymaniu zaproszenia od burmistrza Witalija Kliczki i ukraińskiego ministra rozwoju wspólnot i terytoriów Ukrainy Ołeksija Czernyszowa przewodniczący Vasco Cordeiro oznajmił, że uda się do Kijowa w celu okazania solidarności.

W imieniu czeskiej prezydencji w Radzie UEIvan Bartoš, wicepremier Republiki Czeskiej, stwierdził: To oczywiste, że najpilniejszą kwestią dla całej Europy jest kryzys energetyczny i wpływ wojny w Ukrainie.Jestem głęboko przekonany, że jedynym skutecznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest ścisła współpraca europejska w całej UE i z państwami trzecimi.Mam zaszczyt być gospodarzem posiedzenia Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów, którego celem jest przeanalizowanie możliwych sposobów sprostania wspólnym wyzwaniom, gdyż jesteśmy partnerami.Stabilność i odnowiony dobrobyt – to nasze cele strategiczne.

Witalij Kliczko, przewodniczący Stowarzyszenia Miast Ukrainy i burmistrz Kijowa, stwierdził: Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc wszystkim naszym partnerom i przyjaciołom.Cieszę się, że rozumieją Państwo sytuację: Ukraina walczy nie tylko o swoje państwo i wolność.Dzisiaj bronimy stabilności i pokoju w całej Europie.I ponosimy bardzo wysokie koszty tej walki.W przyszłości nasza współpraca powinna być bardziej systematyczna i skuteczna, zwłaszcza w zakresie odbudowy ukraińskich miast, domów ich mieszkańców i infrastruktury.

Apostolos Tzitzikostas, pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i gubernator Macedonii Środkowej, powiedział: Miasta i regiony w całej Europie przez dziesięciolecia pomagają sobie nawzajem ponad granicami.Jednak nigdy wcześniej potrzeba solidarności nie była tak duża i nagła. Możemy pomóc w odbudowie Ukrainy na szczeblu oddolnym.

Na wniosek prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przy wsparciu ze strony przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, Europejski Komitet Regionów zainaugurował w czerwcu sojusz miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy. Stowarzyszenie Miast Ukrainy jest partnerem sojuszu. W dniu 16 września sojusz otrzymał nowe i duże wsparcie dzięki Paktowi Wolnych Miast – utworzonemu w 2020 r. przez burmistrzów Pragi, Bratysławy, Budapesztu i Warszawy – który formalnie przystąpił do sojuszu.

Sojusz będzie częścią powstającej platformy UE, która będzie koordynować wysiłki na rzecz odbudowy Ukrainy, w tym wsparcie dla pracy administracji lokalnej i regionalnej. Burmistrz Witalij Kliczko odgrywa pierwszoplanową rolę, gdyż stara się przekuć wyrazy dobrej woli miast i regionów na całym świecie w praktyczną pomoc.

Witalij Kliczko od kilku lat współpracuje z Europejskim Komitetem Regionów, ostatnio za pośrednictwem grupy roboczej Komitetu ds. Ukrainy, a w marcu KR nadał mu – jako pierwszemu w historii – honorowe członkostwo. Jego wizyta w Pradze była dla Komitetu pierwszą okazją do osobistego wręczenia mu tego tytułu.

Uwagi dla redaktorów:

  • Konferencja prasowa: transmisja dostępna na żądanie za pośrednictwem Europe by Satellite
  • Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Ukrainy „Pomoc Ukrainie i odbudowa Ukrainy” (18 maja)
  • Oświadczenie przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów (18 maja) w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Ukrainy „Pomoc Ukrainie i odbudowa Ukrainy”
  • Komunikat prasowy: „Miasta i regiony inaugurują sojusz na rzecz odbudowy Ukrainy” (30 czerwca)
  • Strona internetowaeuropejskiego sojuszu miast i regionów na rzecz odbudowy Ukrainy

Kontakt:

Monica Tiberi, rzeczniczka przewodniczącego, +32 479 51 74 43.

Andrew Gardner, rzecznik prasowy, +32 473 843 981.

Stephanie Paillet, wsparcie audiowizualne, +32 473 522 988.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-HEADS-DELEGATION-INTERNATIONAL-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-KYIV.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

Marszałkowie, prezydenci miast oraz burmistrzowie spotykali się z prezydentem Zełenskim w Kijowie, aby przygotować wkład miast i regionów UE w odbudowę Ukrainy
Marszałkowie, prezydenci miast oraz burmistrzowie spotykali się z prezydentem Zełenskim w Kijowie, aby przygotować wkład miast i regionów UE w odbudowę Ukrainy
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-WITH-PRESIDENT-ZELENSKYY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUREAU-UKRAINE.ASPX

President Cordeiro meets with President Zelenskyy
President Cordeiro meets with President Zelenskyy
20.04.2023