Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Brexit: przywódcy lokalni rozważają utworzenie makroregionu Europa Północno-Zachodnia, by wzmocnić współpracę na poziomie lokalnym, jeśli Zjednoczone Królestwo opuści Unię  
Przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa rozmawiali o tej możliwości z koleżankami i kolegami z Europejskiego Komitetu Regionów na posiedzeniu Komisji COTER w rumuńskim Klużu-Napoce.

Strategie makroregionalne skutecznie zapewniają wzrost i i zwiększają spójność w sąsiadujących z sobą regionach zarówno unijnych, jak i pozaunijnych, które borykają się ze wspólnymi wyzwaniami. Przyjmując projekt opinii w sprawie strategii na rzecz regionu Dunaju, członkowie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR) rozpoczęli debatę przygotowawczą nad tym, jak zapewnić ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi Zjednoczonego Królestwa, m.in. poprzez strategię makroregionalną dla regionu północnomorskiego, w wypadku wystąpienia tego państwa z UE.

Komisja COTER KR-u zebrała się 26 marca w Klużu-Napoce , trzecim największym mieście Rumunii. Przywódcy lokalni dokonali oceny oddziaływania strategii makroregionalnych w opinii opracowanej przez Dainisa Turlaisa (LV/ALDE), członka Rady Miasta Rygi.

Doświadczenie zdobyte w dorzeczu Dunaju pokazuje, że makroregiony mogą być doskonałym narzędziem oddolnej koordynacji terytorialnej, angażującym wszystkie szczeble sprawowania rządów, bez tworzenia nowych obciążeń biurokratycznych.

„Strategie makroregionalne ulepszają usługi publiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, strategie innowacyjne i wiele innych aspektów życia zaangażowanych społeczności lokalnych” – stwierdził sprawozdawca. „Potrzebna jest ściślejsza koordynacja na szczeblu UE, wraz z lepszą integracją różnych instrumentów finansowania i bliższą współpracą między wszystkimi właściwymi dyrekcjami Komisji Europejskiej”.

Zastanawiając się nad sposobami poprawy koordynacji na szczeblu krajowym, członkowie Komisji COTER wskazali na sieć organów krajowych wdrażających Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego jako model, który warto powielić w innych politykach sektorowych i na innych obszarach geograficznych.

Jeśli chodzi o współpracę terytorialną w Europie po brexicie, w projekcie opinii podkreślono, że strategie makroregionalne mogłyby wnosić wkład w przyszłe stosunki między Zjednoczonym Królestwem i UE, stanowiąc ważny środek, który zapewni „stabilne wspólne programowanie, koordynację i współpracę między miastami i regionami Zjednoczonego Królestwa i UE”.

Na kwestię tę zwrócił uwagę podczas debaty przewodniczący brytyjskiej delegacji w KR-ze Albert Bore (UK/PES), członek Rady Miasta Birmingham.

Powiedział: „Staramy się dopilnować, by przyszłe relacje między Zjednoczonym Królestwem i UE mogły opierać się na mocnym wymiarze terytorialnym i korzystać z najlepszych dostępnych narzędzi, tak by udało się zapewnić ścisłą współpracę na szczeblu lokalnym. Do najważniejszych branych pod rozwagę opcji należą forum gospodarcze Europy Północno-Zachodniej i strategia makroregionalna dla tego obszaru”.

Przyszłe inicjatywy mogłyby czerpać z doświadczeń uzyskanych w ramach trwającego programu Europa Północno-Zachodnia , który jest finansowany w ramach Interreg, jednego z głównych instrumentów UE wspierających współpracę transgraniczną, i w którym biorą udział Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Holandia i Szwajcaria.

Projekt opinii zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej KR-u 25 czerwca.

Kontakt:

Pierluigi Boda , tel. +32 22822461, tel. kom. +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner , tel. +32 22822429, tel. kom. +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
Indeks konkurencyjności regionalnej 2022: Europa potrzebuje znacznych inwestycji w spójność, aby wyeliminować terytorialne luki konkurencyjne
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
16.03.2023