Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Brexit: przywódcy lokalni rozważają utworzenie makroregionu Europa Północno-Zachodnia, by wzmocnić współpracę na poziomie lokalnym, jeśli Zjednoczone Królestwo opuści Unię  
Przedstawiciele Zjednoczonego Królestwa rozmawiali o tej możliwości z koleżankami i kolegami z Europejskiego Komitetu Regionów na posiedzeniu Komisji COTER w rumuńskim Klużu-Napoce.

Strategie makroregionalne skutecznie zapewniają wzrost i i zwiększają spójność w sąsiadujących z sobą regionach zarówno unijnych, jak i pozaunijnych, które borykają się ze wspólnymi wyzwaniami. Przyjmując projekt opinii w sprawie strategii na rzecz regionu Dunaju, członkowie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR) rozpoczęli debatę przygotowawczą nad tym, jak zapewnić ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi Zjednoczonego Królestwa, m.in. poprzez strategię makroregionalną dla regionu północnomorskiego, w wypadku wystąpienia tego państwa z UE.

Komisja COTER KR-u zebrała się 26 marca w Klużu-Napoce , trzecim największym mieście Rumunii. Przywódcy lokalni dokonali oceny oddziaływania strategii makroregionalnych w opinii opracowanej przez Dainisa Turlaisa (LV/ALDE), członka Rady Miasta Rygi.

Doświadczenie zdobyte w dorzeczu Dunaju pokazuje, że makroregiony mogą być doskonałym narzędziem oddolnej koordynacji terytorialnej, angażującym wszystkie szczeble sprawowania rządów, bez tworzenia nowych obciążeń biurokratycznych.

„Strategie makroregionalne ulepszają usługi publiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, strategie innowacyjne i wiele innych aspektów życia zaangażowanych społeczności lokalnych” – stwierdził sprawozdawca. „Potrzebna jest ściślejsza koordynacja na szczeblu UE, wraz z lepszą integracją różnych instrumentów finansowania i bliższą współpracą między wszystkimi właściwymi dyrekcjami Komisji Europejskiej”.

Zastanawiając się nad sposobami poprawy koordynacji na szczeblu krajowym, członkowie Komisji COTER wskazali na sieć organów krajowych wdrażających Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w regionie Morza Bałtyckiego jako model, który warto powielić w innych politykach sektorowych i na innych obszarach geograficznych.

Jeśli chodzi o współpracę terytorialną w Europie po brexicie, w projekcie opinii podkreślono, że strategie makroregionalne mogłyby wnosić wkład w przyszłe stosunki między Zjednoczonym Królestwem i UE, stanowiąc ważny środek, który zapewni „stabilne wspólne programowanie, koordynację i współpracę między miastami i regionami Zjednoczonego Królestwa i UE”.

Na kwestię tę zwrócił uwagę podczas debaty przewodniczący brytyjskiej delegacji w KR-ze Albert Bore (UK/PES), członek Rady Miasta Birmingham.

Powiedział: „Staramy się dopilnować, by przyszłe relacje między Zjednoczonym Królestwem i UE mogły opierać się na mocnym wymiarze terytorialnym i korzystać z najlepszych dostępnych narzędzi, tak by udało się zapewnić ścisłą współpracę na szczeblu lokalnym. Do najważniejszych branych pod rozwagę opcji należą forum gospodarcze Europy Północno-Zachodniej i strategia makroregionalna dla tego obszaru”.

Przyszłe inicjatywy mogłyby czerpać z doświadczeń uzyskanych w ramach trwającego programu Europa Północno-Zachodnia , który jest finansowany w ramach Interreg, jednego z głównych instrumentów UE wspierających współpracę transgraniczną, i w którym biorą udział Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Holandia i Szwajcaria.

Projekt opinii zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej KR-u 25 czerwca.

Kontakt:

Pierluigi Boda , tel. +32 22822461, tel. kom. +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner , tel. +32 22822429, tel. kom. +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023