Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wspieranie regionów jako ośrodków innowacji na rzecz konkurencyjnego sektora przemysłowego w Europie  

Podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w dniu 23 marca w Brukseli politycy lokalni i regionalni przyjęli niezbędne zalecenia dla europejskiego przemysłu, które mają mu pomóc stawić czoła przyszłym wyzwaniom. W opinii opracowanej przez Heinza Lehmanna (DE/EPL) podkreślono potencjał miast i regionów jako ośrodków innowacji, dzięki którym możliwe jest wspieranie konkurencyjności przemysłowej Europy na świecie.

Celem unijnej polityki przemysłowej jest znalezienie na szczeblu europejskim odpowiedzi na bieżące i przyszłe wyzwania oraz wykorzystanie szans w szybko zmieniającym się świecie, aby zwiększyć konkurencyjność przemysłu europejskiego. Regiony i miasta mają do odegrania ważną rolę, by przemysł był zdolny do zmian i innowacji oraz był w stanie dostosować się do ery cyfrowej.

„UE zapewnia możliwość utrzymania i rozwijania konkurencyjnego w skali światowej przemysłu. Innowacje, inwestycje w kluczowe technologie wspomagające, cyfryzacja, prowadzenie w sektorach gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz skupienie się na ważnych projektach o znaczeniu europejskim to ważne filary funkcjonowania europejskiego przemysłu w przyszłości. Władze lokalne i regionalne muszą być partnerami w tym przedsięwzięciu, gdyż mają istotne uprawnienia i kompetencje w takich ważnych dziedzinach polityki jak badania naukowe i innowacje, kształcenie i umiejętności, wspieranie eksportu, infrastruktura, wsparcie dla MŚP czy regulacje” – zauważył Heinz Lehmann (DE/EPL), członek parlamentu kraju związkowego Saksonii.

Mając na uwadze decydujące znaczenie regionów i regionalnych ekosystemów dla innowacji i modernizacji przemysłu, sprawozdawca apeluje o nadanie strategii silnego wymiaru regionalnego. Zaleca też zwiększenie inwestycji w infrastrukturę niezbędną dla postępu cyfryzacji, a także apeluje o lepsze wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i scale-up oraz inicjatyw dotyczących klastrów.

„Regionalne klastry, takie jak saksońska dolina krzemowa, to dobre przykłady regionalnych ekosystemów – zapewniają one miejsca pracy i kształcenie zawodowe na miejscu, są unikatowym projektem w Europie i wnoszą w związku z tym wyjątkową wartość, a jednocześnie uczestniczą w globalnych łańcuchach wartości. Wraz z innymi regionalnymi i międzyregionalnymi sieciami, takimi jak klaster budownictwa lekkiego MERGE, Europejska Sieć Regionów Przemysłu Chemicznego ECRN lub inicjatywa Vanguard, mogą one wzmacniać wizerunek regionu jako centrum innowacji i zapobiegać emigracji, niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej oraz fragmentacji gospodarki” – dodał Heinz Lehmann .

Sprawozdawca przypomniał ponadto, że sprawnie funkcjonujący jednolity rynek, który gwarantuje wolny i sprawiedliwy dostęp do rynku europejskiego, przyczyni się do lepszego uwzględnienia lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw w globalnym łańcuchu wartości. W tworzeniu wartości oraz generowaniu i utrzymaniu miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji powinny móc uczestniczyć wszystkie regiony, w tym także obszary wiejskie. Heinz Lehmann podkreślił także, że konkurencyjne usługi dla przedsiębiorstw są coraz ważniejsze dla wydajności i konkurencyjności kosztowej przemysłu i mają kluczowe znaczenie dla jego pomyślnego rozwoju.

Więcej informacji:

Opinia KR-u: Europejska strategia dla przemysłu: rola i perspektywy władz lokalnych i regionalnych

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COMPENSATORY-PAYMENTS-TACKLE-INDUSTRIAL-POLLUTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
EU regions and cities call for compensatory payments to tackle industrial pollution
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-FOR-NEW-RULES-PROTECTING-INDUSTRIAL-CRAFT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
European lawmakers take up regions' and cities' call for new rules protecting industrial and craft products at EU level
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-REACTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

State of the European Union: regions and cities answer the call and stand ready
State of the European Union: regions and cities answer the call and stand ready
14.09.2022