Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wspieranie regionów jako ośrodków innowacji na rzecz konkurencyjnego sektora przemysłowego w Europie  

Podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) w dniu 23 marca w Brukseli politycy lokalni i regionalni przyjęli niezbędne zalecenia dla europejskiego przemysłu, które mają mu pomóc stawić czoła przyszłym wyzwaniom. W opinii opracowanej przez Heinza Lehmanna (DE/EPL) podkreślono potencjał miast i regionów jako ośrodków innowacji, dzięki którym możliwe jest wspieranie konkurencyjności przemysłowej Europy na świecie.

Celem unijnej polityki przemysłowej jest znalezienie na szczeblu europejskim odpowiedzi na bieżące i przyszłe wyzwania oraz wykorzystanie szans w szybko zmieniającym się świecie, aby zwiększyć konkurencyjność przemysłu europejskiego. Regiony i miasta mają do odegrania ważną rolę, by przemysł był zdolny do zmian i innowacji oraz był w stanie dostosować się do ery cyfrowej.

„UE zapewnia możliwość utrzymania i rozwijania konkurencyjnego w skali światowej przemysłu. Innowacje, inwestycje w kluczowe technologie wspomagające, cyfryzacja, prowadzenie w sektorach gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz skupienie się na ważnych projektach o znaczeniu europejskim to ważne filary funkcjonowania europejskiego przemysłu w przyszłości. Władze lokalne i regionalne muszą być partnerami w tym przedsięwzięciu, gdyż mają istotne uprawnienia i kompetencje w takich ważnych dziedzinach polityki jak badania naukowe i innowacje, kształcenie i umiejętności, wspieranie eksportu, infrastruktura, wsparcie dla MŚP czy regulacje” – zauważył Heinz Lehmann (DE/EPL), członek parlamentu kraju związkowego Saksonii.

Mając na uwadze decydujące znaczenie regionów i regionalnych ekosystemów dla innowacji i modernizacji przemysłu, sprawozdawca apeluje o nadanie strategii silnego wymiaru regionalnego. Zaleca też zwiększenie inwestycji w infrastrukturę niezbędną dla postępu cyfryzacji, a także apeluje o lepsze wspieranie przedsiębiorstw typu start-up i scale-up oraz inicjatyw dotyczących klastrów.

„Regionalne klastry, takie jak saksońska dolina krzemowa, to dobre przykłady regionalnych ekosystemów – zapewniają one miejsca pracy i kształcenie zawodowe na miejscu, są unikatowym projektem w Europie i wnoszą w związku z tym wyjątkową wartość, a jednocześnie uczestniczą w globalnych łańcuchach wartości. Wraz z innymi regionalnymi i międzyregionalnymi sieciami, takimi jak klaster budownictwa lekkiego MERGE, Europejska Sieć Regionów Przemysłu Chemicznego ECRN lub inicjatywa Vanguard, mogą one wzmacniać wizerunek regionu jako centrum innowacji i zapobiegać emigracji, niedoborom wykwalifikowanej siły roboczej oraz fragmentacji gospodarki” – dodał Heinz Lehmann .

Sprawozdawca przypomniał ponadto, że sprawnie funkcjonujący jednolity rynek, który gwarantuje wolny i sprawiedliwy dostęp do rynku europejskiego, przyczyni się do lepszego uwzględnienia lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw w globalnym łańcuchu wartości. W tworzeniu wartości oraz generowaniu i utrzymaniu miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji powinny móc uczestniczyć wszystkie regiony, w tym także obszary wiejskie. Heinz Lehmann podkreślił także, że konkurencyjne usługi dla przedsiębiorstw są coraz ważniejsze dla wydajności i konkurencyjności kosztowej przemysłu i mają kluczowe znaczenie dla jego pomyślnego rozwoju.

Więcej informacji:

Opinia KR-u: Europejska strategia dla przemysłu: rola i perspektywy władz lokalnych i regionalnych

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

Nagrody dla Famalicão, Friuli-Wenecji Julijskiej oraz kraju południowomorawskiego i Brna za ich wizję przedsiębiorczości promującą zrównoważony i cyfrowy wzrost gospodarczy
Nagrody dla Famalicão, Friuli-Wenecji Julijskiej oraz kraju południowomorawskiego i Brna za ich wizję przedsiębiorczości promującą zrównoważony i cyfrowy wzrost gospodarczy
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-REGIONS-AS-CENTRES-OF-INNOVATION-FOR-A-COMPETITIVE-INDUSTRIAL-SECTOR-IN-EUROPE.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023