Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nagrodą im. Pawła Adamowicza zostaną uhonorowani, którzy walczą o wolność i solidarność oraz przeciwko nietolerancji, uciskowi i ksenofobii.  

Europejski Komitet Regionów wraz z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia i miastem Gdańsk ogłosił inaugurację nagrody upamiętniającej pamięć prezydenta miasta Gdańska i członka KR-u, zamordowanego w 2019 r.

Europejski Komitet Regionów wraz z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) i miasto Gdańsk ogłosiły dzisiaj, w obecności komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson , ustanowienie Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza. Nagrodą – nazwaną imieniem Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska i członka KR-u, zamordowanego w 2019 r. – zostaną uhonorowani ci, którzy walczą o wolność i solidarność oraz przeciwko nietolerancji, uciskowi i ksenofobii.

Celem Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza jest rozwinięcie jego dziedzictwa w duchu podstawowej misji ICORN: wspierania wolności słowa, obrony wartości demokratycznych i propagowania międzynarodowej solidarności. Ustanowienie tej nagrody jest wyrazem hołdu i uznania dla wszystkich, którzy z odwagą i uczciwością występują przeciwko nietolerancji, radykalizacji postaw, mowie nienawiści, uciskowi i ksenofobii i którzy działają na rzecz promowania równości szans, integracji społecznej i praw podstawowych.

Apostolos Tzitzikostas , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa, stwierdził: Nigdy nie zapomnimy pasji i poświęcenia Pawła Adamowicza dla jego społeczności oraz ochrony, jaką zapewnił potrzebującym. Dzięki tej nagrodzie chcemy zachęcić podmioty lokalne i regionalne do dalszego zwalczania radykalizacji postaw, mowy nienawiści i dyskryminacji w ich społecznościach.

Ylva Johansson , europejska komisarz do spraw wewnętrznych, określiła Pawła Adamowicza jako lokalnego i europejskiego lidera, który stał w obronie wolności i wartości, jakie wyznawał, przede wszystkim jako młody człowiek sprzeciwiając się komunizmowi, a później wspierając prawa uchodźców i osób LGBTQ, często wbrew silnej opozycji, a nawet nienawiści. Wyraziła uznanie dla inicjatywy upamiętnienia go, stwierdzając, że konieczne jest uznanie pracy lokalnych przywódców, którzy przyjmują uchodźców do swoich społeczności, którzy pracują na rzecz tolerancji, wolności, praw podstawowych i włączenia społecznego, i którzy zasługują na uwagę i muszą znaleźć się w centrum uwagi. Przekazała wsparcie dla działaczy szczebla lokalnego, zauważając, że przywódcy lokalni i regionalni są w najlepszym położeniu, by dokonać zmian we wsiach, miastach i regionach, na ulicach, w szkołach i dzielnicach Europy. Jest to miejsce, w którym znajdują się oni w centrum naszych społeczności, naszego kontynentu i naszej Unii Europejskiej. Działanie lokalne nie oznacza działania w pojedynkę.

Magdalena Adamowicz , posłanka do Parlamentu Europejskiego i wdowa po Pawle Adamowiczu, zauważyła: Dziś walka o równość każdej ludzkiej istoty staje się walką o Unię Europejską . Równość jest bowiem fundamentem naszej wspólnoty, bez którego istnienie Unii nie będzie możliwe. Potrzebujemy odwagi w obronie równości i wolności, ponieważ w te właśnie korzenie uderzają antydemokraci. Wiedzą oni, że odcięcie nas od europejskich wartości będzie jak odcięcie drzewa od korzeni. Wiedział to mój mąż i dlatego z taką odwagą tych naszych korzeni, wartości humanitaryzmu i demokracji bronił. Nagroda Pawła Adamowicza będzie przypominać nam – Europejczykom – że pokój i dobrobyt zależy od współpracy, współpraca potrzebuje zaufania i szacunku do siebie nawzajem, a szacunek możliwy jest tylko wtedy, gdy każdy cieszy się równością i godnością.

Prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła: Gdańsk dzieli się dobrem . To były ostatnie słowa Pawła Adamowicza, który budował lepszy świat na przekór znieczulicy, nietolerancji, nienawiści i przemocy. Tak też robimy – dzielimy się dobrem. Nie tylko z najbliższymi, nie tylko z gdańszczankami i gdańszczanami. Solidarność i wolność to wartości, które ukształtowały Gdańsk, i dziś potrzeba realnych działań i wsparcia tych, których prawa są gwałcone. I to bez znaczenia, skąd pochodzą, kogo kochają i do kogo się modlą. My potrafimy dostrzec w naszych gościach o wiele więcej niż tylko potrzebujących pomocy imigrantów. To dla nas możliwość poznania ich jako artystów, równoprawnych partnerów, wartościowych osobowości i po prostu jako bliźnich, o których warto się troszczyć i z którymi warto jest tworzyć wspólną przyszłość.

Dyrektor wykonawczy ICORN Helge Lunde stwierdził: ICORN opiera się na przekonaniu, że miasta mogą być ważnymi podmiotami w dziedzinie praw człowieka i wolności słowa. W ostatnich latach stworzyliśmy sieć bezpiecznych schronień dla prześladowanych pisarzy i artystów z całego świata, a wartości takie jak gościnność, kreatywność i solidarność są mocniej zakotwiczone w etosie miasta. Prezydent Paweł Adamowicz walczył o wolność i solidarność przez całe swoje życie i karierę. Wprowadził Gdańsk do ICORN, zatem ważne jest dla naszej sieci przyczynienie się do promowania wartości, za którymi się opowiadał. Gratulujemy Komitetowi Regionów UE zainaugurowania nagrody jego imienia w dniu 19 marca i wraz z miastem Gdańsk z niecierpliwością oczekujemy momentu, gdy będziemy mogli wziąć udział w realizacji jej pierwszej edycji.

Nagroda im. Prezydenta Pawła Adamowicza zostanie przyznana włodarzowi miasta, liderowi obywatelskiemu lub organizacjom współpracującym z władzami lokalnymi i regionalnymi, którzy – idąc za przykładem prezydenta Adamowicza – budują pomosty i obalają mury z jasnym dążeniem do innowacji i w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, torując drogę do przemian społecznych na rzecz najsłabszych i podejmując pilną walką o prawa człowieka i podstawowe wolności na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

W dniu 13 stycznia 2019 r. Paweł Adamowicz został pchnięty nożem podczas wydarzenia charytatywnego. Zmarł następnego dnia w wyniku odniesionych obrażeń. Miał 53 lata. Jego zabójstwo poprzedziły nasilające się akty mowy nienawiści skierowane przeciwko niemu. Jego śmierć wywołała debatę na temat wpływu, jaki degradacja dyskursu publicznego wywiera na narastanie przemocy, ekstremizmu, propagandy i nietolerancji.

Prezydent Adamowicz angażował się na rzecz promowania podstawowych wartości UE i był aktywnym członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. W 2016 r. prezydent Adamowicz po spotkaniu z papieżem Franciszkiem zainaugurował gdański „model integracji imigrantów”. Model ten stał się inspiracją dla innych polskich miast.

Kontekst:

  • Europejski Komitet Regionów jako zgromadzenie polityczne polityków lokalnych i regionalnych w UE
  • rezolucję potępiającą nawoływanie do nienawiści i wszelkiego rodzaju groźby wobec przywódców politycznych.

  • Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN) jest organizacją międzynarodową skupiającą 75 miast i regionów w Europie i poza nią, która oferuje bezpieczne schronienie prześladowanym pisarzom i artystom, propaguje wolność słowa, broni wartości demokratycznych i działa na rzecz międzynarodowej solidarności. Ponad 250 pisarzy i artystów otrzymało możliwość pobytu w mieście należącym do sieci ICORN. W bezpiecznym środowisku nadal odgrywają oni kluczową rolę, zarówno jeśli chodzi o podkreślanie naruszeń praw człowieka i wolności wypowiedzi w swoich krajach pochodzenia, jak i we wspieraniu kolegów w ich kraju pochodzenia. W dniu 30 sierpnia 2017 r. prezydent Paweł Adamowicz włączył Gdańsk do sieci ICORN.

Przystępując do ICORN, miasta stają się częścią dynamicznej i globalnej sieci solidarności i kreatywności. Sieć ta nawiązuje kontakty i współpracuje z odpowiednimi instytucjami publicznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi w dziedzinie praw człowieka, kultury, sztuki i migracji, a także z organami rządowymi i międzyrządowymi na szczeblu lokalnym i międzynarodowym.

Transmisja internetowa : na stronie internetowej KR-u.

Kontakt:

Europejski Komitet Regionów    

Wioletta Wojewódzka    

tel.: +32 (0)2 282 2289      

tel. kom. +32 (0)473 843 986      

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Miasto Gdańsk

Maciej Buczkowski

tel. 48 (0)58 323 62 84

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia

Helge Lunde

tel. 47 (0)51 50 71 25

helge@icorn.org

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Dołącz do sieci #EUCouncillors
Dołącz do sieci #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023